ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search

ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში.

მარეგულირებელი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ჰიდროელექტროსადგურები და გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ) [1] [2]
# ჰესი 1 2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20** 20** 20** 20** 20** 20** საშ.
1 ენგურჰესი 1300 4300.00 3173.271 3605.134 3331.9 3313.9 3548.7 3594.2 4019.1 0 0 0 0 0 0 0 3512.31
2 ვარდნილჰესი 220 613.00 586.050 667.20 634.1 592.0 662.3 670.1 738.4 0 0 0 0 0 0 0 650.02
3 ხრამი 1 112.8 217.00 267.427 186.712 205.2 228.3 226.2 195.3 194.2 0 0 0 0 0 0 0 214.76
4 ხრამი 2 110 328.00 363.010 299.242 316.8 346.0 338.9 298.3 311.0 0 0 0 0 0 0 0 324.75
5 შაორჰესი 38.4 116.90 99.305 107.981 147.4 107.1 131.8 146.7 127.6 0 0 0 0 0 0 0 123.98
6 ძევრულჰესი 80 147.50 119.260 124.720 145.1 120.5 159.2 150.4 130.8 0 0 0 0 0 0 0 135.71
7 ჟინვალჰესი 130 396.30 297.304 394.084 378.4 410.5 339.1 292.8 279.9 0 0 0 0 0 0 0 341.72
ჯამი 1991.2 6118.7 4905.62 5385.07 5158.9 5118.3 5406.2 5347.8 5801 0 0 0 0 0 0 0 5303.27
* 1 ჰიდროელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე (მგვტ)
* 2 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირების ეტაპზე დათვლილი მრავალწლიური საშუალო გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ)
* (2012/18) ფაქტობრივი გამომუშავება წლების მიხედვით (მლნ კვტ.სთ)
* (საშ) ფაქტობრივი გამომუშავების მრავალწლიური საშუალო (მლნ კვტ.სთ)

სეზონური[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ჰიდროელექტროსადგურები და გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ)
# ჰესი 1 2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20** 20** 20** 20** 20** 20** საშ.
1 ვარციხეჰესი 184 829.0 724.9 864.3 886.9 774.9 936.1 841.1 848.1 0 0 0 0 0 0 0 839.47
2 გუმათჰესი 66.8 276.9 228.2 345.3 339.5 288.8 368.5 321.5 315.6 0 0 0 0 0 0 0 315.34
3 რიონჰესი 48.0 286.5 276.8 308.4 317.5 331.6 313.0 299.3 313.9 0 0 0 0 0 0 0 308.64
4 ლაჯანურჰესი 112.5 332.8 268.5 450.4 408.1 382.4 454.9 390.3 413.7 0 0 0 0 0 0 0 395.47
5 ორთაჭალაჰესი 18.0 82.8 69.8 83.3 85.8 79.2 93.0 66.1 85.9 0 0 0 0 0 0 0 80.44
6 საცხენჰესი 14.0 26.6 42.8 17.9 15.5 18.4 44.8 25.8 11.0 0 0 0 0 0 0 0 25.17
7 ზაჰესი 35.8 166.0 122.2 169.5 190.1 188.0 215.9 179.6 201.7 0 0 0 0 0 0 0 181
8 ჩითახევიჰესი 21.0 102.7 104.0 92.1 100.5 96.2 98.1 88.6 101.6 0 0 0 0 0 0 0 97.3
9 ხადორჰესი 24.0 120.0 136.4 146.1 130.3 139.3 130.4 114.8 120.3 0 0 0 0 0 0 0 131.08
10 აწჰესი 16.0 58.4 74.1 80.1 80.3 58.9 104.1 93.6 89.3 0 0 0 0 0 0 0 82.91
11 ლარსიჰესი 19.0 111.0 0 0 42.3 68.9 28.1 70.9 79.7 0 0 0 0 0 0 0 61.9
12 ფარავანჰესი 87.0 451.1 0 0 85.8 410.7 427.9 384.2 403.7 0 0 0 0 0 0 0 406.6
13 დარიალჰესი 108 521 0 0 0 0 22.1 244.2 262.2 0 0 0 0 0 0 0 253.2
14 ხელვაჩაურიჰესი 1 47.5 229.8 0 0 0 0 1.9 136.4 186.4 0 0 0 0 0 0 0 161.4
15 შუახევიჰესი 175 437 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 კირნათიჰესი 51.25 219 0 0 0 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ოლდენერჯიჰესი 21.39 0 0 0 0 0 0 0 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 მესტიაჭალა ჰესი 1 20 69.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 მესტიაჭალა ჰესი 2 30 106.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ჯამი 1099.24 4426.45 2047.7 2557.4 2682.6 2837.3 3238.8 3259.6 3457.1 0 0 0 0 0 0 0 2331.16
* 1 ჰიდროელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე (მგვტ)
* 2 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირების ეტაპზე დათვლილი მრავალწლიური საშუალო გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ)
* (2012/18) ფაქტობრივი გამომუშავება წლების მიხედვით (მლნ კვტ.სთ)
* (საშ) ფაქტობრივი გამომუშავების მრავალწლიური საშუალო (მლნ კვტ.სთ)

მცირე სიმძლავრის[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ჰიდროელექტროსადგურები და გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ)
ჰესი 1 2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20** 20** 20** 20** 20** 20** საშ.
ალაზანჰესი 4.8 41.5 25.21 26.46 32.9 27.7 32.3 28.4 30.7 0 0 0 0 0 0 0 29.09
ბჟუჟაჰესი 12.24 84.6 60.50 73.12 74.4 60.5 77.4 68.9 66.2 0 0 0 0 0 0 0 68.71
აბჰესი 2.0 6.98 5.91 6.22 5.2 5.3 6.3 5.8 5.1 0 0 0 0 0 0 0 5.69
თეთრიხევიჰესი 12.4 24.0 26.46 7.07 5.1 8.0 19.1 13.2 3.9 0 0 0 0 0 0 0 11.83
სიონჰესი 9.14 25.75 14.18 18.21 23.2 19.5 25.0 19.8 12.4 0 0 0 0 0 0 0 18.89
რიცეულაჰესი 6.10 35.10 20.45 24.21 15.8 10.7 16.1 12.6 16.1 0 0 0 0 0 0 0 16.56
ჩალაჰესი 1.5 4.47 4.29 5.04 4.5 5.2 6.5 3.4 4.9 0 0 0 0 0 0 0 4.83
ჩხორჰესი 3.35 17.9 17.90 23.63 18.0 18.5 18.3 16.3 13.2 0 0 0 0 0 0 0 17.97
დაშბაშიჰესი 1.26 10.95 9.21 10.64 10.2 9.7 10.6 10.7 7.1 0 0 0 0 0 0 0 9.73
მაშავერაჰესი 0.8 2.7 2.28 2.15 1.9 2.0 2.6 2.2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 2.24
კაბალჰესი 1.5 7.61 4.93 6.79 6.0 6.7 6.9 6.1 5.3 0 0 0 0 0 0 0 6.10
კახარეთიჰესი 2.0 15.2 8.04 8.76 10.2 8.7 9.3 7.2 8.1 0 0 0 0 0 0 0 8.61
ინწობაჰესი 1.6 6.3 5.57 6.15 6.5 5.9 9.9 9.4 10.3 0 0 0 0 0 0 0 7.67
ენერგეტიკი 0.59 1.44 0.94 0.99 0.9 1.2 1.1 1.0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.07
ალგეთაჰესი 1.25 3.52 0.77 0.0 0.1 1.2 0.6 0.1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
ბაკური 2.17 5.84 4.70 5.84 6.7 6.1 7.4 4.2 7.9 0 0 0 0 0 0 0 6.12
მისაქციელიჰესი 3.0 12.3 6.79 8.27 11.5 7.6 9.6 8.3 11.1 0 0 0 0 0 0 0 9.02
სქურიჰესი 1.02 4.8 4.14 5.27 4.7 4.2 5.1 4.8 4.7 0 0 0 0 0 0 0 4.70
ხერთვისიჰესი 0.6 1.8 1.72 1.80 1.7 1.3 1.5 1.4 1.7 0 0 0 0 0 0 0 1.58
კინკიშაჰესი 1.4 2.38 1.9 1.81 1.8 2.0 2.7 2.8 2.0 0 0 0 0 0 0 0 2.14
აჭიჰესი 1.0 5.01 4.56 5.23 6.3 5.7 6.9 6.1 5.7 0 0 0 0 0 0 0 5.78
იგოეთიჰესი 1.05 10.23 0.19 2.32 1.9 3.6 3.7 3.1 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.43
სანალიაჰესი 5.0 7.78 3.30 4.50 4.6 3.7 2.9 0.8 7.3 0 0 0 0 0 0 0 3.87
რუსთავჰესი 1.5 3.54 3.30 1.16 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 0 0 0 0 0 0 0 2.96
სულორიჰესი 0.8 2.93 2.68 2.66 3.1 2.5 2.3 2.4 2.3 0 0 0 0 0 0 0 2.56
ოკამიჰესი 1.6 8.2 1.09 3.37 2.9 5.1 3.8 3.4 3.5 0 0 0 0 0 0 0 3.30
ლოპოტაჰესი 2.5 8.13 3.53 0.0 3.8 5.2 6.1 5.0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 4.20
ზვარეთიჰესი 0.26 0.93 0.80 5.30 1.2 1.2 1.1 1.1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.64
ფშაველაჰესი 1.0 11.6 1.11 3.20 2.2 2.1 16.2 16.5 15.6 0 0 0 0 0 0 0 8.13
ტირიფონჰესი 1.26 15.75 1.00 3.39 3.8 6.5 6.0 6.7 7.9 0 0 0 0 0 0 0 5.04
პანტიანიჰესი 0.4 2.55 1.07 1.13 1.7 1.5 1.7 2.2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 1.71
ხადორი 2 5.4 30.0 9.20 28.62 25.7 28.6 28.8 25.7 27.2 0 0 0 0 0 0 0 27.43
ხანჰესი 0.3 1.5 0.05 0.97 1 1.4 1.4 1.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.27
ყაზბეგიჰესი 6.0 39.4 1.82 2.09 13.5 26.2 24.1 24.4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 16.73
რაჭაჰესი 11.0 82.66 0 8.35 45.6 46.6 52.9 45.2 53.3 0 0 0 0 0 0 0 48.72
დაგვაჰესი 0.1 0.49 0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ალაზანი 2 6.0 41.75 0 7.36 21.6 20.5 23.8 19.4 21.7 0 0 0 0 0 0 0 21.4
შილდაჰესი 5.0 34.5 0 5.00 20.4 19.7 22.7 19.4 19.9 0 0 0 0 0 0 0 20.42
ბახვიჰესი 3 10.0 38.63 0 0.01 0.0 10.0 46.7 39.1 39.8 0 0 0 0 0 0 0 41.86
ყაზბეგიჰესი 2 0.38 1.4 0 0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
არაგვიჰესი 8.5 50.77 0 0 45.3 45.1 51.3 46.9 46.6 0 0 0 0 0 0 0 47.04
ახმეტაჰესი 9.1 54.86 0 0 39.1 53.6 53.0 36.5 45.6 0 0 0 0 0 0 0 45.56
მარტყოფიჰესი 3.86 6.42 0 0 0 3.5 9.4 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 2.20
კაზრეთიჰესი 2.5 13.8 0 0 0 2.5 6.6 7.4 9.1 0 0 0 0 0 0 0 8.25
ფშაველაჰესი 1.95 8.63 0 0 0 8.3 10.1 8.5 9.7 0 0 0 0 0 0 0 9.10
დებედაჰესი 2.5 13.0 0 0 0 0.04 13.7 12.1 18.3 0 0 0 0 0 0 0 15.20
შაქშაქეთიჰესი 1.5 0 0 0 0 0 0.8 4.7 6.4 0 0 0 0 0 0 0 5.55
საგურამოჰესი 4.2 36.35 0 0 0 0 6.7 23.9 27.1 0 0 0 0 0 0 0 25.50
მარნეულიჰესი 0.25 0 0 0 0 0 0.0 0.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.75
მაქსანიაჰესი 0.5 0 0 0 0 0 0.0 0.7 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1.35
ნაბეღლავიჰესი 1.9 13.0 0 0 0 0 0 3.6 10.0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
ღორეშაჰესი 0.12 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
კინტრიშაჰესი 5.5 30.0 0 0 0 0 0 1.9 35.2 0 0 0 0 0 0 0 35.2
შილდაჰესი 1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0
ხეორიჰესი 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0
კასლეთჰესი 2 9 45.8 0 0 0 0 0 0 11.8 0 0 0 0 0 0 0 0
ბოდორნაჰესი 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
სკურდიდიჰესი 1.33 6.87 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
ჯონოულიჰესი 1 1.1 5.1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
არაგვიჰესი 2 1.95 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0
ოროჰესი 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
ჯამი 191.22 949.15 250.34 306.37 488.3 494.1 626.9 596.7 626.6 0 0 0 0 0 0 0 658.4
* 1 ჰიდროელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე (მგვტ)
* 2 ჰიდროელექტროსადგურის პროექტირების ეტაპზე დათვლილი მრავალწლიური საშუალო გამომუშავება (მლნ კვტ.სთ)
* (2012/18) ფაქტობრივი გამომუშავება წლების მიხედვით (მლნ კვტ.სთ)
* (საშ) ფაქტობრივი გამომუშავების მრავალწლიური საშუალო (მლნ კვტ.სთ)

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]