სპარსული დამწერლობა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

სპარსული ან სპარსულ-არაბული დამწერლობა (სპარს. الفبای فارسی) — არაბულზე დაფუძნებული დამწერლობა, რომელიც გამოიყენება სპარსული ენის საწერად. სპარსულ ენაზე მოსარგებად მოხდა 4 ასოს დამატება. ესენია: پ - ფ, چ - ჩ, ژ - ჟ და گ - გ. ენების უმეტესობამ რომლებიც იყენებენ სპარსულ-არაბულ დამწერლობას ასევე დაუმატეს ასოები. სპარსული ანბანი ასევე გამოიყენება ბევრ სხვა და სხვა დამწერლობაში.

არა-არაბული ხმების გადმოსაცემად ახალი ასოები იქმნებოდა არსებულებზე წერტილებისა და ხაზების დამატებით. მაგალითად ურდუში რეტროფლექსური თანხმოვნების გადმოსაცემად არა რეტროფლექსურ იგივე თანხმოვანზე ემატება ნიშანი ط: د [d̪] და ڈ [ɖ], ხოლო პუშტუში ყრუ სისინა რეტროფლექსის გადმოსაცემარ გამოიყენება س [s] ასოზე წერტილის დამატება: ښ.

ანბანი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

# ცალკე
მდგომი
კიდურა შუაში
მდგომი
დამწყები სახელი ლათ.
ტრანსლიტ.
IPA
1 ا ـا ـا ا ალეფ ā, a, ʼ [ɒ], [æ], [ʔ]
2 ب ـب ـبـ بـ ბე b [b]
3 پ ـپ ـپـ پـ ფე p [p]
4 ت ـت ـتـ تـ თე t [t]
5 ث ـث ـثـ ثـ სე s̱ / s̄ / s [s]
6 ج ـج ـجـ جـ ჯიმ ǧ / j / ǰ [ʤ]
7 چ ـچ ـچـ چـ ჩე č / ch [ʧ]
8 ح ـح ـحـ حـ ჰაიე ჰოთთი ḥ / ḩ / h [h]
9 خ ـخ ـخـ خـ ხე ḫ / kh / x [χ]
10 د ـد ـد د დალ d [d]
11 ذ ـذ ـذ ذ ზალ ẕ / z̄ / z [z]
12 ر ـر ـر ر რე r [ɾ]
13 ز ـز ـز ز ზე z [z]
14 ژ ـژ ـژ ژ ჟე ž / zh [ʒ]
15 س ـس ـسـ سـ სინ s [s]
16 ش ـش ـشـ شـ შინ š / sh [ʃ]
17 ص ـص ـصـ صـ სად ṣ / s [s]
18 ض ـض ـضـ ضـ ზად ż / ẕ / z̤ / z [z]
19 ط ـط ـطـ طـ თა t [t]
20 ظ ـظ ـظـ ظـ ზა z̧ / ẓ / z [z]
21 ع ـع ـعـ عـ ეინ [ʔ]
22 غ ـغ ـغـ غـ ყეინ ġ / gh, q- [ɣ], [ɢ/ʁ-]
23 ف ـف ـفـ فـ Фე f [f]
24 ق ـق ـقـ قـ ყაФ ġ / gh, q- [ɣ], [ɢ/q-]
25 ک ـک ـکـ کـ ქაФ k [k]
26 گ ـگ ـگـ گـ გაФ g [g]
27 ل ـل ـلـ لـ ლამ l [l]
28 م ـم ـمـ مـ მიმ m [m]
29 ن ـن ـنـ نـ ნუნ n [n]
30 و ـو ـو و ვავ v, u , ū, aw, ow [v], [u], [ow]
31 ه ـه ـهـ هـ ჰაიე ჰავვაზ h [h]
32 ی ـی ـیـ یـ ია/იე y, i, ī, ay, ey [j] , [i], [ej]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]