თბილისის არქიტექტურის სამსახური: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
განახლება
(მომხმარებლის Ikartspace ცვლილებების გაუქმება (№3561743))
იარლიყი: გაუქმება
(განახლება)
| ყოფილი სახელი =
}}
'''ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური''' (შემოკლებით: '''''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''''' ან '''''თბილისის არქიტექტურა''''') – ქალაქ [[თბილისი]]ს [[თბილისის თვითმმართველობა|მუნიციპალიტეტის]] მმართველობის სფეროში შემავალი [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], რომელიც მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებში ახორციელებს საჯარო ხელისუფლებას ქ. თბილისის ტერიტორიაზე.<ref name="დებულება">{{cite web |url=https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/26692894066587 |title=ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ |accessdate=20152018-0209-2028 |work=ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |publisher=[https://matsne.gov.ge/ საქართველოს საკანონმდელო მაცნე] |date=20142018-1202-3016 }}</ref>
 
სამსახური, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც საკრებულოს თანხმობით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ქ. თბილისის მთავრობა.<ref name="დებულება" /> არქიტექტურის სამსახურს ამჟამად ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ნინო ღოღობერიძე<ref>{{cite web |url=https://declaration.gov.ge/declaration/951132 |title=საჯარო სამსახურის ბიურო თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია |accessdate=2015-02-20 |work= |publisher=[https://declaration.gov.ge/ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ონლაინ სისტემა] |date=2014-10-20 }}</ref>.
თავდაპირველად შეიქმნა როგორც ქალაქ [[თბილისი]]ს [[თბილისის მერია|მერიის]] [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], [[ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური]]ს ბაზაზე<ref>იურიდიულად სამსახური არ არის მისი სამართალმემკვიდრე.</ref>, ამ უკანასკნელის ლიკვიდაციის შემდეგ, [[2008]] წლის [[22 დეკემბერი|22 დეკემბრის]] ქ. თბილისის მთავრობის №24.16.832 დადგენილების საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა [[31 დეკემბერი|31 დეკემბერს]]<ref name="№24.16.832">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=596&info_id=20164 |title=ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება 24.16.832 |accessdate=2009-06-17 |work=მთავრობის დადგენილებები |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ ქ. თბილისის მერია] |date=31.12.2008 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://1tv.ge/v1/ReadMore.aspx?LanguageID=1&Location=1669 |title=დღეიდან არქიტექტურის სამსახური იმუშავებს |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.1tv.ge/ პირველი არხი] |date=09.01.2009 }}</ref>. სამსახურის შექმნის მიზანი იყო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და [[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვების]] გაცემის გამარტივება.<ref name="თა">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 |title=თბილისის არქიტექტურა |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერია] |date= }}</ref>
 
2014 წელს, საქართველოში განხორციელებული თვითმმართველობის რეფორმის შემდეგ, სამსახურში განხორციელდა რეორგანიზაცია (შეიცვალა წესდება, სტრუქტურა) და სამსახური, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად, ჩამოყალიბდა როგორც ''ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ. თბილისის მუციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური''.<ref name="ძველი დებულება">{{cite web |url=https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2669289 |title=ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ |accessdate=2018-09-28 |work=ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |publisher=[https://matsne.gov.ge/ საქართველოს საკანონმდელო მაცნე] |date=2014-12-30 }}</ref>
 
მორიგი რეფორმა განხორციელდა 2018 წლის დასაწყისში, რაც დაკავშირებული იყო არქიტექტურის სამსახურისგან ყოფილი ''ურბანული დაგეგმარების დეპატამენტის'' განყოფილებების მისგან გამოცალკევებასა და ცალკე მერიის სტრუქტურაში ცალკე საქალაქო სამსახურის სახით ჩამოყალიბებასთან.<ref name="დებულება" />
 
== სტრუქტურა ==
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სტრუქტურული ერთეულების – განყოფილებების მეშვეობით, რომელთაც ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, ხოლო კურირებას უწევენ სამსახურის უფროსის მოადგილეები. ამჟამად სამსახურის განყოფილებებია:
 
*ძველი თბილისისI და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;
*I III და IIIV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;
*III დაძველი IV კლასის შენობა-ნაგებობებისთბილისის სანებართვო განყოფილება;
* საპროექტო განყოფილება;
*სამართლებრივი აქტების მომზადებისსაინჟინრო განყოფილება;
*სასამართლოსთან ურთიერთობისიურიდიული განყოფილება;
*საინჟინრო საქმისწარმოების განყოფილება;
*კანცელარიისა სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და საკონსულტაციოშეფასების განყოფილება;.
*საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.
 
სამსახურს ასევე ჰყავს: ბუღალტერი (ბუღალტრები), თანაშემწე(ები), რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება/იან სამსახურის უფროსს.<ref name="დებულება" />
[[ფაილი:Legal act issued by TAS.jpg|მინი|150პქ|სამსახურის მიერ გამოცემული ერთ-ერთი [[სამართლებრივი აქტი]].]]
 
2018 წლამდე, სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებსასევე სტრუქტურული ერთეულების – განყოფილებების მეშვეობით ახორციელებდა, რომელთაც ხელმძღვანელობსხელმძღვანელობდნენ განყოფილების უფროსიუფროსები, ხოლო კურირებას უწევენ სამსახურის უფროსის მოადგილეები. სამსახურის განყოფილებებიაგანყოფილებები იყო:<ref name="ძველი დებულება" />
 
*სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების მომზადების განყოფილება;
*ქალაქმშენებლობითი პროცესების მონიტორინგი და ქალაქგეგმარებითი პროექტების რეგლამენტაცია;
*მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მართვის მონიტორინგი, მისი ანალიზის უზრუნველყოფა და განხორციელების მექანიზმების შემუშავება
 
სამსახურს ასევე ჰყავს: ბუღალტერი (ბუღალტრები), თანაშემწე(ები), რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება/იან სამსახურის უფროსს.<ref name="დებულება" />
 
===2014 წლამდე===

სანავიგაციო მენიუ