საქართველოს გენერალური პროკურატურა: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
არ არის რედაქტირების რეზიუმე
|მინისტრი2_pfo =
|უფროსი1_სახელი = [[შალვა თადუმაძე]]
|უფროსი1_თანამდებობა = საქართველოს გენერალური პროკურორი<ref>[http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=3277 გენერალური პროკურორი]. CIVIL ენციკლოპედიური ლექსიკონი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა.</ref>
|უფროსი2_სახელი =
|უფროსი2_თანამდებობა =
 
* 2008 წლის 10 ნოემბრიდან, „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის თანახმად, საქართველოს პროკურატურა შევიდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სახით. პროკურატურის სისტემას საერთო ხელმძღვანელობას უწევდა იუსტიციის მინისტრი. მთავარ პროკურატურას ხელმძღვანელობდა მთავარი პროკურორი, რომელსაც 2008 – 2013 წლებში იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავდა და თანამდებობიდან ათავისუფლებდა საქართველოს პრეზიდენტი. პროკურატურის სისტემა - მთავარი პროკურატურა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების პროკურატურები, ქ. თბილისის პროკურატურა, საოლქო პროკურატურები, რაიონული პროკურატურები.
 
2018 წელს, პროკურატურის დამოუკიდებლობა ქვეყნის უზენაესი კანონით - კონსტიტუციით იქნა აღიარებული. შედეგად, ის გამოეყო იუსტიციის სამინისტროს და გახდა სრულად დამოუკიდებელი უწყება.
უწყების დასახელება - მთავარი პროკურატურა - გენერალური პროკურატურით შეიცვალა; თანამდებობა მთავარი პროკურორი კი - გენერალური პროკურორით.
საკანონმდებლო ცვლილებები შეეხო საპროკურორო საბჭოს - რომლის მთავარი ფუნქცია პროკურატურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფაა.
საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარეს თავად საბჭოს წევრები ირჩევენ.
საპროკურორო საბჭო თავად ატარებს კონსულტაციებს, ირჩევს გენერალური პროკურორობის კანდიდატს და დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს.
საპროკურორო საბჭო ისმენს პროკურატურის საქმიანობის შესახებ ანგარიშს და გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს.
საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, გაფართოვდა გენერალური პროკურორის უფლება-მოვალეობები.
გენერალური პროკურორი პასუხისმგებელია პროკურატურის სისტემის სრულ მართვაზე; არის სისხლის სამართლის საქმეებზე პირველი ბრალმდებელი; გენერალური პროკურორი ანგარიშვალ დებულია პარლამენტის წინაშე.
გაძლიერდა საპარლამენტო კონტროლი პროკურატურის საქმიანობაზე.
 
* დღეის მდგომარეობით პროკურატურის სტატუსი, სტრუქტურა და საქმიანობის მიმართულებები განსაზღვრულია შემდეგნაირად:
საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი მთავარი პროკურორის კანდიდატურა არჩეულად ჩაითვლება, თუკი მას ფარული კენჭისყრით მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. თუ მთავარი პროკურორის კანდიდატურა ვერ მიიღებს ხმათა საჭირო რაოდენობას, იუსტიციის მინისტრის მიერ დასახელებული ახალი კანდიდატების მიმართ სრული პროცედურა თავიდან გამეორდება.<ref>[http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/iuridiul-sakitxta-komiteti-146/axali-ambebi-iuridiuli/iuridiul-sakitxta-komitetis-sxdoma03092015.page იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა]</ref>
 
==საქართველოს პროკურატურის ხელმძღვანელები 1991 წლიდან – დღემდე==
 
===;საქართველოს გენერალური პროკურორები===
* ვახტანგ რაზმაძე - [[1991]] - [[1992]]
* ვაჟა აბაკელია - [[1991]] – [[1992]]
* ნიკოლოზ (ნუგზარ) გაბრიჩიძე, [[30 ნოემბერი]], [[2001]] - [[14 იანვარი]], [[2004]]
 
საქართველოს გენერალური პროკურატურა [[2004|2004 წლის]] [[14 იანვარი|14 იანვრამდე]] [[სასამართლო]] ხელისუფლების ნაწილი იყო.
 
* [[ირაკლი ოქრუაშვილი]], [[14 იანვარი]], [[2004]] – [[7 ივნისი]], [[2004]]
* [[ეკა ტყეშელაშვილი]], [[31 იანვარი]], [[2008]] - [[11 ნოემბერი]], [[2008]]
 
[[2008|2008 წლის]] [[10 ოქტომბერი|10ნოემბრიდან, ოქტომბერს]]„პროკურატურის უწყებაშესახებ“ შეუერთდასაქართველოს ახალი კანონის თანახმად, საქართველოს პროკურატურა შევიდა [[საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო|იუსტიციის სამინისტროს]] სისტემაში სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სახით.
 
;საქართველოს მთავარი პროკურორები
* მამუკა გვარამია, [[11 ნოემბერი]], [[2008]] – [[28 სექტემბერი]], [[2009]]
* მურთაზ ზოდელავა, [[28 სექტემბერი]], [[2009]] - [[8 ოქტომბერი]], [[2012]]
[[2018|2018 წელს]] საქართველოს მთავარი პროკურატურა გადაკეთდა საქართველოს გენერალური პროკურატურად.<ref>[http://pog.gov.ge/history?fbclid=IwAR13Y0R2z-iQFbF7cIfygfgMQtUe1944uEg4f9nDrFzdyyQmtaGJukACAN4 საქართველოს გენერალური პროკურატურა]</ref>
 
;საქართველოს გენერალური პროკურორები:
* [[შალვა თადუმაძე]], [[16 ივლისი]], [[2018]] – დღემდემოქმედი
 
===საოლქო დანაწილება და ოლქის პროკურორები ===
14 321

რედაქტირება

სანავიგაციო მენიუ