თბილისის არქიტექტურის სამსახური: განსხვავება გადახედვებს შორის

ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
განახლდა მოძველებული მონაცემები
(განახლდა მოძველებული მონაცემები)
(განახლდა მოძველებული მონაცემები)
| მდივანი =
| ლიდერი წარწერა =სამსახურის უფროსი
| ლიდერი სახელი =არისინინო ბოჭოიძეღოღბერიძე (მ/შ)
| ლიდერი წარწერა2 =კურატორი
| ლიდერი სახელი2 =[[დავითნინა ნინიძეხატისკაცი]]
| ლიდერი წარწერა3 =
| ლიდერი სახელი3 =
| ყოფილი სახელი =
}}
'''ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური''' (შემოკლებით: '''''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''''' ან '''''თბილისის არქიტექტურა''''') - ქალაქ [[თბილისი]]ს [[თბილისის თვითმმართველობა|მუნიციპალიტეტის]] მმართველობის სფეროში შემავალი [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], რომელიც მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებში ახორციელებს საჯარო ხელისუფლებას ქ. თბილისის ტერიტორიაზე.<ref name="დებულება">{{cite web |url=https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2669289 |title=ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ |accessdate=2015-02-20 |work=ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |publisher=[https://matsne.gov.ge/ საქართველოს საკანონმდელო მაცნე] |date=2014-12-30 }}</ref>
'''თბილისის არქიტექტურის სამსახური''' (შემოკლებით '''''თბილისის არქიტექტურა''''') - ქალაქ [[თბილისი]]ს [[თბილისის მერია|მერიის]] [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], შექმნილი [[ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური]]ს ბაზაზე<ref>იურიდიულად სამსახური არ არის მისი სამართალმემკვიდრე.</ref>, ამ უკანასკნელის ლიკვიდაციის შემდეგ, [[2008]] წლის [[22 დეკემბერი|22 დეკემბრის]] ქ. თბილისის მთავრობის №24.16.832 დადგენილების საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა [[31 დეკემბერი|31 დეკემბერს]]<ref name="№24.16.832">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=596&info_id=20164 |title=ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება 24.16.832 |accessdate=2009-06-17 |work=მთავრობის დადგენილებები |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ ქ. თბილისის მერია] |date=31.12.2008 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://1tv.ge/v1/ReadMore.aspx?LanguageID=1&Location=1669 |title=დღეიდან არქიტექტურის სამსახური იმუშავებს |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.1tv.ge/ პირველი არხი] |date=09.01.2009 }}</ref>. სამსახურის შექმნის მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და [[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვების]] გაცემის გამარტივება.<ref name="თა">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 |title=თბილისის არქიტექტურა |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერია] |date= }}</ref> როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში სამსახური დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ქ. თბილისის მთავრობა. არქიტექტურის სამსახურს ამჟამად ხელმძღვანელობს - გიორგი გოგოლაშვილი<ref>{{cite web |url=https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=44982 |title=საჯარო სამსახურის ბიურო თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია |accessdate=2013-08-15 |work= |publisher=[https://declaration.gov.ge/ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ონლაინ სისტემა] |date=2013 }}</ref>.
 
სამსახური, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც საკრებულოს თანხმობით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ქ. თბილისის მთავრობა.<ref name="დებულება" /> არქიტექტურის სამსახურს ამჟამად ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ნინო ღოღობერიძე<ref>{{cite web |url=https://declaration.gov.ge/declaration/951132 |title=საჯარო სამსახურის ბიურო თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია |accessdate=2015-02-20 |work= |publisher=[https://declaration.gov.ge/ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ონლაინ სისტემა] |date=2014-10-20 }}</ref>.
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია ქ. თბილისის [[ადმინისტრაციული საზღვარი|ადმინისტრაციული საზღვრებით]] დადგენილ ტერიტორიაზე [[არქიტექტურა|არქიტექტურულ]]-[[ქალაქთმშენებლობა|ქალაქთმშენებლობითი]] პროცესების მართვა, კერძოდ:
 
*დადგენილი წესით [[გაპი|სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების]] დადგენა;
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია ქ. თბილისის [[ადმინისტრაციული საზღვარი|ადმინისტრაციული საზღვრებით]] დადგენილ ტერიტორიაზე [[არქიტექტურა|არქიტექტურულ]]-[[ქალაქთმშენებლობა|ქალაქთმშენებლობითი]] პროცესების მართვა.<ref name="დებულება" />
*[[არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება]];
 
*[[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვის]] გაცემა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათში ცვლილებების შეტანა;
 
*[[ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმა|ქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმის]] განხორციელების კოორდინაცია;
== ისტორია ==
*[[მშენებლობა|მშენებლობისა]] და [[კეთილმოწყობა|კეთილმოწყობის]] რეგულირება;
'''თბილისისთავდაპირველად არქიტექტურის სამსახური''' (შემოკლებით '''''თბილისის არქიტექტურა''''') -შიქმნა როგორც ქალაქ [[თბილისი]]ს [[თბილისის მერია|მერიის]] [[საჯარო სამართლის იურიდიული პირი]], შექმნილი [[ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური]]ს ბაზაზე<ref>იურიდიულად სამსახური არ არის მისი სამართალმემკვიდრე.</ref>, ამ უკანასკნელის ლიკვიდაციის შემდეგ, [[2008]] წლის [[22 დეკემბერი|22 დეკემბრის]] ქ. თბილისის მთავრობის №24.16.832 დადგენილების საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა [[31 დეკემბერი|31 დეკემბერს]]<ref name="№24.16.832">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=596&info_id=20164 |title=ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება 24.16.832 |accessdate=2009-06-17 |work=მთავრობის დადგენილებები |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ ქ. თბილისის მერია] |date=31.12.2008 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://1tv.ge/v1/ReadMore.aspx?LanguageID=1&Location=1669 |title=დღეიდან არქიტექტურის სამსახური იმუშავებს |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.1tv.ge/ პირველი არხი] |date=09.01.2009 }}</ref>. სამსახურის შექმნის მიზანიამიზანი იყო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და [[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვების]] გაცემის გამარტივება.<ref name="თა">{{cite web |url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 |title=თბილისის არქიტექტურა |accessdate=2009-06-16 |work= |publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერია] |date= }}</ref> როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, თავის საქმიანობაში სამსახური დამოუკიდებელია მერიისგან, თუმცა მის საქმიანობას კურირებას უწევს ვიცე-მერი. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ქ. თბილისის მთავრობა. არქიტექტურის სამსახურს ამჟამად ხელმძღვანელობს - გიორგი გოგოლაშვილი<ref>{{cite web |url=https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=44982 |title=საჯარო სამსახურის ბიურო თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია |accessdate=2013-08-15 |work= |publisher=[https://declaration.gov.ge/ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ონლაინ სისტემა] |date=2013 }}</ref>.
*მიწათსარგებლობის გეგმის შედგენა;
*იმ ახლად ასაშენებელ და [[რეკონსტრუქცია|სარეკონსტრუქციო]] ობიექტების დაპროექტების, ესკიზური, ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების განსაზღვრა, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობა;
*[[2007]] წლის [[1 იანვარი|1 იანვრამდე]] უკანონოდ ან პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მისი ნაწილების [[ლეგალიზაცია|ლეგალიზება]];
*[[მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი|მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის]] მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა და სამსახურის დებულებითა და სხვა [[სამართლებრივი აქტი|სამართლებრივი აქტებით]] გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების განხორციელება.<ref name="თა"/>
 
2014 წელს, საქართველოში განხორციელებული თვითმმართველობის რეფორმის შემდეგ, სამსახურში განხორციელდა რეორგანიზაცია (შეიცვალა წესდება, სტრუქტურა) და სამსახური, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად, ჩამოყალიბდა როგორც ''ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქ. თბილისის მუციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური''.<ref name="დებულება" />
 
== სტრუქტურა ==
[[ფაილი:Legal act issued by TAS.jpg|მინი|150პქ|სამსახურის მიერ გამოცემული ერთ-ერთი [[სამართლებრივი აქტი]].]]
 
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისერთეულების - [[დეპარტამენტი|დეპარტამენტების]]განყოფილებების მეშვეობით., არქიტექტურისრომელთაც სამსახურიხელმძღვანელობს შედგებაგანყოფილების 4უფროსი, [[დეპარტამენტი]]სგან<refხოლო name="№24.16.832"კურირებას />,უწევენ რომლებიცსამსახურის ასევეუფროსის მოადგილეები. იყოფიანსამსახურის განყოფილებებადგანყოფილებებია:
 
*სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების მომზადების განყოფილება;
*მიწის ნაკვეთის საზღვრების მომზადების განყოფილება;
*გენერალური გეგმის მართვის განყოფილება;
*ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება;
*I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;
*III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;
*საპროექტო განყოფილება;
*სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება;
*სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება;
*ლეგალიზების განყოფილება;
*კანცელარიისა და საკონსულტაციო განყოფილება;
*მონაცემთა ბაზების მართვის განყოფილება;
*საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.
 
განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე ცალკეა შექმნილი ''ურბანული მართვისა და განვითარების ჯგუფი'', რომლის ძირითდი მიზანიც არის:
*ქალაქმშენებლობითი პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია;
*ქალაქმშენებლობითი პროცესების მონიტორინგი და ქალაქგეგმარებითი პროექტების რეგლამენტაცია;
*მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მართვის მონიტორინგი, მისი ანალიზის უზრუნველყოფა და განხორციელების მექანიზმების შემუშავება
 
სამსახურს ასევე ჰყავს: ბუღალტერი (ბუღალტრები), თანაშემწე(ები), რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება/იან სამსახურის უფროსს.<ref name="დებულება" />
 
===2014 წლამდე===
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებდა სტრუქტურული ქვედანაყოფების - [[დეპარტამენტი|დეპარტამენტების]] მეშვეობით. არქიტექტურის სამსახური შედგებოდა 4 [[დეპარტამენტი]]სგან<ref name="№24.16.832" />, რომლებიც ასევე იყოფოდნენ განყოფილებებად:
*ურბანული დაგეგმარების დეპატამენტი:
**მიწის ნაკვეთების გამოყენების პირობების განყოფილება;
**ლეგალიზების განყოფილება.
 
ყველა დეპარტამენტს ჰყავსჰყავდა თავისი ხელმძღვანელი - ''დეპარტამენტის უფროსი'', ხოლო განყოფილებას - ''განყოფილების უფროსი''. სამსახურს ჰჰყავს თავისი ბუღალტერი/ები, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება/იან სამსახურის უფროსს.
 
[[ფაილი:Tbilisi Masterplan 2009.jpg|მინი|250პქ|თბილისის გენერალური გეგმა - მომზადდა და იმართება არქიტექტურის სამსახურის მიერ.]]
 
== ფუნქციები ==
=== ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტი ===
თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია ქ. თბილისის [[ადმინისტრაციული საზღვარი|ადმინისტრაციული საზღვრებით]] დადგენილ ტერიტორიაზე [[არქიტექტურა|არქიტექტურულ]]-[[ქალაქთმშენებლობა|ქალაქთმშენებლობითი]] პროცესების მართვა, კერძოდ:
*დადგენილი წესით [[გაპი|სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების]] დადგენა;
*[[არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება]];
*[[მშენებლობის ნებართვა|მშენებლობის ნებართვის]] გაცემა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათში ცვლილებების შეტანა;
*[[ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმა|ქალაქის მიწათსარგებლობის გეგმის]] განხორციელების კოორდინაცია;
*[[მშენებლობა|მშენებლობისა]] და [[კეთილმოწყობა|კეთილმოწყობის]] რეგულირება;
*მიწათსარგებლობის გეგმის შედგენა;
*იმ ახლად ასაშენებელ და [[რეკონსტრუქცია|სარეკონსტრუქციო]] ობიექტების დაპროექტების, ესკიზური, ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების განსაზღვრა, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობა;
*[[2007]] წლის [[1 იანვარი|1 იანვრამდე]] უკანონოდ ან პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მისი ნაწილების [[ლეგალიზაცია|ლეგალიზება]];
*[[მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი|მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის]] მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა და სამსახურის დებულებითა და სხვა [[სამართლებრივი აქტი|სამართლებრივი აქტებით]] გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების განხორციელება.<ref name="თა"/>
 
===ფუნქციები 2014 წლამდე დეპაარტამენტების მიხედვით===
=== '''ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტი ==='''
* ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე ქალაქ მშენებლობითი პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორცელებაში მონაწილეობის მიღება;
* ქალაქმშენებლობითი პარამეტრების დადგენა. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა.
* სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების განხორციელება.<ref name="№24.16.832" />
 
=== '''სანებართვო დეპარტამენტი ==='''
* უზრუნველყოფს ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის შეთანხმებას;
* სამსახურის გამართული მუშაობის მიზნით უზრუნველყოფს შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადებას;
* ახორციელებს სამსახურის დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ უფლებამოვალეობებს.<ref name="№24.16.832" />
 
=== '''ინფორმაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი ==='''
* ახორციელებს ცენტრალიზებული ბაზის მართვას;
* უზრუნველყოფს საზოგადოების ინფორმირებას სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული საქმიანობის განხორციელების თაობაზე;
* ცხელი ხაზი, რომელიც ტელეფონის საშუალებით დაინტერესებულ პირებს უწევს კონსულტაციას (არქიტექტურის საკითხებთან დაკაშირებით) და აწვდის ინფომრაციას შემოსულ განცხადებებზე წარმოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.<ref name="№24.16.832" />
 
=== '''ადმინისტრაციული დეპარტამენტი ==='''
* განიხილავს მოქალაქეთა განცხადებებს;
* სადაო საკითებთან დაკავშირებით ატარებს ადმინისტრაციულ წარმოებებს;
 
== რესურსები ინტერნეტში ==
*[http://tbilisi.govtas.ge/architect/ ოფიციალური საიტი];
*[http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=4270 თბილისის არქიტექტურა], ''[[თბილისის მერია]]''. არქიტექტურის სამსახურის შესახებ.
*[http://www.tbilisi.gov.ge/files/596_20164_277488_arqiteqturissamsaxurissheqmna.doc ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №24.16.832]. (''ვორდ-დოკუმენტი'')

სანავიგაციო მენიუ