ქართული ვაზის ჯიშები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
Jump to navigation Jump to search

მსოფლიოში ცნობილია ვაზის 4000-მდე ჯიში. საქართველოში ვაზის 500-მდე ადგილობრივი ჯიშია, რომელთაგან სტანდარტულ ასორტიმენტში შეტანილია 62 ჯიში, მათ შორის 29 საღვინე და 9 სუფრის.

გამორჩეული მაღალხარისხოვანი ქართული საღვინე ვაზის ჯიშებია; რქაწითელი, საფერავი, მწვანე, ხიხვი, ქისი, ჩინური, ცოლიკოური, ციცქა, კრახუნა, ალექსანდროული, ოჯალეში, ჩხავერი, ალადასტური და სხვა.

აფხაზეთი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 აბისტაჯ მცირე
2 ავასირხვა მცირე
3 ავრეხი მცირე
4 ათურქუჯ მცირე
5 აკაბილიჯ მცირე
6 აკასაჯ მცირე
7 აჯკვაკვა მცირე
8 აჯხვატა მცირე
9 კიამოხტა მცირე
10 მახვატელი მცირე
11 ხუნალიჯი(თეთრი) მცირე
12 ხუტუნიჯი მცირე
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 აბსუაჯ მცირე
2 აგბიჯ მცირე
3 აგუტოლიჯ მცირე
4 ათასარკვა მცირე
5 აკაბილ მცირე
6 აკუმშტალ მცირე
7 აკლიკ მცირე
8 აკომშტალ მცირე
9 აკუბას მცირე
10 აკუშარ მცირე
11 ამგურჩალ მცირე
12 ამლახუ მცირე
13 ამოფხიჯ მცირე
14 აპაპინჯ მცირე
15 აპუჯერა მცირე
16 აცილმიჯ მცირე
17 აყაფშ მცირე
18 აშუღაჯ მცირე
19 აჩკიკიჯ მცირე
20 აძნიჯ მცირე
21 აწლიჯ მცირე
22 ახარდან მცირე
23 ახუხუჯ მცირე
24 კაჭიჭი მცირე
25 პეტრიჯი მცირე
26 ტატლიჯი მცირე
27 შავი ამლახუ მცირე
28 ცხენისძუძუ აფხაზური მცირე
29 წვინდირხვა მცირე


დანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 აგაშკურ მცირე ვარდისფერი
2 აჯაპშ მცირე ვარდისფერი
3 აჯემჩიღ მცირე ვარდისფერი
4 აჯია მცირე ვარდისფერი
5 აჯიგრა მცირე ვარდისფერი
6 აჯყაფშ მცირე ვარდისფერი
7 აჭანდრის მცირე წითელი
8 ლაკოაჯ მცირე მუქი ლურჯი
9 ხაფშირა მცირე მომწვ.- მოყვითალო
10 ხუპინიჯი მცირე მომწვ.- მოყვითალო

სამეგრელო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 აფხაზურა მცირე
2 გრეხი მცირე
3 დედოფლის კითი მცირე
4 დუდღუში მცირე
5 დღვლაბე მცირე
6 ეგურძგული მცირე
7 ზერდაგი მცირე
8 თეთრიშა მცირე
9 თხურთხუ მცირე
10 კაპისტონი მეგრული მცირე
11 კვაწახურა მცირე
12 ლაგილური მცირე
13 ოფოფი მცირე
14 ოქონა მცირე
15 საკუმა მცირე
16 სამაჭრო მცირე
17 ჩეკოლოში მცირე
18 ოქონა მცირე
19 ჩერგვალი მცირე
20 ჩეში მცირე
21 ჩეჭკიში მცირე
22 ჩეჭიფეში მცირე
23 ჩეხარდანი მცირე
24 ჩიჩკიში მცირე
25 ჩხუჩეში მცირე
26 წალენჟიხის თეთრი მცირე
27 ჭვიტილური მცირე
28 ჭუბერი მცირე
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 აბშილური მცირე
2 გოდაათური ღია ელემენტი
3 ვერნახი ელემენტი
4 კეთილური მცირე
5 კერთოლი მცირე
6 კოლოში ელემენტი
7 კუტალა მცირე
8 მაჭყვატური ელემენტი
9 მუხიშხა მცირე
10 ოჯალეში ელემენტი
11 პანეში მცირე
12 პუმპულა ელემენტი
13 უსახელო წითელი მცირე
14 უჩაჭუბური ელემენტი
15 უჩახარდანი მცირე
16 ჩხაბერძულა ელემენტი
17 ჩხუში მცირე
18 ჭოტიში ელემენტი
19 ხოჟისთოლი მცირე


დანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 აგაშკურ მცირე ვარდისფერი
2 ჩხოროკუნი მცირე წითელი
3 ჭითაში მცირე წითელი

გურია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ათინაური მცირე
2 დორდღო მცირე
3 ვაციწვერა მცირე
4 ზენათური მცირე
5 თეთრი ყურძენი მცირე
6 თეთრი ჩხავერი მცირე
7 თქვლაფა მცირე
8 კაკნატელა მცირე
9 კამური თეთრი მცირე
10 კაპისტონი წიწილიანი მცირე
11 კატური მცირე
12 კეშელავას თეთრი მცირე
13 მაისა მცირე
14 თეთრი მაური მცირე
15 საკმიელა მცირე
16 საკნატურა მცირე
17 სამარხი მცირე
18 ქაქუთურა მცირე
19 ჩხინკილოური მცირე
20 ჭიჭიეთის თეთრა მცირე
21 ხუშია მცირე
22 კლარჯული მცირე
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 აკიდო მცირე
2 ალადასტური ელემენტი
3 ბახვას ყურძენი მცირე
4 ბერძულა მცირე
5 ორონა მცირე
6 კამური შავი მცირე
7 კოცხანა მცირე
8 მტევანდიდი მცირე
9 ნაშენება მცირე
10 ოფოურა მცირე
11 ოჯალეში გურიის მცირე
12 რცხილი (ვაზი) მცირე
13 საფერავი გურიის მცირე
14 სხილათუბანი მცირე
15 შავჩხავერა მცირე
16 ჩხავერი ფართო
17 ცანაფითა მცირე
18 ცივჩხავერა მცირე
19 ჭუმუტა მცირე
20 ხემხუ მცირე
21 ჯანი მცირე
22 ჯანი ნაკაშიძის მცირე
23 ჯანი ციხური მცირედანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 ბადაგი მცირე მუქი ვარდისფერი
2 კიკაჩა შავი მცირე წითელი
3 კორძალა მც.(ასევე აჭარაში) წითელი
4 კუმუშა მცირე წითელი
5 მაგანაკური მცირე წითელი
6 მანდიკოური მცირე წითელი
7 მახათური მცირე წითელი
8 მტრედისფეხა მცირე წითელი
9 მცვივანი გურული მცირე წითელი
10 სამჩხავერა მცირე წითელი
11 ჩეპეში მცირე წითელი
12 ცივჩხავერა მცირე ვარდისფერი
13 ცისფერერულა მცირე რუხი
14 წითლანი მცირე ვარდისფერი
15 ძელშავი მცირე ვარდისფერი

აჭარა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ალმურა (შავი) მცირე
2 ბაღის ყურძენი მცირე
3 ბროლა მცირე
4 გორგოული მცირე
5 თეთრა მცირე
6 თურვანდი მცირე
7 კაიკაციშვილისეული თეთრი მცირე
8 კვირისთავა მცირე
9 კლარჯული მცირე
10 ლივანურა თეთრი მცირე
11 მწვანურა მცირე
12 მწვანე აჭარული მცირე
13 ორჟოხული მცირე
14 სხალთაური მცირე
15 შავშურა მცირე
16 ცვითე მცირე
17 წვიტე მცირე
18 ჭეჭიბერა მცირე
19 ჟავახეთურა მცირე
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ალმურა (თეთრი) მცირე
2 ბათომურა მცირე
3 ბურძღალა მცირე
4 ბუტკო(ვაზი) მცირე
5 ვაიოს საფერავი მცირე
6 კირწწითელა მცირე
7 ლივანურა შავი მცირე
8 მაგარა მცირე
9 მეკრენჩხი მცირე
10 მორცხულა მცირე
11 სალიკლევი მცირე
12 საფერავი აჭარული მცირე
13 საწური მცირე
14 ტაგიძურა მცირე
15 ტყის ვაზი მცირე
16 ტყის ყურძენა მცირე
17 ქორქაულა მცირე
18 შიშველი მცირე
19 ჩიტისთვალა აჭარული მცირე
20 ცხენისძუძუ აჭარული მცირე
21 ჭიპაკური მცირე
22 ჭოდი მცირე
23 ხარისთვალა აჭარული მცირე
22 ჟინეში მცირე


დანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 ახალაკი მცირე მუქი წითელი
2 კიბურა მცირე ვარდისფერი
3 პოვნილი მცირე მუქი წითელი

იმერეთი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ბაზალეთური მცირე
2 გაბეხაური (თეთრი) მცირე
3 გომის თეთრი მცირე
4 ვერტყვიჭალის თეთრი მცირე
5 თითა იმერული მცირე
6 თქლაფა (იმერეთი) მცირე
7 თხლაფა მცირე
8 კაპისტონი მცირე
9 კაპისტონი გაღმოური მცირე
10 კიკაჩა თეთრი მცირე
11 კრახუნა თეთრი მცირე
12 კუნძა თეთრი მცირე
13 მაღლარი მცირე
14 მსხვილთვალა მცირე
15 მსხვილკუმფხალა მცირე
16 მურადოული მცირე
17 მცვივანი იმერული მცირე
18 მწვანე იმერული მცირე
19 მჭკნარა დონდღლაბი მცირე
20 ნათელა (ვაზი) მცირე
21 ოხტოურა მცირე
22 რკო თეთრი მცირე
23 უცნობი მცირე
24 ქართულა მცირე
25 ქვიშხური (გორული მწვანე) მცირე
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ადანასური მცირე
2 ბეწოურა მცირე
3 ბზვანურა მცირე
4 გაბეხაური (შავი) მცირე
5 დიდშავა მცირე
6 დონდლაბი მცირე
7 ენდელაძისეული მცირე
8 ვერტყვიჭალის შავი მცირე
9 კლერტმაგარა მცირე
10 კრახუნა შავი მცირე
11 კუნძა შავი მცირე
12 კუპრაშვილისეული მცირე
13 მამუკას საფერე მცირე
14 მამუკა მცირე
15 მარგული საფერე მცირე
16 მაღრანული მცირე
17 მაჩანოური მცირე
18 მგალობლიშვილი (ვაზი) მცირე
19 მელანისეული მცირე
20 მტრედისფერა მცირე
21 ობჩური შავი მცირე
22 რაბათის წითელი მცირე
23 რკო შავი მცირე
24 სამაჭრია მცირე
25 სამჭაჭა მცირე
26 ქველოური მცირე
27 ღორისთვალა მცირედანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 გომის წითელი მცირე წითელი
2 ვანის ჩხავერი მცირე ვარდისფერი
3 მაჩანოური მცირე წითელი
4 უსახელოური მცირე ვარდისფერი
5 ფეროვანი პატარიძის მცირე ვარდისფერი

რაჭა-ლეჩხუმი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება გავრ. ადგილი
1 ალექსანდროული (თეთრი) მცირე რაჭა
2 ალეში მცირე რაჭა
3 არაბეული (თეთრი) მცირე რაჭა
4 ბეგლარის ყურძენი მცირე რაჭა
5 ბეროულა მცირე რაჭა
6 მცირე რაჭა
7 მცირე რაჭა
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება გავრ. ადგილი
1 ალექსანდროული (შავი) მცირე რაჭა
2 არაბეული (შავი) მცირე რაჭა
3 აფხაზური მცირე ლეჩხუმი
4 ბახვა მცირე რაჭა
5 ბელარანი მცირე ლეჩხუმი
6 ბერბეშო მცირე რაჭა
7 მცირე
6 მცირე რაჭა
7 მცირედანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი გავრ. ადგილი
1 მცირე ვარდისფერი
2 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
3 ელემენტი ელემენტი ელემენტი

მესხეთი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ბეჯანა მცირე
2 ელემენტი ელემენტი
3 ელემენტი ელემენტი
4 მცირე
5 მცირე
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 მცირე
2 ელემენტი ელემენტი
3 ელემენტი ელემენტი
4 მცირე
5 მცირე


დანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 მცირე
2 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
3 ელემენტი ელემენტი ელემენტი

ქართლი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ადრეული მცირე
2 ანდრიასეული მცირე
3 ანდრიული მცირე
4 არაგვისპირული მცირე
5 ბუდეშური (თეთრი) მცირე
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ასურეთული საკმაოდ
2 ბორჩალო მცირე
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი


დანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 მცირე
2 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
3 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი

კახეთი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

თეთრი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 ბეჯანაური მცირე
2 ბუა ყურძენი მცირე
3 ბუერა(ვაზი) მცირე
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
შავი
ვაზის სახელი გავრცელება
1 მცირე
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი
ელემენტი ელემენტი ელემენტი


დანარჩენები
ვაზის სახელი გავრცელება ფერი
1 ბუდეშური (წითელი) მცირე წითელი
2 ელემენტი ელემენტი ელემენტი
3 ელემენტი ელემენტი ელემენტი


რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]