ძირითადი ანგარიშები: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(ახალი გვერდი: '''ძირითადი ანგარიშები ''' არის ისეთი ანგარ...)
 
No edit summary
[[ძირითადი ანგარიში|'''ძირითადი ანგარიშები ''']] არის ისეთი ანგარიშები, რომლისგანაც ყალიბდება [[ბალანსი|ბუღალტრული ბალანსი]]. თავად სიტყვა გვამცნობს, რომ ეს ანგარიშები არის არსებითი, რომლისაგანაც შედგება [[საწარმო|საწარმო]] ან [[ორგანიზაცია|ორგანიზაცია]], ადგან ისინი აქტიურად მონაწილეობენ მიმდინარე პროცესებში და წარმოადგენენ ფირმის,ან ორგანიზაციის საკუთრებას.
იგი იყოფა ოთხ ძირითად ჯუფად:
 
# ინფორმაციული ანგარიშები, სხვანაირად [[ინვენტარი|ინვენტარული]] ანგარიშები;
# [[ფონდი|ფონდების]];
# [[აგარიშწორების ანგარიში|ანგარიშწორებათა ანგარიშები]];
# საოპერაციო ანგარიშები.
 
'''ინფორმაციულ''' ანგარიშებზე აისახება [[ფული|ფულად]]–მატერიალური საშუალებები.ისინი ისინი, რომელიც შეიძლება დავითვალოთ, გავზომოთ, ავწონოთ და ა.შ., როგორიცაა [[მასალები|მასალები]],[[მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები|მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები]],[[მზა პროდუქცია|მზა პროდუქცია]] და სხვა. ეს ანგარიშები [[აქტიური ანგარიშები|აქტიური ანგარიშები]] არიან.
 
'''ფონდების ანგარიშების''' ამსახველია ქონების და [[სოციალური|სოციალური]] დანიშნულების ფონდები, როგორიცაა :[[საწესდებო ფონდი|საწესდებო ფონდები]], და [[სპეციალური ფონდები]]. ისინი მიუთითებენ საწარმოს [[საკუთარი საშუალება|საკუთარი საშუალების]] წარმომქმნელ წყაროებზე. დამფუძვნებელთა მიერ ქონების შემოტანაზე ორგანიზაციაში, მიღებული მოგების სხვადასხვა სპეციალური დანიშნულებით გამოყოფაზე და სხვა. ეს [[პასიური ანგარიში|პასიური ანგარიშია]].
 
'''ანგარიშწორებათა ანგარიშები''' ასახავენ ორგანიზაციის ნებისმიერი სახის [[ფინანსები|ფინანსურ]] ურთიერთობას,როგორიცაა [[ბიუჯეტი|ბიუჯეტთან]], [[დაზღვევა|დაზღვევის]] ორგანოებთან, [[ანგარიშვალდებული პირები|ანგარიშვალდებულ პირებთან]], [[ხელფასი|თანამშრომელთა ხელფასი]], [[ბანკი|ბანკებთან]] და სხვა [[დებიტორები|დებიტორებთან]] და [[კრედიტორი|კრედიტორებთან]]. ისინი წარმადგნენენ [[პასიური ანგარიშები|პასიურ ანგარიშებს]].
'''ფონდების ანგარიშების''' ამსახველია ქონების და [[სოციალური|სოციალური]] დანიშნულების ფონდები,როგორიცაა :[[საწესდებო ფონდი|საწესდებო ფონდები]],[[სპეციალური ფონდები]].ისინი მიუთითებენ საწარმოს [[საკუთარი საშუალება|საკუთარი საშუალების]] წარმომქმნელ წყაროებზე.დამფუძვნებელთა მიერ ქონების შემოტანაზე ორგანიზაციაში,მიღებული მოგების სხვადასხვა სპეციალური დანიშნულებით გამოყოფაზე და სხვა. ეს [[პასიური ანგარიში|პასიური ანგარიშია]].
 
'''საოპერაციო ანგარიშებია''' ის ანგარიშები, რომელზეც აისახება გარკვეული [[სამეურნეო ოპერაციები|სამეურნეო ოპერაციები]] და მათი შედეგები. ამ ანგარიშებს საკალკულაციო ანგარიშებს უწოდებენ, რადგან აქ თავს იყრის წარმოებაზე გაწეული ხარჯები და მათი გადანაწილება სხვადასხვა მიმართულებით, დანიშნულებისამებრ.
'''ანგარიშწორებათა ანგარიშები''' ასახავენ ორგანიზაციის ნებისმიერი სახის [[ფინანსები|ფინანსურ]] ურთიერთობას,როგორიცაა [[ბიუჯეტი|ბიუჯეტთან]],[[დაზღვევა|დაზღვევის]] ორგანოებთან,[[ანგარიშვალდებული პირები|ანგარიშვალდებულ პირებთან]],[[ხელფასი|თანამშრომელთა ხელფასი]],[[ბანკი|ბანკებთან]] და სხვა [[დებიტორები|დებიტორებთან]] და [[კრედიტორი|კრედიტორებთან]].ისინი წარმადგნენენ [[პასიური ანგარიშები|პასიურ ანგარიშებს]].
 
[[კატეგორია:ფინანსები]]
'''საოპერაციო ანგარიშებია''' ის ანგარიშები,რომელზეც აისახება გარკვეული [[სამეურნეო ოპერაციები|სამეურნეო ოპერაციები]] და მათი შედეგები.ამ ანგარიშებს საკალკულაციო ანგარიშებს უწოდებენ,რადგან აქ თავს იყრის წარმოებაზე გაწეული ხარჯები და მათი გადანაწილება სხვადასხვა მიმართულებით,დანიშნულებისამებრ.

სანავიგაციო მენიუ