საშუალო კვადრატული: განსხვავება გადახედვებს შორის

Jump to navigation Jump to search
:<math>P = I^2 R.\,\!</math>
 
თუ დენი დროში ცვლადი ფუნქციაა <math>I(t)</math>, მაშინ ეს ფორმულა განზოგადებას საჭიროებს. თუ დენი დროის პერიოდული ფუნქციაა thisმაშინ formulaსაშუალო mustსიმძლავრე beგამოითვლება extended to reflect the fact that the current (and thus the instantaneous power) is varying over time. If the function is periodic (such as household AC power), it is nonetheless still meaningful to talk about the ''average'' power dissipated over time, which we calculate by taking the simple average of the power at each instant in the waveform or, equivalently, the squared current. That is,ფორმულით
:{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0
|-
|<math>P_\mathrm{avg}\,\!</math>
|<math>= \langle I(t)^2R \rangle \,\!</math> (whereსადაც <math>\langle \ldots \rangle</math> denotesაღნიშნავს theფუნქციის [[Mean#Mean_of_a_function|mean]] of a functionსაშუალოს)
|-
|
|<math>= R\langle I(t)^2 \rangle\,\!</math> (as ''R'' does not vary over time it can be factoredმუდმივია outდროში)
|-
|
|<math>= (I_\mathrm{RMS})^2R\,\!</math> (byსაშუალო definitionკვადრატულის of RMSგანსაზღვრებიდან)
|}
ასე რომ საშუალო კვადრატული მნიშვნელობა <math>I_\mathrm{RMS}</math> რაიმე <math>I(t)</math> დენისა არის მუდმივი დენის ის მნიშვნელობა, რომელსაც იგივე საშუალო სიმძლავრე აქვს.
So, the RMS value, <math>I_\mathrm{RMS}</math>, of the function <math>I(t)</math> is the constant signal that yields the same average power dissipation.
 
We can also show by the same method that for a time-varying [[voltage]], <math>V(t)</math>, with RMS value <math>V_\mathrm{RMS}</math>,
 
:<math>P_\mathrm{avg} = {(V_\mathrm{RMS})^2\over R}.\,\!</math>
 
This equation can be used for any periodic [[waveform]], such as a [[sine wave|sinusoidal]] or [[sawtooth wave]]form, allowing us to calculate the mean power delivered into a specified load.
 
By taking the square root of both these equations and multiplying them together, we get the equation
 
:<math>P_\mathrm{avg} = V_\mathrm{RMS}I_\mathrm{RMS}.\,\!</math>
 
Both derivations depend on ''voltage and current being proportional'' (i.e., the load, ''R'', is purely resistive). Reactive loads (i.e., loads capable of not just dissipating energy but also storing it) are discussed under the topic of [[AC power]].
 
ტიპიურ შემთხვევაში, როდესაც დენი არის [[სინუსოიდა]]ლური ფუნქცია, საშუალო სიმძლავრე მარტივად გამოითვლება ზემოთ მოყვანილი განტოლებებიდან
In the common case of [[alternating current]] when <math>I(t)</math> is a [[sine wave|sinusoidal]] current, as is approximately true for mains power, the RMS value is easy to calculate from the continuous case equation above. If we define <math>I_{\mathrm{p}}</math> to be the peak current, then:
 
1,277

რედაქტირება

სანავიგაციო მენიუ