მედიავიკი:Editpage.js

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search

შენიშვნა: შენახვის შემდეგ შესაძლოა დაგჭირდეთ ბრაუზერის ქეშის გაწმენდა ცვლილებების სანახავად. Mozilla / Firefox / Safari: დააჭირეთ Shift Reload-ზე დაწკაპებისას, ან დააჭირეთ Ctrl-Shift-R (Cmd-Shift-R Apple Mac-ზე); IE: დააჭირეთ Ctrl Refresh-ზე დაწკაპებისას, ან დააჭირეთ Ctrl-F5; Konqueror:: მხოლოდ დააწკაპეთ Reload ღილაკს, ან დააჭირეთ F5; Opera შესაძლოა საჭირო გახდეს ქეშის სრულიად გაწმენდა Tools→Preferences-დან.

// ===========================================================
// დამატებითი ხელსაწყოები რედაქტირების ფანჯარაზე:
// ===========================================================

function InsertButtonsToToolBar()
{
//ხაზის გადასმის ღილაკი
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c9/Button_strike.png",
  "speedTip": "გადახაზე",
  "tagOpen": "<s>",
  "tagClose": "</s>",
  "sampleText": "ხაზი გადაუსვი ტექსტს"}
//მარცხნივ ტექსტის გასწორების ღილაკი
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ea/Button_align_left.png",
  "speedTip": "მარცხნივ გასწორება",
  "tagOpen": "<div style='text-align: left; direction: ltr; margin-left: 1em;'>\n",
  "tagClose": "\n</div>",
  "sampleText": "მარცხნივ გასწორებული ტექსტი"}
//ტექსტის ცენტრში მოთავსების ღილაკი
/*
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5f/Button_center.png",
  "speedTip": "ცენტრი",
  "tagOpen": "<div style='text-align: center;'>\n",
  "tagClose": "\n</div>",
  "sampleText": "ცენტრირებული ტექსტი"}
*/
//ხაზის გაწყვეტის ღილაკი
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/13/Button_enter.png",
  "speedTip": "ხაზის გაწყვეტა",
  "tagOpen": "<br />",
  "tagClose": "",
  "sampleText": ""}
//ახარისხება
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png",
  "speedTip": "ახარისხება",
  "tagOpen": "<sup>",
  "tagClose": "</sup>",
  "sampleText": "ტექსტი ხარისხში"}
//სუბსკრიპტი
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png",
  "speedTip": "სუბსკრიპტი",
  "tagOpen": "<sub>",
  "tagClose": "</sub>",
  "sampleText": "ტექსტი სუბსკრიპტში"}
//მცირე ზომის ტექსტი
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/58/Button_small.png",
  "speedTip": "მცირე",
  "tagOpen": "<small>",
  "tagClose": "</small>",
  "sampleText": "მცირე ზომის ტექსტი"}
//კომენტარი
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/34/Button_hide_comment.png",
  "speedTip": "ფარული კომენტარი",
  "tagOpen": "<!-- ",
  "tagClose": " -->",
  "sampleText": "კომენტარი"}
//გალერეა
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/12/Button_gallery.png",
  "speedTip": "სურათების გალერეის ჩასმა",
  "tagOpen": "\n<gallery>\n",
  "tagClose": "\n</gallery>",
  "sampleText": "სურათი:Example.jpg|სათაური1\nსურათი:Example.jpg|სათაური2"}
//ციტატის დაფა
mwCustomEditButtons[mwCustomEditButtons.length] = {
  "imageFile": "//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/Button_blockquote.png",
  "speedTip": "ციტატის დამატება",
  "tagOpen": "<blockquote>\n",
  "tagClose": "\n</blockquote>",
  "sampleText": "ციტატა"}
}

$( InsertButtonsToToolBar );

// ===========================================================
// ცხრილის შემქმნელი
// ===========================================================

/**
 *
 * შექმენი ცხრილი მედიავიკის სინტაქსის მეშვეობით
 * @version: 0.1
 */
 
function generateTableau(nbCol, nbRow, border, styleHeader, styleLine, exfield, align, padding)
{
    var code = "\n";

    if (padding==false) padding=0;
    else if (padding==true) padding=1;

    if (styleHeader==1) {
        code += '{| border="' + border + '" align="' + align + '" style="text-align: center; background: #FFFFFF;"\n';
        code += "|'''ცხრილის სახელი'''\n";
        code += '{{' + 'სტანდარტული ცხრილი|' + padding + '}}\n';
    } else {
        code += '{| border="1" align="' + align + '" style="text-align: center; background: #FFFFFF;"\n';
        code += '|+\n';
    }
    
    if (exfield==true) code += '!\n';
    
    for (var i=1;i<nbCol+1;i++) code += '! style="background: #ddffdd;"|ველი ' + i + '\n';

    var items = 0;
    for (var j=0;j<nbRow;j++) {
        if ((j+1)%2==0 && styleLine==1 && exfield==true) {
            items+=1;
            code += '|-bgcolor="#EFEFEF"\n'
            code += '! style="background: #ffdddd;"|დასახელება ' + items + '\n';
        }
          else if ((j+1)%2==0 && styleLine==1 && exfield==false) {
            code += '|-bgcolor="#EFEFEF"\n'
        } else if (exfield==true) {  
            items+=1;    
            code += '|-----\n'
            code += '! style="background: #ffdddd;"|დასახელება ' + items + '\n';
        }
         else if (exfield==false) {      
            code += '|-----\n'
        }
        
        for (var i=0;i<nbCol;i++) code += '| ელემენტი\n';
    }
    
    if (styleHeader==1) code += '|}\n';
    else code += '|+\n';
    code += '|}\n';
    insertTags('','', code); 
}

/**
 *
 * გახსენი მცირე ფანჯარა ცხრილის პარამეტრების მისათითებლად.
 * სვეტების და ხაზების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს. ზოგიერთი დამატებითი
 * პარამეტრი მსგავსია ფრანგულ ვიკიზე არსებული თარგების
 * @version: 0.1
 */
 
function popupTable()
{
 var popup = window.open('','name','height=450,width=500,scrollbars=yes');
 
 javaCode = '<script type="text\/javascript">function insertCode(){';
 javaCode += 'var row = parseInt(document.paramForm.inputRow.value); '
 javaCode += 'var col = parseInt(document.paramForm.inputCol.value); '
 javaCode += 'var bord = parseInt(document.paramForm.inputBorder.value); '
 javaCode += 'var styleHeader = document.paramForm.inputHeader.checked; '
 javaCode += 'var styleLine = document.paramForm.inputLine.checked; '
 javaCode += 'var exfield = document.paramForm.inputItems.checked; '
 javaCode += 'var align = document.paramForm.inputAlign.value; '
 javaCode += 'var padding = document.paramForm.inputPad.checked; '
 javaCode += 'window.opener.generateTableau(col,row,bord,styleHeader,styleLine,exfield,align,padding); '
 javaCode += "alert('ცხრილი შეიქმნა! ტექსტი \"სტანდარტული ცხრილი\" უნდა დარჩეს.'); "
 javaCode += 'window.close(); '
 javaCode += '}<\/script>';
 
 popup.document.write('<html><head><title>შექმენი ცხრილი</title>');
 popup.document.write(javaCode); 
 popup.document.write('</head><body>');
 popup.document.write('<p>შეიყვანე ცხრილის პარამეტრები ქვემოთ: </p>');
 popup.document.write('<form name="paramForm">');
 popup.document.write('ცხრილის განლაგება: <input type="text" name="inputAlign" value="center" ><p>');
 popup.document.write('რიგების რაოდენობა: <input type="text" name="inputRow" value="3" ><p>');
 popup.document.write('სვეტების რაოდენობა: <input type="text" name="inputCol" value="3" ><p>');
 popup.document.write('<input type="checkbox" name="inputHeader" checked="1" > ცხრილის სათაური<p>');
 popup.document.write('ჩარჩოს სიგანე: <input type="text" name="inputBorder" value="1" > ' + ' ');
 popup.document.write(' ' + '<input type="checkbox" name="inputPad" > გარეველი<p>');
 popup.document.write('ცვლადი რუხი ზოლები: <input type="checkbox" name="inputLine" checked="1" ><p>');
 popup.document.write('სვეტის ელემენტი: <input type="checkbox" name="inputItems" ><p>');
 popup.document.write('</form">');
 popup.document.write('<i>უპირობოდ ცხრილი შეიცავს ერთი რიგის ველებს.</i><p>');
 popup.document.write('მონიშნეთ "სვეტის ელემენტი" ცხრილისთვის ველის რიგის <i>და</i> სვეტის ელემენტის მისაცემად.</i><p>');
 popup.document.write('შენიშვნა:<i> "ჩარჩოს სიგანეს" ან "გარეველს" ვერ მიუთითებთ თუ "ცხრილის სათაური" არ არის მონიშნული.</i><p>');
 popup.document.write('<p><a href="javascript:insertCode()"> ჩასვი ცხრილი</a>   |');
 popup.document.write('  <a href="javascript:self.close()">გაუქმება (ფანჯრის დახურვა)</a></p>');
 popup.document.write('</body></html>');
 popup.document.close();
}

//მსგავსია ფუნქციის /w/skins/common/wikibits.js 
function marque_tab()
{
 var toolbar = document.getElementById('toolbar');
 if (!toolbar) return false;
 
 var textbox = document.getElementById('wpTextbox1');
 if (!textbox) return false;
 
 if (!document.selection && textbox.selectionStart == null)
 return false;
 
 var image = document.createElement("img");
 image.width = 23;
 image.height = 22;
 image.src = '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Button_array.png';
 image.border = 0;
 image.alt = 'Table';
 image.title = 'ცხრილის შექმნა';
 image.style.cursor = "pointer";
 image.onclick = function() {
  popupTable();
  return false;
 }
 toolbar.appendChild(image);
}

$(marque_tab);

// ===========================================================
// დასასრული - დამატებითი ხელსაწყოები რედაქტირების ფანჯარაზე
// ===========================================================