სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი – სხვა ენები

სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი ხელმისაწვდომია 25 სხვა ენაზე

სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი-ზე დაბრუნება.

ენები