ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავი, რომელშიც პირადი არქივებია დაცული

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი ცენტრის კოლექციის ერთ-ერთი ნაწილია, რომელშიც თავმოყრილია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების, მწერლების, პოეტების და საზოგადო მოღვაწეების, მხატვრების, პოლიტიკური, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეების, ემიგრაციის მოღვაწეების, სასულიერო პირების, აგრეთვე საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების და სინოდის კანცელარიის არქივები. ჯამში საარქივო ფონდების რაოდენობა 182-ია; აქედან, დღეისათვის უკვე დამუშავებულია 111 ფონდი. დანარჩენი 71 საარქივო ფონდი დამუშავების პროცესშია[1].

არქივში დაცული მასალიდან განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ქართველი პაპიროლოგის გრიგოლ წერეთლის კუთვნილი კოლექცია, სადაც წარმოდგენილია ძვ. წ. II-XV საუკუნეებით დათარიღებული 170-მდე პაპირუსი.

დანარჩენ ფონდებში დაცულია XIX-XX საუკუნეების ქართველი და უცხოელი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრება-შემოქმედებასთან დაკავშირებული ქართული, ლათინური, ფრანგული, ინგლისური, იტალიური, რუსული, აზერბაიჯანული, სომხური და სხვა უცხოენოვანი ორიგინალური საბუთები; მდიდარი ეპისტოლარული მემკვიდრეობა; მრავალრიცხოვანი ფოლკლორული ჩანაწერები; უნიკალური ფოტონამუშევრები; სამხრეთ კავკასიის ახალი და უახლესი ისტორიის ამსახველი მასალა პოლიტიკის, ეკონომიკის, საეკლესიო ცხოვრების, ჟურნალისტიკის, თეატრის, მუსიკისა და სხვა სფეროებიდან[2].

საერთო ნუსხა

სია შედგენილია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტის მონაცემებზე დაყრდნობით. არქივები ანბანის მიხედვითაა დალაგებული; პიროვნებათა არქივები გვარების მიხედვითაა მოცემული (გარდა სასულიერო პირებისა, რომლებიც სიაში სახელის მიხედვით არიან მოცემული); ორგანიზაციების არქივები სიის ბოლო ნაწილში, პიროვნებათა არქივების შემდეგაა მოთავსებული. სხვადასხვა ფერითაა გამოყოფილი არქივთა შემდეგი ჯგუფები[1]:

      მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები;
      სასულიერო პირთა არქივები;
      მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები;
      მხატვართა არქივები;
      პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები;
      ქართველ ემიგრანტთა არქივები;
      ორგანიზაციების არქივები
      იმ პირთა არქივები, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილთაგან ორ ან მეტ ჯგუფში თავსდება; დეტალურად იხილეთ ამ ფერით აღნიშნული არქივების შენიშვნები;
      სხვა;
ჰო ნიშნით აღნიშნულია დამუშავებული არქივები;
X mark.svg ნიშნით აღნიშნულია არქივები, რომელთა დამუშავებაც ამჟამად მიმდინარეობს და ჯერჯერობით მკვლევართათვის მათზე მუშაობა დროებით შეზღუდულია.

არქივი ცენტრს გადაეცა... შემადგენლობა
X mark.svg ირაკლი აბაშიძე[3] მისი ქალიშვილის, ირინე აბაშიძის მიერ 2009 წლის 19 თებერვალს.
ჰო ილია აბულაძე[4] მისი ოჯახის მიერ 843 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მასალა, რომელიც მოიცავს - ა) გამოკვლევებს, ბ) ლექსიკონებსა და სალექსიკონო მასალას, გ) რეცენზიებს, დ) ტექსტებს, ე) ამონაწერებს სხვადასხვა ტექსტებიდან; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg რუბენ აღაბაბიანი
X mark.svg ვაჟა აზარაშვილი
ჰო პავლე აკობია[5] 2008 წლის 2 ივლისს 108 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ალექსანდრე ეპისკოპოსი (ალექსი ოქროპირიძე)[6] 1867 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
ჰო კათოლიკოს-პატრიარქი ამბროსი (ხელაია)[7] 335 საარქივო საქმე: 1) ქადაგებები; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა.
X mark.svg შალვა ამირანაშვილი[8] მისი ოჯახის მიერ 1994 წლის 29 მარტს
X mark.svg ელეფთერ ანდრონიკაშვილი[9]
ჰო ლუარსაბ ანდრონკაშვილი[10] 282 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
X mark.svg ლია ანდღულაძე[11] შემოსწირა თავად 2008 წლის 15 დეკემბერს.
ჰო არჯევანიძეები: პეტრე, ივანე, ევდოკია, ზაქარია, ანტონი, ნინო, ნიკოლოზი, სოფიო[12] 1975 წლის 28 აპრილს 135 ერთეული: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) ხელწერილები; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო სოლომონ ასლანიშვილი (ბავრელი)[13] 24 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიული; 2) შემოქმედებითი; 3) სხვადასხვა.
X mark.svg ალექსანდრე ბარამიძე[14]
ჰო დიმიტრი ბაქრაძე[15] 1970 წლის 15 ივნისს 182 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg ხუტა ბერულავა[16] მისი ქალიშვილის, მზეონა ბერულავას მიერ 2009 წლის 17 მარტს
ჰო ნიკო ბერძენიშვილი[17] ნინო ბერძენიშვილის მიერ 1974 წლის 31 მაისს; ნაწილი შემოსულია 1984 წლის 26 სექტემბერს. 3734 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg ელიზბარ ბიჩინაშვილი
X mark.svg ზაურ ბოლქვაძე
ჰო გიორგი ბოჭორიძე[18] 68 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო მარი ბროსე[19] 167 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა და 3) სხვადასხვა.
X mark.svg ვალერიან გაბაშვილი[20][შენიშვნა 1] მისი ქალიშვილის მანანა გაბაშვილის მიერ 2008 წლის 13 თებერვალს
ჰო გაბრიელ ეპისკოპოსი (გერასიმე ქიქოძე)[21] 59 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმართვები; 3) მიმოწერა.
X mark.svg კონსტანტინე გამსახურდია[22] მისი შვილიშვილების შორენა და დავით (კონსტანტინე) ახობაძეების მიერ 2008 წლის 5 მარტს
X mark.svg ალექსი გეგეჭკორი
X mark.svg აკაკი გელოვანი[23] მისი შთამომავლების მიერ 2009 წლის 26 თებერვალს
ჰო ვარლამ გელოვანი[24] 138 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) მისი მეუღლის _ ნინო გელოვანის ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3) გიორგი თარხან მოურავის მასალა; 5) ვერა, ნადეჟდა და მარიამ თარხან მოურავების მიმოწერა; 6) ზურაბ ავალიშვილის მასალა; 7) სხვადასხვა.
ჰო იასონ გელოვანი[25] 1963 წელს 20 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო დავით გვრიტიშვილი[26] მისი ქალიშვილის ლუიზა გვრიტიშვილის მიერ 2008 წლის 5 მაისს 87 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა.
X mark.svg ბეჟან გიორგაძე
ჰო იაკობ გოგებაშვილი[27][შენიშვნა 2] 640 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg დერმიშა გოგოლაძე[28] ანდრო და მედეა (ბაია) გოგოლაძეების მიერ 2008 წლის 15 ივლისს
ჰო ივანე გომართელი[29][შენიშვნა 3] 1965 წლის 10 აპრილს 142 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა.
ჰო სერგი გორგაძე[30] ქეთევან და დავით აბესაძეების მიერ 2006 წელს (დიდი ნაწილი) 128 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
ჰო ევგენია გრანსტრემი[31] მისი ოჯახის მიერ 2006 წლის 24 აგვისტოს 226 საარქივო საქმე: 1) მიმოწერა; 2) სხვადასხვა.
ჰო იოსებ დავითაშვილი[32] 118 საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3)მიმოწერა; 4)სხვადასხვა.
ჰო იოსებ დრბოგლავი[33] 54 საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
ჰო დიმიტრი დუმბაძე[34] 1960 წლის 22 ნოემბერს 935 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg მამია დუმბაძე[35] მისი ვაჟის მალხაზ (მამუკა) დუმბაძის მიერ 2008 წლის 26 მარტს
ჰო ივანე ელიაშვილი[36] 203 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ტიგრან ენფიანჯიანცი[37] 126 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) სხვადასხვა.
ჰო რფიელ ერისთავი[38] 1965 წლის 4 მაისს, 19 ივნისს 1097 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მასალები სამეგრელოს სამთავროს შესახებ; 4) მიმოწერა; 5) სხვადასხვა.
ჰო ანასტასია ერისთავი-ხოშტარია[39] 1983 წლის 21 იანვარს 401 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მისადმი მიძღვნილი ლექსები და სტატიები; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) ფოტოები; 6) სხვადასხვა.
ჰო ვაჟა-ფშაველა[40] 262 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg ალექსანდრე ვაჩეიშვილი[41] ირაკლი და ნინო ვაჩეიშვილების მიერ 2008 წლის 15 ივლისს
ჰო ევგენი ვეიდენბაუმი[42] 1973 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg ილია ვეკუა[43] ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, გოჩა საითიძის მიერ 2008 წლის 13 ოქტომბერს
X mark.svg კირილე ვეკუა[44] გ. შარაშიძის მიერ 1989 წელს (ჩამოტანილია გერმანიიდან)
ჰო პარმენ ზაქარაია[45]
ჰო მიხეილ თამარაშვილი[46] 1958 წლის 17 დეკემბერს (არქივის ნაწილი) 4280 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
ჰო ექვთიმე თაყაიშვილი[47][შენიშვნა 4] ნაწილი კალისტრატე სალიას მიერ 1972 წლის 12 ივნისს, დიდი ნაწილი 1981 წლის 26 მაისს 2326 საარქივო საქმე:1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg რევაზ თვარაძე
ჰო მოსე თოიძე[48]
ჰო არუთუნ თუმანიანი[49] 92 საარქივო ერთეული: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მასახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) ფოტოები.
ჰო თუმანიშვილები: ბირთველი, გრიგოლი, დავითი, მანუჩარი, ნიკოლოზი, სულხანი, შიოში და ჯიმშერი[50] 212 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) ხელწერილები; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო კონსტანტინე, ვასილ და სტეფანე თუმანიშვილები[51] 1974 წლის 8 აპრილს 197 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ანასტასია თუმანიშვილი[52][შენიშვნა 5] 1959 წლის 17 ოქტომბერს 962 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები.
ჰო გიორგი თუმანიშვილი
ჰო მიხეილ თუმანიშვილი[53][შენიშვნა 6] 1348 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg იოსებ, კობა და ლაშა იმედაშვილები
X mark.svg კარლო ინასარიძე[54][შენიშვნა 7] მისი ოჯახის მიერ 2007 წლის 25 ოქტომბერს, ანდერძის მიხედვით
X mark.svg ოტია იოსელიანი
ჰო პლატონ იოსელიანი[55] 142 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე (ცინცაძე)[56] 1965 წლის 19 ივნისს, 15 ნოემბერს; ნაწილი შემოსწირა ანასტასია ცინცაძემ 312 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მოგონებები; 4) მიმოწერა; 5) ფოტოები; 6) სხვადასხვა.
ჰო ვასილ კარბელაშვილი[57][შენიშვნა 8] 881 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო კორნელი კეკელიძე[58][შენიშვნა 9] 1972 წლის 2 ივნისს; ნაწილი შემოსწირა ალექსანდრე ბარამიძემ 1977 წლის 20 ივლისს. 949 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი: ა) გამოკვლევები, ბ) ამონაწერები, გ) რეცენზიები; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა (მათ შორის, ქართული ხელნაწერი ტექსტები).
ჰო მიხეილ კეკელიძე[59] 1065 ერთეული: 1). პირადი და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2). შემოქმედება; 3). მიმოწერა; 4). სხვადასხვა.
ჰო მელიტონ კელენჯერიძე[60][შენიშვნა 10] 1959 წლის 20 ივლისს 253 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg გიორგი კვინიტაძე[61][შენიშვნა 11] მისი ქალიშვილის ნანო დ’აბო-კვინიტაძის მიერ 2007 წლის 22 ოქტომბერს.
ჰო თედო კიკვაძე[62] 1962 წლის 16 აპრილს 43 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი.
ჰო კირიონ II[63][შენიშვნა 12] 1961 წლის 31 ოქტომბერს 1615 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) ფოტოები; 4) სხვადასხვა (მათ შორის, მასალები ტარასი კანდელაკის შესახებ).
X mark.svg ლეონიდ კოკონოვიჩი
ჰო ვიქტორ კუპრაძე[64] მისი ქალიშვილის ნანა კუპრაძის მიერ 2008 წლის 7 ოქტომბერს
ჰო ალექსანდრე ლომთათიძე
X mark.svg გიორგი ლომთათიძე[65] ნ. ღოღობერიძის მიერ 1994 წლის 17 ივნისს
ჰო გრიგოლ ლორთქიფანიძე[66] მისი ვაჟის, თეიმურაზ ლორთქიფანიძის მიერ 2008 წლის იანვარში 139 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა
X mark.svg იოსებ ლორთქიფანიძე
ჰო ირაკლი ლორთქიფანიძე[67] ოჯახის მიერ 1979 წლის 20 ივლისს 937 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg ლომჯარია სულიკო
X mark.svg სერგი მაკალათია
ჰო იაკობ მანსვეტაშვილი[68][შენიშვნა 13] 1974 წლის 22 იანვარს 37 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი.
ჰო იური მარი[69] 1976 წლის 12 ივლისს, ნაწილი ცენტრს გადაეცა 1979 წლის 27 ივნის, 1981 წლის 26 მაისს 882 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა; 5) ფოტოები.
ჰო ნიკოლოზ მარი[70] 1972 წლის 6 მარტს, ნაწილი 12 ივნისს შემოსწირა სოფიო მარმა, ნაწილი შემოვიდა 1979 წლის 27 ივნისს, აგრეთვე 1981 წლის 26 მაისს 382 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ევგენი მარკოვი[71] 1977 წლის 21 ივნისს 1070 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
ჰო ქეთევან მაღალაშვილი[72] 1983 წლის 21 დეკემბერს 1239 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) გრიგოლ წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 5) სხვადასხვა.
ჰო შალვა და გაიოზ მაღლაკელიძეები[73][შენიშვნა 14] ჰანა მაღლაკელიძის, ჰილდე ჰერპისისა და კარლო ინასარიძის მიერ 1990 წლის 27 ივლისს 600 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
X mark.svg ვლადიმერ მაყაშვილი[74]
ჰო მიხეილ მაჩაბელი[75] 1626 საარქივო საქმე:

1) ბიოგრაფიის, სამსახურეობრივი და საზოგადოებრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.

X mark.svg ფილიპე მახარაძე
X mark.svg დარეჯან მეგრელაძე
ჰო დუტუ მეგრელი[76] 1983 წლის 21 იანვარს 1161 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მისადმი მიძღვნილი სიტყვები, ლექსები, სტატიები; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) ფოტოები; 6) სხვადასხვა.
ჰო ეგნატე მენთეშაშვილი[77] 1977 წლის 21 დეკემბერს 72 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო სერგეი მესხი[78][შენიშვნა 15] 1959 წლის 20 ოქტომბერს 89 საარქივო საქმე: 1) საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg შოთა მესხია[79] მისი ქალიშვილების მანანა და მარინე მესხიების მიერ 2009 წლის 6 თებერვალს.
ჰო მესხიშვილები: დიმიტრი, იაკინთე დიმიტრის ძე, სარდიონ დიმიტრის ძე, მიხეილ დიმიტრის ძე, სოფიო, სარდიონის მეუღლე, აპოლონ სარდიონის ძე, სარდიონ სარდიონის ძე, ლეონიდე სარდიონის ძე, ვლადიმერ სარდიონის ძე და ნინო სარდიონის ასული[80] 1960 წლის 5 ივლისს 389 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ელენე მეტრეველი[81] მისი ოჯახის მიერ 2007 წლის 29 ივლისს 3070 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო დიმიტრი მეღვინეთუხუცესი[82] 56 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა.
X mark.svg ვალერიან მიზანდარი
ჰო სოფიო მიხაილოვა-მარი[83] 567 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ლევან მუსხელიშვილი[84] 1962 წლის 28 აპრილს 135 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
X mark.svg გიორგი ნადარეიშვილი
ჰო ილია ნაკაშიძე[85] 442 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) პეტრე ნაკაშიძის მასალები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg ვანო ნანუაშვილი[86][შენიშვნა 16] ანდრო და ნინო დაბროვების მიერ 2000 წლის 22 დეკემბერს
X mark.svg ალექსანდრე ნიკოლაი[87]
X mark.svg ალექსანდრე და ივანე ნიკურაძეები[88][შენიშვნა 17] მათი ოჯახის მიერ, გ. შარაძის ხელით, 1989 წლის 27 ივნის
ჰო ეგნატე ნინოშვილი[89] 20 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) სხვადასხვა.
ჰო თემურ ნუცუბიძე[90] 568 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო რუსუდან ორბელი[91] 866 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა;2) შემოქმედებითი; 3) იოსებ ორბელის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალა;4) მიმოწერა; 5) სხვადასხვა.
ჰო გრიგოლ ორბელიანი[92][შენიშვნა 18] 717 საარქივო საქმე: 1) სამსახურეობრივი საქმიანობისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg აკაკი და თამარ პაპავები
X mark.svg ელისე და ოთარ პატარიძეები[93][შენიშვნა 19] ელისე პაარიძის არქივი — მისი ვაჟის ოთარ პატარიძის მიერ 2007 წლის 12 ოქტომბერს;
ოთარ პატარიძემ საკუთარი არქივი თავად შემოსწირა ცენტრს 2008 წლის 9 ივნისს
ჰო პეტრე ეპისკოპოსი (კონჭოშვილი)[94] ვ. კიკნაძის მიერ 2007 წლის 12 ოქტომბერს ოთხი საარქივო საქმე
ჰო თედო ჟორდანია[95][შენიშვნა 20] 1960 წლის 12 ოქტომბერს 824 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg ისიდორე რამიშვილი
X mark.svg ქრისტეფორე რაჭველიშვილი[96] მისი ვაჟის ბაადურ რაჭველიშვილის მიერ 2009 წლის 4 მარტს
X mark.svg გრიგოლ რობაქიძე[97]
ჰო ლევან რჩეულიშვილი
X mark.svg ნინო და კალისტრატე სალიები[98][შენიშვნა 21]
X mark.svg ნიკო სამადაშვილი[99] სამი საარქივო საქმე
ჰო ალექსანდრე სარაჯიშვილი[100] 144 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ბარონ დე ბაის წერილები;5) სხვადასხვა.
ჰო თედო სახოკია[101] 1974 წლის 18 მარტს 1988 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg რევაზ სვიმონიშვილი
X mark.svg ფრიდონ სიხარულიძე
ჰო კონსტანტინე სმირნოვი[102] 1960 წლის 28 დეკემბერს 156 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა;4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
ჰო იროდიონ სონღულაშვილი[103][შენიშვნა 22] 1968 წლის 1 ივლისს; 1987 წლის 23 ნოემბერს 452 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
X mark.svg გიორგი სტურუა[104] მაყვალა ილურიძე-სტურუას მიერ 2009 წლის 30 იანვარს.
X mark.svg ივანე სტურუა[105] ირინა გოგოლაშვილის მიერ 2008 წლის 23 სექტემბერს.
X mark.svg ილია ტაბაღუა
ჰო ირაკლი ტატიშვილი[106] მზია გომელაურის მიერ 1980 წლის 22 ივლისს 164 საარქივო საქმე: 1) პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო პრასკოვია უვაროვა[107] ფონდი შედგება რუსეთის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული უვაროვას მასალების ფოტოპირებისაგან; პრასკოვია უვაროვას ფონდი 350 საარქივო საქმე: 1) საზოგადოებრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი (დღიურები); 3) მიმოწერა.
ჰო პეტრე უმიკაშვილი[108] 42 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
ჰო გრიგოლ ფერაძე[109][შენიშვნა 23] 1976 წლის 15 დეკემბერს; ნაწილი შემოსწირა ოჯახმა 1996 წლის 30 ივნისს, ნაწილი მისმა ძმისშვილმა რომანოზ ფერაძემ 1998 წლის 2 ივლისს. 54 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg ივანე ქარსელაძე
ჰო ნინო ღოღობერიძე
ჰო ალექსანდრე ყაზბეგი[110] 329 საარქივო საქმე:1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა;2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) მასალები ელისაბედ და მიხეილ ყაზბეგების შესახებ; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg ლევან ყანჩაველი[111] ნანა ყანჩაველის მიერ 2008 წლის 4 დეკემბერს.
ჰო ბარბარე და ნინო ყიფიანები[112] 1965 წლის 19 ივნისს 811 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
ჰო დიმიტრი ყიფიანი[113][შენიშვნა 24] 1950 წლის 17 ივლისს 1956 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო დავით ყიფშიძე[114] იოსებ ყიფშიძის მიერ 1974 წელს. 117 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა;2) შემოქმედებითი; 3) სხვადასხვა.
ჰო იოსებ ყიფშიძე[115] თინათინ ყიფშიძის მიერ 2001 წელს
ჰო ალექსანდრე, გრიგოლ, ილია და ზაქარია ყიფშიძეები[116] 1996 წლის 31 მაისს 1411 საარქივო საქმე
ჰო ქრისტინე შარაშიძე[117] 2938 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg დიმიტრი შევარდნაძე[118] 2000 წლის 12 მაისს; 2001 წლის 6 თებერვალს
X mark.svg შოშიაშვილი ნოდარ
X mark.svg სიმონ ჩიქოვანი
X mark.svg გიორგი ჩუბინაშვილი[119] 1993 წლის 15 თებერვალს
X mark.svg ნიკო ჩუბინაშვილი[120]
X mark.svg ვალერიან ცაგარეიშვილი[121] მისი ქალიშვილის ელენე ცაგარეიშვილის მიერ 2008 წლის 26 თებერვალს.
ჰო ალექსანდრე ცაგარელი[122] ნაწილი 1959 წლის 27 იანვარს 54 საარქივო საქმე: 1) სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg უჩა ცინდელიანი
ჰო აკაკი წერეთელი[123][შენიშვნა 25] 873 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო გიორგი წერეთელი[124][შენიშვნა 26] 587 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო გრიგოლ წერეთელი[125] 1965 წლის 30 მარტს; 1970 წლის 13 აპრილს; ნაწილი შემოსწირა ვ. სილოგავამ 1987 წლის 1 ივნისს 3635 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სოფიო ივანეს ასული წერეთლის მასალები; 5) ილუსტრირებული მასალა; 6) სხვადასხვა.
X mark.svg თინათინ წერეთელი[126]
X mark.svg მიხეილ წერეთელი[127][შენიშვნა 27] ნ. სალიას მიერ 1979 წლის 20 ივლისს
ჰო პაპუნა წერეთელი[128] 1975 წლის 21 აპრილს 1309 საარქივო საქმე. არქივი წარმოადგენს ფოტოკოლექციას.
ჰო წერეთლები: ზურაბ ქაიხოსროს ძე, გრიგოლ ზურაბის ძე, დიმიტრი გრიგოლის ძე, ნესტორ დიმიტრის ძე, ალექსანდრე გრიგოლის ძე, სიმონ ზურაბის ძე, დავით სიმონის ძე, სიმონ გოდაბრელიძე, ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ბერი ქაიხოსროს ძე, სიმონ დავითის ძე, როსტომ დავითის ძე[129] პ. წერეთლის მიერ 1976 წლის 28 ივლისს ზურაბ ქაიხოსროს ძე წერეთლის ფონდი 155 საარქივო საქმეს შეიცავს; გრიგოლ ზურაბის ძე წერეთლის ფონდი 313 საქმეს; დიმიტრი გრიგოლის ძე წერეთლის ფონდი 62 საქმეს; ნესტორ დიმიტრი ძე წერეთლის ფონდი 391 საქმეს; ალექსანდრე გრიგოლის ძე წერეთლის ფონდი 48 საქმეს; სიმონ ზურაბის ძე წერეთლის ფონდი 11 საქმეს; დავით სიმონის ძე წერეთლის ფონდი 9 საქმეს; სიმონ გოდაბრელიძის ფონდი 42 საქმეს; ბიძინა ჩოლოყაშვილის ფონდი 11 საქმეს; ბერი ქაიხოსროს ძის, სიმონ და როსტომ დავითის ძეების და სხვ. ფონდი 8 საქმეს.
სულ 1050 საარქივო საქმე:1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) მასალები ოჯახის წევრთა შესახებ; 3) მასალები საოჯახო მეურნეობის შესახებ; 4) მასალები საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი საქმიანობის შესახებ; 5) მასალები ყმა-მამულებისა და სხვა ქონებრივი მფლობელობის შესახებ; 6) სხვადასხვა.
ჰო ილია ჭავჭავაძე[130][შენიშვნა 28] 1053 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიის, საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) მისდამი მიძღვნილი სიტყვები და ლექსები; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) მასალები ოლღა გურამიშვილის შესახებ; 6) სხვადასხვა.
X mark.svg აკაკი ჭანტურია[131] მისი ვაჟის არიანე ჭანტურიას მიერ 2007 წლის 29 მარტს.
X mark.svg თორნიკე ჭყონია[132]
X mark.svg ბესიკ ხარანაული
ჰო ალექსანდრე ხახანაშვილი[133] 1967 წლის 25 მაისს 882 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
X mark.svg ედიშერ ხოშტარია-ბროსე[134]
X mark.svg რაჟდენ ხუნდაძე
ჰო ალექსანდრე ჯაბადარი[135] თინათინ სახოკიას მიერ 1968 წლის 2 ივლისს 89 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო გიორგი ჯავახიშვილი[136] 216 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა.
ჰო ივანე ჯავახიშვილი[137] ისტორიის ინსტიტუტის მიერ 1987 წლის 1 ივნისს 2284 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
ჰო მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანი[138] 1980 წლის 5 ნოემბერს 1123 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ანასტასია ჯამბაკურ-ორბელიანი-ჯავახიშვილი[139] 1977 წლის 21 დეკემბერს 640 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
ჰო მოსე ჯანაშვილი[140] ნაწილი 1966 წლის 10 დეკემბერს; არქივის დიდი ნაწილი შედგა Q, QD და „სხვადასხვა“ ფონდებიდან ამოკრებილი მასალისაგან 315 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
ჰო ალექსანდრე ჯანელიძე[141] 1984 წლის 22 ოქტომბერს 1819 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
X mark.svg ვახტანგ ჯაფარიძე
X mark.svg ალექსანდრა, ალექსანდრე და სიმონ ჯაფარიძეები[142] ივანე ჯაფარიძის მიერ 2009 წლის 2 თებერვალს.
X mark.svg ვახტანგ ჯობაძე
ჰო არჩილ ჯორჯაძე[143] 195 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა.
ჰო ნინო, დიმიტრი და ილია ჯორჯაძეები[144] 58 საარქივო საქმე: 1) მიმოწერა.
ჰო ხასან ჰელიმიში[145] ოჯახის მიერ 2009 წლის 7 აგვისტოს 26 საარქივო ერთეული: 1) შესავალი; 2) ბიოგრაფიული ცნობები, 3) ბიოგრაფიული და შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 4) მიმოწერა; 5) ხასან ჰელიმიშისა და მისი ოჯახის წევრთა ფოტოები, 6) სხვადასხვა; 7) საძიებლები: ა) პირთა და ბ) ტოპონიმთა.
X mark.svg ეროვნული მოძრაობა
ჰო საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება[146] საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მასალები
ჰო სინოდის კანცელარია[147] სანქტ-პეტერბურგის (ყოფილი ლენინგრადის) სახელმწიფო ცენტრალურ საისტორიო არქივში დაცული სინოდის კანცელარიის დოკუმენტები. სულ 175 საარქივო საქმე.
ჰო სხვადასხვა[148] აერთიანებს განსხვავებული შინაარსის მრავალფეროვან მასალას. სულ 445 საარქივო საქმე.
ჰო ფოტოარქივის ელექტრონული კატალოგი[149]

შენიშვნები

 1. ვალერიან გაბაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 2. იაკობ გოგებაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 3. ივანე გომართელის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 4. ექვთიმე თაყაიშვილის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 3. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 5. ანასტასია თუმანიშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში ტავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 6. მიხეილ თუმანიშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 7. კარლო ინასარიძის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 3. ქართველ ემიგრანტთა პირადი არქივები.
 8. ვასილ კარბელაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 9. კორნელი კეკელიძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 10. მელიტონ კელენჯერიძის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები; 3. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 11. გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 12. კირიონ II-ის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 13. იაკობ მანსვეტაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არიქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 14. მაღლაკელიძეების პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 15. სერგეი მესხის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 16. ვანო ნანუაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 17. ნიკურაძეთა პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 18. გრიგოლ ორბელიანის პირადი არქივი შემედ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 19. პატარიძეთა პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 20. თედო ჟორდანიას პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 21. სალიების პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 22. იროდიონ სონღულაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 23. გრიგოლ ფერაძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 24. დიმიტრი ყიფიანის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 25. აკაკი წერეთლის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 26. გიორგი წერეთლის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 27. მიხეილ წერეთლის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 3. ქართველ ემიგრანტთა არქივები
 28. ილია ჭავჭავაძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.

იხილეთ აგრეთვე

რესურსები ინტერნეტში

სქოლიო

 1. 1.0 1.1 ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ პირად არქივთა საერთო ნუსხა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 2. საარქივო ფონდი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 3. ირაკლი აბაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 4. ილია აბულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 5. პავლე აკობია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 6. ალექსანდრე ეპისკოპოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 7. ამბროსი ხელაია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ეროვნული საიტი
 8. შალვა ამირანაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 9. ელეფთერ ანდრონიკაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 10. ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 11. ლია ანდღულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 12. არჯევანიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 13. სოლომონ ასლანიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 14. ალექსანდრე ბარამიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 15. დიმიტრი ბაქრაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 16. ხუტა ბერულავა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 17. ნიკო ბერძენიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 18. გიორგი ბოჭორიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 19. მარი ბროსე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 20. ვალერიან გაბაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 21. გაბრიელ ეპისკოპოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 22. კონსტანტინე გამსახურდია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 23. აკაკი გელოვანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 24. ვარლამ გელოვანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 25. იასონ გელოვანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 26. დავით გვრიტიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 27. იაკობ გოგებაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 28. დერმიშა გოგოლაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 29. ივანე გომართელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 30. სერგი გორგაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 31. ევგენია გრანსტრემი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 32. იოსებ დავითაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 33. იოსებ დრბოგლავი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 34. დიმიტრი დუმბაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 35. მამია დუმბაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 36. ივანე ელიაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 37. ტიგრან ენფიანჯიანცი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 38. რაფიელ ერისთავი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 39. ანასტასია ერისთავი-ხოშტარია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 40. ვაჟა-ფშაველა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 41. ალექსანდრე ვაჩეიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 42. ევგენი ვეიდენბაუმი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 43. ილია ვეკუა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 44. კირილე ვეკუა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 45. პარმენ ზაქარაია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 46. მიხეილ თამარაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 47. ექვთიმე თაყაიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 48. მოსე თოიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 49. არუთუნ თუმანიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 50. თუმანიშვილები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 51. თუმანიშვილები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 52. ანასტასია თუმანიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 53. მიხეილ თუმანიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 54. კარლო ინასარიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 55. პლატონ იოსელიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 56. კალისტრატე ცინცაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 57. ვასილ კარბელაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 58. კორნელი კეკელიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 59. მიხეილ კეკელიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 60. მელიტონ კელენჯერიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 61. გიორგი კვინიტაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 62. თედო კიკვაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 63. კირიონ მეორე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 64. ვიქტორ კუპრაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 65. გიორგი ლომთათიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 66. გრიგოლ ლორთქიფანიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 67. ირაკლი ლორთქიფანიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 68. იაკობ მანსვეტაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 69. იური მარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 70. ნიკოლოზ მარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 71. ევგენი მარკოვი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 72. ქეთევან მაღალაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 73. მაღლაკელიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 74. ვლადიმერ მაყაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 75. მიხეილ მაჩაბელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 76. დუტუ მეგრელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 77. ეგნატე მენთეშაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 78. სერგეი მესხი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 79. შოთა მესხია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 80. მესხიშვილები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 81. ელენე მეტრეველი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 82. დიმიტრი მეღვინეთუხუცესი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 83. სოფიო მიხაილოვა-მარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 84. ლევან მუსხელიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 85. ილია ნაკაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 86. ვანო ნანუაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 87. ალექსანდრე ნიკოლაი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 88. ნიკოლაძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 89. ეგნატე ნინოშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 90. თემურ ნუცუბიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 91. რუსუდან ორბელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 92. გრიგოლ ორბელიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 93. პატარიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 94. პეტრე ეპისკოპოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 95. თედო ჟორდანია, ხელნაწერტა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 96. ქრისტეფორე რაჭველისვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 97. გრიგოლ რობაქიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 98. სალიები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 99. ნიკო სამადაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 100. ალექსანდრე სარაჯიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 101. თედო სახოკია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 102. კონსტანტინე სმირნოვი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 103. იროდიონ სონღულაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 104. გიორგი სტურუა, ხელნაწერტა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 105. ივანე სტურუა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 106. ირაკლი ტატიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 107. პრასკოვია უვაროვა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 108. პეტრე უმიკაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 109. გრიგოლ ფერაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 110. ალექსანდრე ყაზბეგი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 111. ლევან ყანჩაველი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 112. ყიფიანები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 113. დიმიტრი ყიფიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 114. დავით ყიფშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 115. იოსებ ყიფშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 116. ყიფშიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 117. ქრისტინე შარაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 118. დიმიტრი შევარდნაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 119. გიორგი ჩუბინაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 120. ნიკო ჩუბინაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 121. ვალერიან ცაგარეიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 122. ალექსანდრე ცაგარელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 123. აკაკი წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 124. გიორგი წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 125. გრიგოლ წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 126. თინათინ წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 127. მიხეილ წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 128. პაპუნა წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 129. წერეთლები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 130. ილია ჭავჭავაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 131. აკაკი ჭანტურია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 132. თორნიკე ჭყონია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 133. ალექსანდრე ხახანაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 134. ედიშერ ხოშტარია-ბროსე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 135. ალექსანდრე ჯაბადარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 136. გიორგი ჯავახიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 137. ივანე ჯავახიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 138. მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 139. ანასტასია ჯამბაკურ-ორბელიანი-ჯავახიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 140. მოსე ჯანაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 141. ალექსანდრე ჯანელიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 142. ჯანელიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 143. არჩილ ჯორჯაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 144. ჯორჯაძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 145. ხასან ჰელიმიში, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 146. საქართველოს საისტორიო და ეთნოგრაფიული საზოგადოება, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 147. სინოდის კანცელარია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 148. სხვადასხვა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი
 149. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფოტოარქივთა საერთო ნუსხა