მოსახლეობის სრულიად საკავშირო აღწერა 1939

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

მოსახლეობის სრულიად საკავშირო აღწერა 1939საბჭოთა კავშირის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩატარებული 1939 წელს.

აღწერა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

აღწერა ჩატარდა 1939 წლის 12 იანვრიდან 17 იანვრის ჩათვლით.

აღრიცხვის შედეგები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

აღწერის თანახმად დადგინდა, რომ 1939 წლის 17 იანვრის მდგომარეობით საბჭოთა კავშირში მოსახლეობა შეადგენდა 170,4 მლნ (170.467.186) კაცს, რაც 1926 წლის აღწერისაგან (147,0 მლნ.) შედარებით 23,4 მლნ (23.439.271) ადამიანით ანუ 16 %-ით იყო გაზრდილი.

მთელი მოსახლეობა ქალაქის სოფლის
მამაკაცები ქალები სულ მოსახლეობა მოსახლეობა
აღწერა 1939 წლის 17 იანვრისათვის 81.664.981 88.802.205 170.467.186 55.909.908 114.557.278
აღწერა 1926 წლის 17 დეკემბრისათვის 71.043.352 75.984.563 147.027.915 26.314.114 120.713.801
მოსახლეობა 1939 წლის აღწერით,
პროცენტობით 1926 წლის აღწერისას
არსებული მოსახლეობისადმი
115,0 116,9 115,9 212,5 94,9

მოსახლეობის რიცხოვნობა მოკავშირე რესპუბლიკებში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

1926 წლის 17 დეკემბრისათვის 1939 წლის 17 იანვრისათვის პროცენტობით 1926 წლისადმი
ქალაქის
მოსახლეობა
სოფლის
მოსახლეობა
სულ ქალაქის
მოსახლეობა
სოფლის
მოსახლეობა
სულ ქალაქის
მოსახლეობა
სოფლის
მოსახლეობა
სულ
რსფსრ 16,785,189 76,672,807 93,457,996 36,658,008 72,620,606 109,278,614 218.4 94.7 116.9
უკრაინის სსრ 5,373,553 23,669,381 29,042,934 11,195,620 19,764,601 30,960,221 208.3 83.5 106.6
ბელორუსიის სსრ 847,830 4,135,410 4,983,240 1,372,522 4,195,454 5,567,976 161.9 101.5 111.7
აზერბაიჯანის სსრ 649,557 1,664,187 2,313,744 1,160,723 2,049,004 3,209,727 178.7 123.1 138.7
საქართველოს სსრ 594,221 2,083,012 2,677,233 1,066,560 2,475,729 3,542,289 179.5 118.9 132.3
სომხეთის სსრ 167,098 714,192 881,290 366,416 915,183 1,281,599 219.3 128.1 145.4
თურქმენეთის სსრ 136,982 861,172 998,154 416,376 837,609 1,253,985 304.0 97.3 125.6
უზბეკეთის სსრ 1,012,274 3,553,158 4,565,432 1,445,064 4,837,382 6,282,446 142.8 136.1 137.6
ტაჯიკეთის სსრ 106,003 926,213 1,032,216 251,882 1,233,209 1,485,091 237.6 133.1 143.9
ყაზახეთის სსრ 519,074 5,554,905 6,073,979 1,706,150 4,439,787 6,145,937 328.7 79.9 101.2
ყირგიზეთის სსრ 122,333 879,364 1,001,697 270,587 1,188,714 1,459,301 221.2 135.2 145.7
სსრკ 26,314,114 120,713,801 147,027,915 55,909,908 114,557,278 170,467,186 212.5 94.9 115.9

საქართველოს სსრ[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

მოსახლეობა საქართველოს სსრ-ში 1939 წლის 17 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 3,542,289 კაცს, რაც 1926 წლის მონაცემებთან (2,677,233 კაცი) შედარებით იგი გაიზარდა 865,056 კაცით ანუ 32,3%-ით.

მოსახლეობის ნაციონალური შემადგენლობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

შემაჯამებელ ნუსხაში წარმოდგენილია მოკავშირე და ავტონომიურ რესპუბლიკებში, ასევე ავტონომიურ ოლქებსა და ოკრუგებში ყველა ტიტულარული ნაციონალობა.

ნაციონალობები 1926 წ. 1939 წ. 1959 წ. 1970 წ. 1979 წ. 1989 წ.
რუსები 77791124 99591520 114113579 129015140 137397089 145155489
უკრაინელები 31194976 28111007 37252930 40753246 42347387 44186006
უზბეკები 3904622 4845140 6015416 9195093 12455978 16697825
ბელორუსები 4738923 5275393 7913488 9051755 9462715 10036251
ყაზახები 3968289 3100949 3621610 5298818 6556442 8135818
აზერბაიჯანელები 1706605 2275678 2939728 4379937 5477330 6770403
თათრები 3159176 4313488 4917991 5783111 6185196 6648760
სომხები 1567568 2152860 2786912 3559151 4151241 4623232
ტაჯიკები 978680 1229170 1396939 2135883 2897697 4215372
ქართველები 1821184 2249636 2691950 3245300 3570504 3981045
მოლდოველები 278905 260418 2214139 2697994 2968224 3352352
ლიტველები 41463 32624 2326094 2664944 2850905 3067390
თურქმენები 763940 812404 1001585 1525284 2027913 2728965
ყირგიზები 762736 884615 968659 1452222 1906271 2528946
გერმანელები 1238549 1427232 1619655 1846317 1936214 2038603
ჩუვაშები 1117419 1369574 1469766 1694351 1751366 1842346
ლატვიელები 151410 114476 1399539 1429844 1439037 1458986
ბაშკირები 713693 843648 989040 1239681 1371452 1449157
ებრაელები 2672499 3028538 2266334 2148917 1807876 1449063
მორდვაელები 1340415 1456330 1285116 1262670 1191765 1153987
პოლონელები 782334 630097 1380282 1167523 1150991 1126334
ესტონელები 154666 143589 988616 1007356 1019851 1026649
ჩეჩნები 318522 407968 418756 612674 755782 956879
უდმურტები 504187 606326 624794 704328 713696 746793
მარიელები 428192 481587 504205 598628 621961 670868
ხუნძები 158769 252818 270394 396297 482844 600989
ოსები 272272 354818 412592 488039 541893 597998
ლეზგები 134529 220969 223129 323829 382611 466006
კორეელები 86999 182339 313735 357507 388926 438650
ყარაკალპაკები 146317 185766 172556 236009 303324 423520
ბურიატები 237501 224719 252959 314671 352646 421380
ყაბარდოელები 139925 164185 203620 279928 321719 390814
იაკუტები 240709 242080 233344 296244 328018 381922
ბულგარელები 111296 113494 324251 351168 361082 372941
დარგუელები 108963 153837 158149 230932 287282 365038
ბერძნები 213765 286444 309308 336869 343809 358068
კომელები 226383 422317 287027 321894 326700 344519
ყუმიკები 94549 112604 134967 188792 228418 281933
ყირიმელი თათრები 49710 147559 132272 271715
უიგურები 42550 97448 95208 173276 210612 262643
ციგნები 61234 88242 132014 175335 209159 262015
ინგუშები 74097 92120 105980 157605 186198 237438
თურქები 8570 10592 35306 79489 92689 207512
ტუვაშები 817 100145 139388 166082 206629
გაგაუზები 844 123821 156606 173179 197768
კალმიკები 129321 134402 106066 137194 146631 173821
უნგრელები 5476 154738 166451 170553 171420
ყარაჩავოელები 55123 75763 81403 112741 131074 155936
ქურთები 54661 45877 58799 88930 115858 152717
კომი-პერმელები 149488 143901 153451 150768 152060
რუმინელები 4651 4030 106366 119292 128792 146071
კარელები 248120 252716 167278 146081 138429 130929
ადიღები 65270 55048 65908 81478 86388 124826
ლაკები 40380 53151 63529 85822 100148 118074
აფხაზები 56957 59003 65430 83240 90915 105308
თაბასარანელები 31983 33607 34700 55188 75239 97531
ბალყარელები 33307 42685 42408 59501 66334 85126
ხაკასიელები 45608 52771 56584 66725 70776 80328
ნოღაელები 36274 36615 38583 51784 59546 75181
ალტაელები 39062 47867 45270 55812 60015 70777
დუნგანელები 14600 13930 21928 38644 51694 69323
ფინელები 134701 143437 92717 84750 77079 67359
ჩერქეზები 30453 39785 46470 52363
სპარსელები 43971 39370 20766 27501 31313 40176
ნენები 19196 24791 23007 28705 29894 34665
აბაზები 13825 15294 19591 25448 29497 33613
თათები 28705 11463 17109 22441 30669
ევენკები 37546 29666 24151 25149 27294 30163
ბელუჯები 9974 5496 7842 12582 18997 28796
ასირიელები 20256 21803 24294 25170 26160
ხანტები 22306 18468 19410 21138 20934 22521
ტალიშები 77323 88026 162 21602
რუთულელები 10495 6732 12071 15032 20388
წახები 19085 7321 11103 13478 19972
აღულები 7653 6709 8831 12078 18740
ევენები 2044 9698 9121 12029 12523 17199
შორელები 12601 16265 15274 16494 16033 16652
ჩეხები 27123 26194 24557 20981 17182 16102
ჩუქჩები 12332 13835 11727 13597 14000 15184
ვეპსები 32785 31679 16374 8281 8094 12501
ნანაელები 5309 8526 8026 10005 10516 12023
ჩინელები 10247 32023 25781 14681 12021 11355
კორიაკები 7439 7354 6287 7487 7879 9242
სლოვაკები 887 14674 11658 9409 9060
მანსები 5754 6315 6449 7710 7563 8474
უდიები 2455 3678 5919 6863 7971
არაბები 28978 21786 7987 8024 6813 7747
დოლგანები 656 3932 4877 5053 6945
ვღანელები 5348 2166 1855 4184 3983 6695
ნივხელები 4076 3902 3717 4420 4397 4673
ალბანელები 3057 1770 5258 4402 4336 3988
სელკუპები 1630 2612 3768 4282 3565 3612
ვიეტნამელები 838 12100 2785 3396
ულჩები 723 2055 2448 2552 3233
ესპანელები 3187 2446 4107 3039 3172
მონღოლები 559 1774 5170 3228
კუბელები 2593 2811
სერბები 2561 3674 4998 3285 1737 2685
კარაიმელები 8324 5727 4571 3341 2602
იტელმენები 4217 1109 1301 1370 2481
უდეგეელები 1357 1743 1444 1469 1551 2011
საამები 1720 1836 1792 1884 1888 1890
ინდოეთისა და პაკისტანის ხალხები 61 371 1945 537 1728
ესკიმოსები 1293 1118 1308 1510 1719
ჩუვაშები 705 1511
კრიმჩაკელები 1480 1790 3000 1448
იტალიელები 2328 1891 1158 2040 963 1337
ნგანსანები 748 953 867 1278
იუკაგირები 443 442 615 835 1142
კეტები 1019 1182 1122 1113
ოროჩები 647 782 1089 1198 915
იჟურცები 16137 7847 1062 781 748 820
ჰოლანდიელები 1430 742 1298 712 794
ხორვატები 384 249 780
ტოფალარები 2829 586 620 763 731
ალეუტები 353 421 441 546 702
ფრანგები 2461 1637 1013 2470 796 701
იაპონელები 93 1027 961 1288 752 683
ნეგიდალელები 683 537 504 622
ავსტრიელები 1054 554 504
ინგლისელები 732 546 399 903 239 348
ამერიკელები 515 327 1039 120 277
ლიველები 197 226
ენცები 209
ოროკები 162 190
შვედები 2495 1519
ნორვეგიელები 272
ბელგიელები 164
ბასკები 85
კრიზები 273
სხვა ნაციონალობები 91407 167281 19839 22250 27534 32447
სულ 146 637 530 170 557 093 208 826 923 241 720 134 262 087 369 285 739 561

ლიტერატურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]