გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 12 ივლისი 2020, 00:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები16 დღე 1 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 12 სთ 40 წთ; მედიანა — 11 წთ 38 წმ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
5 წთ 59 წმ8 წთ 24 წმ17 წთ 54 წმ52 წთ 34 წმ1 სთ 38 წთ4 სთ 29 წთ15 სთ 17 წთ25 სთ 12 წთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 138,934 128,049‎ (92.17%) 127,873‎ (92.04%) 99.86% 176 10,885
ფაილი 14,551 9,663‎ (66.41%) 9,663‎ (66.41%) 100.00% 0 4,888
თარგი 22,367 20,752‎ (92.78%) 20,750‎ (92.77%) 99.99% 2 1,615
მოდული 236 236‎ (100.00%) 236‎ (100.00%) 100.00% 0 0
კატეგორია 56,540 48,803‎ (86.32%) 48,802‎ (86.31%) 100.00% 1 7,737