გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

Jump to navigation Jump to search

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 28 ოქტომბერი 2020, 14:04


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები53 დღე 18 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 3 დღე 12 სთ; მედიანა — 4 სთ 42 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
1 სთ 41 წთ3 სთ 44 წთ5 სთ 58 წთ16 სთ 39 წთ28 სთ 13 წთ47 სთ 44 წთ3 დღე 4 სთ38 დღე 7 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 143,758 132,473‎ (92.15%) 132,187‎ (91.95%) 99.78% 286 11,285
ფაილი 14,602 9,718‎ (66.55%) 9,718‎ (66.55%) 100.00% 0 4,884
თარგი 22,721 21,103‎ (92.88%) 21,100‎ (92.87%) 99.99% 3 1,618
მოდული 261 247‎ (94.64%) 247‎ (94.64%) 100.00% 0 14
კატეგორია 58,271 50,595‎ (86.83%) 50,592‎ (86.82%) 99.99% 3 7,676

ქვემოთ მოყვანილია 5 ყველაზე აქტიური გადამმოწმებლის სია ბოლო საათის მიხედვით.

მომხმარებელიგადამოწმებები
Mehman971