შინაარსზე გადასვლა

მოდული:GetParameters

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:GetParameters/ინფო

local p = {}

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function p.getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function p.getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'No boolean value found' );
  end  
  return boolean_value
end

function p.defined(frame)
	local arg = mw.text.trim(frame.args[1])
	--if arg == tostring(tonumber(arg)) then -- undesired result for '-0'
	--	arg = tonumber(arg)
	--end
	--if mw.ustring.find(arg, '^%s*-?[1-9][0-9]*%s*$') ~= nil or arg == '0' then
	--	arg = tonumber(arg)
	--end
	if mw.ustring.find(arg, '^-?[1-9][0-9]*$') ~= nil then
		arg = tonumber(arg)
	elseif arg == '0' then
		arg = 0
	end
	return frame:getParent().args[arg] ~= nil
end

return p