ვიკიპედია:წყაროს მითითება: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
[[ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი]]ს მიერ გამოცემული '''აკადემიური მუშაობის საფუძვლები''': ''პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის'' (ავტორები: თინათინ ქავთარაძე, ნათია ქასრაშვილი, ნათია საღინაძე, სალომე პატარიძე და თინათინ საბაური) ნაშრომის IV თავში - ''4.3. პირველადი, მეორეული და მესამეხარისხოვანი წყაროები'' - ახასიათებს პირველად, მეორეულ და მესამეხარისხოვან წყაროებს [http://integrity.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2018/12/Academic-Writing-Toolkit-into-Georgian-akadmiuri-mushaobis-saphudzvlebi-praqtikuli-sakhelmdzghvanelo.pdf იხ. ელექტრონული ვერსია]:
 
პირველადი წყაროები - ყველა საკვლევი საგანი არის პირველადი წყარო. პირველადი წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემები გამოიყენება კვლევაში ვარაუდის გასამყარებლად.<ref name="iliauni">[[ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი]]ს მიერ გამოცემული '''აკადემიური მუშაობის საფუძვლები''': ''პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის'' (ავტორები: თინათინ ქავთარაძე, ნათია ქასრაშვილი, ნათია საღინაძე, სალომე პატარიძე და თინათინ საბაური) ნაშრომის IV თავში - ''4.3. პირველადი, მეორეული და მესამეხარისხოვანი წყაროები'' - ახასიათებს პირველად, მეორეულ და მესამეხარისხოვან წყაროებს [http://integrity.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2018/12/Academic-Writing-Toolkit-into-Georgian-akadmiuri-mushaobis-saphudzvlebi-praqtikuli-sakhelmdzghvanelo.pdf იხ. ელექტრონული ვერსია]</ref> ''პირველადი წყაროების გამოყენება ვიკიპედიაში არ არის მიზანშეწონილი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს გამოწვეულია გამოუვალი აუცილებლობით.''
პირველადი წყაროები - ყველა საკვლევი საგანი არის პირველადი წყარო. პირველადი
წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემები გამოიყენება კვლევაში ვარაუდის
გასამყარებლად. ''პირველადი წყაროების გამოყენება ვიკიპედიაში არ არის მიზანშეწონილი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს გამოწვეულია გამოუვალი აუცილებლობით.''
 
===პირველადი წყაროები===
 
===მეორეული წყაროები===
მეორეული წყაროები - კრიტიკული სამეცნიერო ტექსტები, რომლებიც პირველადი წყაროების შესწავლას ემსახურება და ძირითადად მკვლევრებს ეკუთვნის, მაგალითად, პოლიტიკის მეცნიერებებში - სტატია ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის გამოსვლაზე აშშ-ში მცხოვრები ემიგრანტებისათვის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ; ისტორიაში - 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის ანალიზი.<ref name="iliauni">
 
მეორეული წყაროები გვეხმარებიან:
<div style=" border:5px solid silver; padding:1%;margin-top:1%;">NB ნუ გადმოიტანთ მეორეულ წყაროში დედანი ტექსტიდან დამოწმებულ ციტატს თქვენს ნაშრომში ისე, თითქოს იგი თავად გქონდეთ პირველწყაროდან მოძიებული!</div>
 
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია პირველად და მეორეულ წყაროთა დახარისხება დარგების მიხედვით. ამ ინფორმაციის გააზრება დაეხმარება დამწყებ მკვლევრებს ციტირებისა და კვლევის ჰიპოთეზის/საკვლევი კითხვების დასაბუთების პროცესში<ref name="iliauni">
 
 
 
===მესამეხარისხოვანი წყარო===
'''მესამეხარისხოვანი წყარო''' - მესამეხარისხოვანი წყაროები მეორეულ წყაროებს ეფუძნება და ხშირად არ არის დარგის სპეციელისტის მიერ დაწერილი, თუმცა მათში წარმოდგენილია მრავალი თემის მოკლე განხილვა.<ref name="iliauni">
 
====მესამეხარისხოვანი წყაროების მაგალითები====

სანავიგაციო მენიუ