შინაარსზე გადასვლა

ძვ. წ. 1450-იანები: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
[შეუმოწმებელი ვერსია][შეუმოწმებელი ვერსია]
No edit summary
 
==მოვლენები==
{{მუშავდება|surprizi}}
[[მეგიდდოს ბრძოლა (ჩვ. წ. XV საუკუნე)|მეგიდდოს ბრძოლა]] გაიმართა [[თუტმოს III]] და კადეშის კოალიციის ჯარებს შორის. ეს არის პირველ ბრძოლათაგანი რომელიც ჩვენამდე დეტალურადაა მოღწეული. ბრძოლა მოხდა წელს 23 მე შემსუს 20 (ან შესაძლოა 21) დღეს. ზუსტი წელი დამოკიდებულია თუტმოს ტახტზე ასვლის წელზე. მეცნიერების შეფასებით ის მერყეობს 1479-1504 წლებში. გამოყენება 1479 BC შეაფასებს ბრძოლა შეეძლოთ მაისში 1457 წ. [1]
* [[ჩვ. წ. 1451]] წელს — ჯეიმს აშერის ქრონოლოგიით ებრაელიები მივიდნენ აღთქმულ მიწაზე.
* [[ჩვ. წ. 1450]] წელს — [[მინოსის კულტურა|მინოსის]] მეორე პერიოდი მთავრდება და გვიანი მინოსის კულტურის იწყება.
 
{{მუშავდება|surprizi}}
Vers 1460 av. J.- C.1 :
Saustatar მეფე Mitanni, გამარჯვებული ასურეთი. იმპერიის Mitanni შემდეგ შერეული მეომარი არისტოკრატია (ხურიტულ და Aryans დამპყრობლების), დომინანტური სოფლის მეურნეობის მოსახლეობას.
Ulamburiash, Kassite ბაბილონის მეფე უპირატესობა კამპანია ელამი მეფე ზღვის ქვეყნების Ea-Gamil ართმევს მას ქვეყნის Sumer2.
14541: ქვეყნის თუტმოს III in Nubia შემდეგ აჯანყება 50 წელს მისი მმართველობის. მან დააარსა ეგვიპტის წესი, სანამ მე -4 კატარაქტის (რეგისტრაციის Kenissa-Kurgus) კონტროლი ხელმისაწვდომობის სფეროებში სამხრეთით ოქროს ნაღმები.
მანამდე 1450 და 1450 to 1425 წ. AD: Niqmepa და Ilimlimma მისი ვაჟი, მეფეთა Alalakh in Syria3.
 
ამენჰოტეპ II ტარება Khepresh.
Événements
Tablette mentionnant le nom du roi Niqmépa. British Museum
 
Vers 1460 av. J.-C.1 :
Saustatar, roi du Mitanni, est vainqueur de l’Assyrie. L’empire du Mitanni est alors une aristocratie guerrière mixte (Hourrites et envahisseurs Aryens), dominant une population agricole.
Ulamburiash, roi kassite de Babylone profite d’une campagne en Élam du roi des pays de la Mer Ea-gâmil pour lui ravir le pays de Sumer2.
14541 : Campagne de Thoutmôsis III en Nubie à la suite d’une révolte, lors de l'an 50 de son règne. Il établit la domination égyptienne jusqu’à la 4e cataracte (inscription de Kenissa-Kourgous), pour maîtriser les accès sud aux régions de mines d’or.
Avant 1450 et vers 1450-1425 av. J.-C. : Niqmépa, puis son fils Ilimlimma, rois d’Alalakh, en Syrie3.
 
Amenhotep II coiffé du Khépresh.
 
1450-1425 av. J.-C.1 : RègneReign deof Amenhotepამენჰოტეპ II (Aménophisამენჰოტეპ II) 2, quiრომელიც épouseცოლი Ti-âa.
წლის მამის გარდაცვალების თუტმოს III, ამენჰოტეპ II ტახტზე ავიდა ეგვიპტის ასაკში 18. მან მკაცრად ჩაახშო აჯანყება სირიის ქალაქების ორი კამპანია (წლის 7 და წლის 9 მისი მმართველობის): მასობრივი სიკვდილით დასჯის, დეპორტაცია, სამაგალითო აღსრულების დამარცხებული უფროსები). მან დაიწყო დაახლოებას და ეგვიპტის Mitanni. საუკუნის მშვიდობა იწყება.
À la mort de son père Thoutmôsis III, Aménophis II monte sur le trône d’Égypte à l’âge de 18 ans. Il réprime durement un soulèvement des villes syriennes en deux campagnes (an 7 et an 9 de son règne) : exécutions massives, déportation, exécution exemplaire de chefs vaincus). Il amorce le rapprochement de l’Égypte et du Mitanni. Un siècle de paix commence.
Leვეზირმა vizirRekhmire Rekhmirêინახება estთავის maintenu dans sa chargeოფისში. Amonemopet, puisდა Thoutmosisთუტმოს, luiშეძლო succèdentმისთვის. Kenamon, grandდიდი intendantმმართველი. Oursir-Satet, gouverneurNubia de Nubieგამგებელი. Mery, puisდა Amenemhat, grands prêtresმღვდელმთავრები d’AmonAmun.
დაახლოებით 1450-1370 BC. AD: ტრაფარეტები Alalakh (დონე IV) სამეფოს Aleppo. ისინი მოგვითხრობს ცხოვრებაში მცირე კაპიტალის სამეფოს სირიაში, როგორც ჩანს, აყვავებული პროვინციის ცენტრში, პოლიტიკური არასტაბილურობა. გათხრების შედეგად განუბაჟებელი სასახლეში Niqmepa მეფე და მისი შვილი Ilimlimma, რომელიც გვიჩვენებს შესვენების ადგილობრივი არქიტექტურული ტრადიცია, სადაც ერთი განასხვავებს წამოწყება ახალი ფორმა დაკავშირებით Hittite არქიტექტურის ცნობილი ასაკში რკინის, როგორც hilani.
Vers 1450-1370 av. J.-C. : Tablettes d’Alalakh (niveau IV) dans le royaume d’Alep. Elles nous renseignent sur la vie d’une petite capitale d’un royaume de Syrie, centre provincial apparemment prospère, malgré l’instabilité politique. Les fouilles ont dégagé le palais du roi Niqmépa et de son fils Ilimlimma, qui montre une rupture avec la tradition architecturale locale, où l’on distingue les prémices d’une forme nouvelle en rapport avec l’architecture hittite connue à l’age du fer sous le nom de hilani.
არსებითი როლი მონარქიის სირიაში ბოლო ბრინჯაოს ადმინისტრაციული ფუნქცია. სიწმინდე სამეფო ფუნქცია ნაკლებად ცხადია, ვიდრე ეგვიპტეში და მათ შორის Hittites. როგორც ჩანს, მეფეს არ დატოვეს სასამართლო როლი და მიტოვებული სამხედრო ვალდებულების ნაწილობრივ კეთილშობილური კასტის. მეფე მფლობელი დიდი კომპანია. მისი პრაქტიკული მოსახლეობასთან ურთიერთობის მოთხოვნის სერია წვლილის და პირადი მომსახურება კონცენტრაციის სასახლეში გარკვეული სიმდიდრე, რომელიც გამოიყენება იმ მიზნით, პრესტიჟი და ფუფუნება. არცერთი სირიის მეფეთა არის "დიდი მეფე" და აუცილებლად მსახური "დიდი Kings" (ეგვიპტე, ბაბილონში, Mitanni, ხეთური იმპერიის ან ასურეთი). მათი პოლიტიკური ქმედება ექვემდებარება რომ საქართველოს სუვერენული რომელიც მათ თან ერთვის.
Le rôle essentiel de la royauté en Syrie au Bronze récent est la fonction administrative. Le caractère sacré de la fonction royale est moins évident qu’en Égypte et chez les Hittites. Il semble que les rois aient délaissé leur rôle judiciaire et abandonné l’obligation militaire en partie à la caste nobiliaire. Le roi est le propriétaire d’une grande entreprise. Ses rapports pratiques avec la population consistent à demander une série de contributions et de services personnels permettant de concentrer dans le palais une certaine quantité de richesses qui est employée à des fins de prestige et de luxe. Aucun des rois syriens n’est un « Grand Roi » et ils sont nécessairement serviteur d’un des « Grands Rois » (Égypte, Babylonie, Mitanni, empire hittite ou Assyrie). Leur action politique est subordonnée à celle du souverain auquel ils sont attachés.
 
Versდაახლოებით 1450 av. J.-C. AD:
არქივი პატარა სამეფოს Arrapha, დამოკიდებულია Mitanni, ნაპოვნი სასახლეში Nuzi შუამდინარეთში. 4000 ნაშრომების გვაცნობოს მეფის საქმიანობას, რომელიც არსებითად ადმინისტრაციაში და ქონების მართვა. მსოფლიოს ფერმერები და სახალხო რეწვის ოსტატების პირდაპირ ქვეშ სასახლე ( "ყელში სასახლე") უნდა გადაიხადოს მეფე ჰონორარი და შრომის კომპლექტი რაოდენობა. სხვა ტაბლეტები მოგვითხრობს ცხოვრების და პრობლემების დიდი მიწის მესაკუთრეთა, რომელთა სახლებიც არ გამოვლინდა.
Archives du petit royaume d’Arrapha, dépendant du Mitanni, retrouvées dans le palais de Nuzi, en Mésopotamie. Quelque 4000 documents nous renseignent sur les activités du roi qui relèvent essentiellement de l’administration et de la gestion de ses biens. Tout un monde de fermiers et d’artisans relevant directement du palais (les « nourris du palais ») doivent livrer au roi des redevances et du travail en quantité déterminée. D’autres tablettes nous renseignent sur la vie et les problèmes des grands propriétaires dont les maisons ont été dégagées.
კრეტაზე განადგურების მეორე palais4.
En Crète, destruction des seconds palais4.
 
ხელოვნება და კულტურა
Art et culture
 
შესავალი თაყვანისცემა Aton (მზის დისკზე) საპირწონედ ძალა მღვდლები Amon და სავალდებულოა ქვეყნებში ეგვიპტის იმპერიის საერთო თაყვანისცემა (მზე).
Introduction du culte d’Aton (le disque solaire), pour contrebalancer la puissance des prêtres d’Amon et lier les différents pays de l’Empire égyptien par un culte commun (le soleil).
შესავალი ეგვიპტეში ბაალის აზიის ღმერთი (ქარიშხალი), ხშირად შედარებული Seth, ადასტურებს, რომ Perounefer, პორტში Memphis.
Introduction en Égypte du culte du dieu asiatique Baal (l’orage), souvent assimilé à Seth, attesté à Perounefer, le port de Memphis.
ამენჰოტეპ II, ერთხელ დავრწმუნდი, მშვიდობა, განაგრძო კეთილმოწყობის Karnak. მან განაგრძო სამშენებლო ტაძრის Nekhbet და თოთი in El Kab და რომ Khnum, Satis და Anoukis at elephantine.
Aménophis II, une fois la paix assurée, continue les aménagements de Karnak. Il poursuit la construction du temple de Nekhbet et de Thoth à El Kab et de celui de Khnoum, Satis et Anoukis à Éléphantine.
 
==მნიშვნელოვანი პიროვნებები==