მოდული:Citation/CS1/Configuration

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:Citation/CS1/Configuration/ინფო

--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------

List of namespaces that should not be included in citation error categories. Same as setting notracking = true by default

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.

]]

local uncategorized_namespaces = { 'User', 'Talk', 'User_talk', 'Wikipedia_talk', 'File_talk', 'Template_talk', 'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk', 'Book_talk', 'Draft_talk', 'Education_Program_talk', 'Module_talk', 'MediaWiki_talk' };
local uncategorized_subpages = {'/სავარჯიშო'};				-- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize


--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------

Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.

]]

local messages = {
	['agency'] = '$1 $2',														-- $1 is sepc, $2 is agency
	['archived-dead'] = 'დაარქივებულია $1 — $2',
	['archived-live'] = '$1 ორიგინალიდან — $2',
	['archived-missing'] = 'დაარქივებულია ორიგინალიდან$1 — $2',
	['archived-unfit'] = 'დაარქივებულია ორიგინალიდან — ',
	['archived'] = 'დაარქივებულია',
	['by'] = 'By',																-- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
	['cartography'] = 'Cartography by $1',
	['editor'] = 'ed.',
	['editors'] = 'eds.',
	['edition'] = '($1 ed.)',
	['episode'] = 'ეპიზოდი $1',
	['et al'] = 'et al.',
	['in'] = 'In',																-- edited works
	['inactive'] = 'inactive',
	['inset'] = '$1 inset',
	['interview'] = 'Interviewed by $1',										
	['lay summary'] = 'Lay summary',
	['newsgroup'] = '[[Usenet newsgroup|Newsgroup]]:&nbsp;$1',
--	['nodate'] = 'n.d.', -- in the future for |date=none|n.d.|nd
	['notitle'] = 'No title', -- for |title=(()) and (in the future) |title=none
	['original'] = 'ორიგინალიდან',
	['origdate'] = ' [$1]',
	['published'] = ' (published $1)',
	['retrieved'] = 'ციტირების თარიღი: $1',
	['season'] = 'სეზონი $1',
	['section'] = '§ $1',
	['sections'] = '§§ $1',
	['series'] = '$1 $2',														-- $1 is sepc, $2 is series
	['seriesnum'] = 'სერია $1',
	['translated'] = 'Translated by $1',
	['type'] = ' ($1)',															-- for titletype
	['written'] = 'Written at $1',

	['vol'] = '$1 Vol.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
	['vol-no'] = '$1 Vol.&nbsp;$2 no.&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue
	['issue'] = '$1 No.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['p-prefix'] = "$1 p.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 pp.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 Sheet&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 Sheets&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['j-sheet'] = ': Sheet&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': Sheets&nbsp;$1',
	
	['language'] = '($1)',
	['via'] = " &ndash; წარმოდგენილია $1-ის მიერ",
	['event'] = 'Event occurs at',
	['minutes'] = 'minutes in',
	
	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'დახმარება:CS1-ის შეცდომები',
	['help page label'] = 'დახმარება',
	
	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Called with an undefined error condition',
	['unknown_manual_ID'] = 'Unrecognized manual ID mode',
	['unknown_ID_mode'] = 'Unrecognized ID mode',
	['unknown_argument_map'] = 'Argument map not defined for this variable',
	['bare_url_no_origin'] = 'Bare URL found but origin indicator is nil or empty',
	}


--[=[-------------------------< E T _ A L _ P A T T E R N S >--------------------------------------------------

This table provides Lua patterns for the phrase "et al" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the 'etal' message.

]=]

local et_al_patterns = {
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][%.\"']*$",						-- variations on the 'et al' theme
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][Ii][Aa][%.\"']*$",				-- variations on the 'et alia' theme
	"[;,]? *%f[%a]and [Oo]thers",												-- and alternate to et al.
	"%[%[ *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%]%]",										-- a wikilinked form
	"[%(%[] *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *[%)%]]",									-- a bracketed form
	}


--[[--------------------------< E D I T O R _ M A R K U P _ P A T T E R N S >----------------------------------

This table provides Lua patterns for the phrase "ed" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the
'extra_text_names' message. (It is not the only series of patterns for this message.)

]]
local editor_markup_patterns = {												-- these patterns match annotations at end of name
	'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$',								-- (ed) or (eds): leading '(', case insensitive 'ed', optional 's', '.' and/or ')'
	'[,%.%s]%f[e]eds?%.?$',														-- ed or eds: without '('or ')'; case sensitive (ED could be initials Ed could be name)
	'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$',				-- (editor) or (editors): leading '(', case insensitive, optional '.' and/or ')'
	'[,%.%s]%f[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$',								-- editor or editors: without '('or ')'; case insensitive
		
																				-- these patterns match annotations at beginning of name
	'^eds?[%.,;]',																-- ed. or eds.: lower case only, optional 's', requires '.'
	'^[%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]',										-- (ed) or (eds): also sqare brackets, case insensitive, optional 's', '.'
	'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%A',								-- (editor or (editors: also square brackets, case insensitive, optional brackets, 's'
	'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Ee][Dd]%A',									-- (edited: also square brackets, case insensitive, optional brackets

																				-- these patterns match annotations that are the 'name'	
	'^[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$',										-- editor or editors; case insensitive
	}


--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------------------------------------

Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has been moved into its own, more semantically
correct place.

]]

local presentation = 
	{
	-- Error output
	-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span class="cs1-hidden-error error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span class="cs1-visible-error error citation-comment">$1</span>',
	['hidden-maint'] = '<span class="cs1-maint citation-comment">$1</span>',
	
	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate"><small style="color:grey">$1$2</small></span>',			-- to allow editors to hide accessdate using personal CSS

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- bidirectional isolation used with |script-title= and the like

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';									-- |ref= not set so no id="..." attribute
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- for use when |ref= is set

	['format'] = ' <span class="cs1-format">($1)</span>',						-- for |format=, |chapter-format=, etc.
	
																				-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
																				-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap CSS. Or not? Browser support?

	['ext-link-access-signal'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',		-- external link with appropriate lock icon
		['free'] = {class='cs1-lock-free', title='უფასოდ ხელმისაწვდომი'},			-- classes defined in Module:Citation/CS1/styles.css
		['registration'] = {class='cs1-lock-registration', title='მოითხოვს უფასო რეგისტრაციას'},
		['limited'] = {class='cs1-lock-limited', title='უფასო წვდომა შესაძლებელია შეზღუდული საცდელი პერიოდის მანძლზე, ჩვეულებრივ საჭიროებს გამოწერას'},
		['subscription'] = {class='cs1-lock-subscription', title='აუცილებელია ფასიანი გამოწერა'},

	['interwiki-icon'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',
		['class-wikisource'] = 'cs1-ws-icon',

	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span class="cs1-kern-left">$1</span>$2',					-- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
	['kern-right'] = '$1<span class="cs1-kern-right">$2</span>',				-- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark

																				-- these for simple wikilinked titles [["text]], [[text"]] and [["text"]]
																				-- span wraps entire wikilink
	['kern-wl-left'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>',				-- when title contains leading single or double quote mark
	['kern-wl-right'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>',				-- when title contains trailing single or double quote mark
	['kern-wl-both'] = '<span class="cs1-kern-wl-left cs1-kern-wl-right">$1</span>',	-- when title contains leading and trailing single or double quote marks

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',								-- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',							-- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"></span>',
	
	['parameter'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',
 
	['ps_cs1'] = '.';															-- CS1 style postscript (terminal) character
	['ps_cs2'] = '';															-- CS2 style postscript (terminal) character (empty string)

	['quoted-text'] = '<i>ციტატა</i>: „$1“',												-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '„$1“',

	['sep_cs1'] = '.',															-- CS1 element separator
	['sep_cs2'] = ',',															-- CS2 separator
	['sep_nl'] = ';',															-- CS1|2 style name-list separator between names is a semicolon
	['sep_nl_and'] = ' and ',													-- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 2 items
	['sep_nl_end'] = '; and ',													-- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 3+ names
	['sep_name'] = ', ',														-- CS1|2 style last/first separator is <comma><space>
	['sep_nl_vanc'] = ',',														-- Vancouver style name-list separator between authors is a comma
	['sep_name_vanc'] = ' ',													-- Vancouver style last/first separator is a space

	['sep_list'] = ', ',														-- used for |language= when list has 3+ items except for last sep which uses sep_list_end
	['sep_list_pair'] = ' და ',												-- used for |language= when list has 2 items
	['sep_list_end'] = ', და ',												-- used as last list sep for |language= when list has 3+ items
	
	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;", -- for |trans-title= and |trans-quote=
	['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>',												-- sepc, volume; for bold journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
	}

	
--[[--------------------------< A L I A S E S >----------------------------------------------------------------

Aliases table for commonly passed parameters.

Parameter names on the right side in the assignements in this table must have been defined in the Whitelist
before they will be recognized as valid parameter names

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate'},								-- Used by InternetArchiveBot
	['Agency'] = 'agency',
	['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate'},							-- Used by InternetArchiveBot
	['ArchiveFormat'] = 'archive-format',
	['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl'},								-- Used by InternetArchiveBot
	['ASINTLD'] = 'asin-tld',
	['At'] = 'at',																-- Used by InternetArchiveBot
	['Authors'] = {'authors', 'people', 'credits'},
	['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle'},
	['Cartography'] = 'cartography',
	['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section'},
	['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'entry-format', 'article-format', 'section-format'};
	['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'contribution-url', 'entry-url', 'article-url', 'section-url', 'chapterurl', 'contributionurl', 'sectionurl'},	-- Used by InternetArchiveBot
	['ChapterUrlAccess'] = {'chapter-url-access', 'contribution-url-access', 'entry-url-access', 'article-url-access', 'section-url-access'},	-- Used by InternetArchiveBot
	['Class'] = 'class',														-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['Collaboration'] = 'collaboration',
	['Conference'] = {'conference', 'event'},
	['ConferenceFormat'] = {'conference-format', 'event-format'},
	['ConferenceURL'] = {'conference-url', 'event-url', 'conferenceurl', 'eventurl'},	-- Used by InternetArchiveBot
	['Date'] = {'date', 'air-date', 'airdate'},									-- air-date and airdate for cite episode and cite serial only
	['Degree'] = 'degree',
	['DF'] = 'df',
	['DisplayAuthors'] = {'display-authors', 'display-subjects', 'displayauthors'},
	['DisplayContributors'] = 'display-contributors',
	['DisplayEditors'] = 'display-editors',
	['DisplayInterviewers'] = 'display-interviewers',
	['DisplayTranslators'] = 'display-translators',
	['Docket'] = 'docket',
	['DoiBroken'] = 'doi-broken-date',
	['Edition'] = 'edition',
	['Editors'] = 'editors',
	['Embargo'] = 'pmc-embargo-date',
	['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary'},			-- cite encyclopedia only
	['Episode'] = 'episode',													-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['Format'] = 'format',
	['ID'] = {'id', 'ID'},
	['IgnoreISBN'] = 'ignore-isbn-error',
	['Inset'] = 'inset',
	['Issue'] = {'issue', 'number'},
	['Language'] = {'language', 'lang'},
	['LastAuthorAmp'] = {'last-author-amp', 'lastauthoramp'},
	['LayDate'] = {'lay-date', 'laydate'},
	['LayFormat'] = 'lay-format',
	['LaySource'] = {'lay-source', 'laysource'},
	['LayURL'] = {'lay-url', 'layurl'},											-- Used by InternetArchiveBot
	['MailingList'] = {'mailing-list', 'mailinglist'},							-- cite mailing list only
	['Map'] = 'map',															-- cite map only
	['MapFormat'] = 'map-format',												-- cite map only
	['MapURL'] = {'map-url', 'mapurl'},											-- cite map only -- Used by InternetArchiveBot
	['MapUrlAccess'] = 'map-url-access',										-- cite map only -- Used by InternetArchiveBot
	['Minutes'] = 'minutes',
	['Mode'] = 'mode',
	['NameListStyle'] = {'name-list-style', 'name-list-format'},
	['Network'] = 'network',
	['Newsgroup'] = 'newsgroup',												-- cite newsgroup only
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
	['NoTracking'] = {'no-tracking', 'template-doc-demo', 'nocat'},
	['Number'] = 'number',														-- this case only for cite techreport
	['OrigDate'] = {'orig-date', 'orig-year', 'origyear'},
	['Others'] = 'others',
	['Page'] = {'page', 'p'},													-- Used by InternetArchiveBot
	['Pages'] = {'pages', 'pp'},												-- Used by InternetArchiveBot
	['Periodical'] = {'journal', 'magazine', 'newspaper', 'periodical', 'website', 'work'},
	['Place'] = {'place', 'location'},
	['PostScript'] = 'postscript',
	['PublicationDate'] = {'publication-date', 'publicationdate'},
	['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace'},
	['PublisherName'] = {'publisher', 'institution'},
	['Quote'] = {'quote', 'quotation'},
	['QuotePage'] = 'quote-page',
	['QuotePages'] = 'quote-pages',
	['Ref'] = 'ref',
	['Scale'] = 'scale',
	['ScriptChapter'] = {'script-chapter', 'script-contribution', 'script-entry', 'script-article', 'script-section'},
	['ScriptMap'] = 'script-map',
	['ScriptPeriodical'] = {'script-journal', 'script-magazine', 'script-newspaper', 'script-periodical', 'script-website', 'script-work'},
	['ScriptQuote'] = 'script-quote',
	['ScriptTitle'] = 'script-title',											-- Used by InternetArchiveBot
	['Season'] = 'season',
	['Sections'] = 'sections',													-- cite map only
	['Series'] = {'series', 'version'},
	['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink'},
	['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no', 'seriesnumber', 'seriesno'},
	['Sheet'] = 'sheet',														-- cite map only
	['Sheets'] = 'sheets',														-- cite map only
	['Station'] = 'station',
	['Time'] = 'time',
	['TimeCaption'] = {'time-caption', 'timecaption'},
	['Title'] = 'title',														-- Used by InternetArchiveBot
	['TitleLink'] = {'title-link', 'episode-link', 'titlelink', 'episodelink'},	-- Used by InternetArchiveBot
	['TitleNote'] = 'department',
	['TitleType'] = {'type', 'medium'},
	['TransChapter'] = {'trans-article', 'trans-chapter', 'trans-contribution', 'trans-entry', 'trans-section'},
	['Transcript'] = 'transcript',
	['TranscriptFormat'] = 'transcript-format',	
	['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl'},					-- Used by InternetArchiveBot
	['TransMap'] = 'trans-map',													-- cite map only
	['TransPeriodical'] = {'trans-journal', 'trans-magazine', 'trans-newspaper', 'trans-periodical', 'trans-website', 'trans-work'},
	['TransQuote'] = 'trans-quote',
	['TransTitle'] = 'trans-title',												-- Used by InternetArchiveBot
	['URL'] = {'url', 'URL'},													-- Used by InternetArchiveBot
	['UrlAccess'] = 'url-access',												-- Used by InternetArchiveBot
	['UrlStatus'] = 'url-status',												-- Used by InternetArchiveBot
	['Vauthors'] = 'vauthors',
	['Veditors'] = 'veditors',
	['Via'] = 'via',
	['Volume'] = 'volume',
	['Year'] = 'year',

	['AuthorList-First'] = {"first#", "author-first#", "author#-first", "given#", "author-given#", "author#-given"},
	['AuthorList-Last'] = {"last#", "author-last#", "author#-last", "surname#", "author-surname#", "author#-surname", "author#", "subject#", 'host#'},
	['AuthorList-Link'] = {"author-link#", "author#-link", "subject-link#", "subject#-link", "authorlink#", "author#link", "subjectlink#", "subject#link"},
	['AuthorList-Mask'] = {"author-mask#", "author#-mask", "subject-mask#", "subject#-mask", "authormask#", "author#mask"},

	['ContributorList-First'] = {'contributor-first#', 'contributor#-first', 'contributor-given#', 'contributor#-given'},
	['ContributorList-Last'] = {'contributor-last#', 'contributor#-last', 'contributor-surname#', 'contributor#-surname', 'contributor#'},
	['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link'},
	['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask'},

	['EditorList-First'] = {"editor-first#", "editor#-first", "editor-given#", "editor#-given"},
	['EditorList-Last'] = {"editor-last#", "editor#-last", "editor-surname#", "editor#-surname", "editor#"},
	['EditorList-Link'] = {"editor-link#", "editor#-link", "editorlink#", "editor#link"}, -- unhyphenated forms to be deprecated
	['EditorList-Mask'] = {"editor-mask#", "editor#-mask"},
	
	['InterviewerList-First'] = {'interviewer-first#', 'interviewer#-first', 'interviewer-given#', 'interviewer#-given'},
	['InterviewerList-Last'] = {'interviewer-last#', 'interviewer#-last', 'interviewer-surname#', 'interviewer#-surname', 'interviewer#'},
	['InterviewerList-Link'] = {'interviewer-link#', 'interviewer#-link'},
	['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask'},

	['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first', 'translator-given#', 'translator#-given'},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator-last#', 'translator#-last', 'translator-surname#', 'translator#-surname', 'translator#'},
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask'},
	}


--[[--------------------------< P U N C T _ S K I P >----------------------------------------------------------

builds a table of parameter names that the extraneous terminal punctuation check should not check.

]]

local punct_skip = {};

local meta_params = {															-- table of aliases[] keys (meta parameters); each key has a table of parameter names for a value
	'BookTitle', 'Chapter', 'ScriptChapter', 'ScriptTitle', 'Title', 'TransChapter', 'Transcript', 'TransMap',	'TransTitle',	-- title-holding parameters
	'AuthorList-Mask', 'ContributorList-Mask', 'EditorList-Mask', 'InterviewerList-Mask', 'TranslatorList-Mask',	-- name-list mask may have name separators
	'PostScript', 'Quote', 'ScriptQuote', 'TransQuote', 'Ref',																		-- miscellaneous
	'ArchiveURL', 'ChapterURL', 'ConferenceURL', 'LayURL', 'MapURL', 'TranscriptURL', 'URL',			-- url-holding parameters
	}

	for _, meta_param in ipairs (meta_params) do								-- for each meta parameter key
		local params = aliases[meta_param];										-- get the parameter or the table of parameters associated with the meta parameter name
		if 'string' == type (params) then
			punct_skip[params] = 1;												-- just a single parameter
		else
			for _, param in ipairs (params) do									-- get the parameter name
				punct_skip[param] = 1;											-- add the parameter name to the skip table
				local count;
				param, count = param:gsub ('#', '');							-- remove enumerator marker from enumerated parameters
				if 0 ~= count then												-- if removed
					punct_skip[param] = 1;										-- add param name without enumerator marker
				end
			end
		end
	end


--[[--------------------------< S P E C I A L  C A S E  T R A N S L A T I O N S >----------------------------

This table is primarily here to support internationalization. Translations in this table are used, for example,
when an error message, category name, etc., is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.

]]

local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = 'ავტორების სია',											-- used to assemble maintenance category names
	['ContributorList'] = 'კონტრიბუტორების სია',									-- translation of these names plus translation of the base mainenance category names in maint_cats{} table below
	['EditorList'] = 'რედაქტორების სია',										-- must match the names of the actual categories
	['InterviewerList'] = 'ინტერვიუერების სია',									-- this group or translations used by name_has_ed_markup() and name_has_mult_names()
	['TranslatorList'] = 'მთარგმნელების სია',
	
	['authors'] = 'authors',													-- used to assemble maintenance category names
	['contributors'] = 'contributors',									 -- translation of these names plus translation of the base maintenance category names in maint_cats{} table below
	['editors'] = 'editors',												-- must match the names of the actual categories
	['interviewers'] = 'interviewers',											-- this group of translations used by get_display_names()
	['translators'] = 'translators',

																				-- Lua patterns to match pseudo-titles used by Internet Archive bot and others as place holder for unknown |title= value
	['archived_copy'] = {														-- used with CS1 maint: Archive[d] copy as title
		['en'] = '^archived?%s+copy$',											-- for English; translators: keep this because templates imported from en.wiki
		['local'] = nil,														-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
		},

																				-- Lua patterns to match generic titles; usually created by bots of reference filling tools
																				-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
	['generic_titles'] = {
		{
		['en'] = {'^wayback%s+machine$', false},								-- patterns in this table to be lowercase only
		['local'] = nil,														-- leave this nil except when there is a matching generic title in your language
		},
		{['en'] = {'are you a robot', true},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'hugedomains.com', true},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'^[%(%[{<]?no +title[>}%]%)]?$', false},	['local'] = nil},
		{['en'] = {'page not found', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'^[%(%[{<]?unknown[>}%]%)]?$', false},	['local'] = nil},
		{['en'] = {'website is for sale', true},			['local'] = nil},
		{['en'] = {'^404', true},							['local'] = nil},
		}
	}


--[[--------------------------< D A T E _ N A M E S >----------------------------------------------------------

This table of tables lists local language date names and fallback English date names. The code in Date_validation
will look first in the local table for valid date names. If date names are not found in the local table, the code
will look in the English table.

Because citations can be copied to the local wiki from en.wiki, the English is required when the date-name translation
function date_name_xlate() is used.

In these tables, season numbering is defined by Extended Date/Time Format (EDTF) Specification (https://www.loc.gov/standards/datetime/)
which became part of ISO 8601 in 2019. See '§Sub-year groupings'. The standard defines various divisions using
numbers 21-41. CS1|2 only supports generic seasons. EDTF does support the distinction between north and south
hemispere seasons but CS1|2 has no way to make that distinction.

33-36 = Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 (3 months each)

The standard does not address 'named' dates so, for the purposes of CS1|2, Easter and Christmas are defined here as 98 and 99, which
should be out of the ISO 8601 (EDTF) range of uses for a while.

]]

local date_names = {
	['en'] = {																	-- English
		['long']	= {['January'] = 1, ['February'] = 2, ['March'] = 3, ['April'] = 4, ['May'] = 5, ['June'] = 6, ['July'] = 7, ['August'] = 8, ['September'] = 9, ['October'] = 10, ['November'] = 11, ['December'] = 12},
		['short']	= {['Jan'] = 1, ['Feb'] = 2, ['Mar'] = 3, ['Apr'] = 4, ['May'] = 5, ['Jun'] = 6, ['Jul'] = 7, ['Aug'] = 8, ['Sep'] = 9, ['Oct'] = 10, ['Nov'] = 11, ['Dec'] = 12},
		['quarter'] = {['First Quarter'] = 33, ['Second Quarter'] = 34, ['Third Quarter'] = 35, ['Fourth Quarter'] = 36},
		['season']	= {['Winter'] = 24, ['Spring'] = 21, ['Summer'] = 22, ['Fall'] = 23, ['Autumn'] = 23},
		['named']	= {['Easter'] = 98, ['Christmas'] = 99},
		},
	['local'] = {																-- ქართული
		['long']	= {['იანვარი'] = 1, ['თებერვალი'] = 2, ['მარტი'] = 3, ['აპრილი'] = 4, ['მაისი'] = 5, ['ივნისი'] = 6, ['ივლისი'] = 7, ['აგვისტო'] = 8, ['სექტემბერი'] = 9, ['ოქტომბერი'] = 10, ['ნოემბერი'] = 11, ['დეკემბერი'] = 12},
		['short']	= {['იან'] = 1, ['თებ'] = 2, ['მარ'] = 3, ['აპრ'] = 4, ['მაი'] = 5, ['ივნ'] = 6, ['ივლ'] = 7, ['აგვ'] = 8, ['სექ'] = 9, ['ოქტ'] = 10, ['ნოე'] = 11, ['დეკ'] = 12},
		['quarter'] = {['პირველი კვარტალი'] = 33, ['მეორე კვარტალი'] = 34, ['მესამე კვარტალი'] = 35, ['მეოთხე კვარტალი'] = 36},
		['season']	= {['ზამთარი'] = 24, ['გაზაფხული'] = 21, ['ზაფხული'] = 22, ['Fall'] = 23, ['შემოდგომა'] = 23},
		['named']	= {['აღდგომა'] = 98, ['შობა'] = 99},
		},
	['inv_local_l'] = {},														-- used in date reformatting; copy of date_names['local'].long where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
	['inv_local_s'] = {},														-- used in date reformatting; copy of date_names['local'].short where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
	['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'},	-- used to convert local language digits to Western 0-9
	['xlate_digits'] = {},
	}

for name, i in pairs (date_names['local'].long) do								-- this table is ['name'] = i
	date_names['inv_local_l'][i] = name;										-- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end

for name, i in pairs (date_names['local'].short) do								-- this table is ['name'] = i
	date_names['inv_local_s'][i] = name;										-- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end

for ld, ed in pairs (date_names.local_digits) do								-- make a digit translation table for simple date translation from en to local language using local_digits table
	date_names.xlate_digits [ed] = ld;											-- en digit becomes index with local digit as the value
end

local df_template_patterns = {													-- table of redirects to {{Use dmy dates}} and {{Use mdy dates}}
	'{{ *[Uu]se +(dmy) +dates *[|}]',	-- 1159k								-- sorted by approximate transclusion count
	'{{ *[Uu]se +(mdy) +dates *[|}]',	-- 212k
	'{{ *[Uu]se +(MDY) +dates *[|}]',	-- 788
	'{{ *[Uu]se +(DMY) +dates *[|}]',	-- 343
	'{{ *([Mm]dy) *[|}]',				-- 176
	'{{ *[Uu]se *(dmy) *[|}]',			-- 156 + 18
	'{{ *[Uu]se *(mdy) *[|}]',			-- 149 + 11
	'{{ *([Dd]my) *[|}]',				-- 56
	'{{ *[Uu]se +(MDY) *[|}]',			-- 5
	'{{ *([Dd]MY) *[|}]',				-- 3
	'{{ *[Uu]se(mdy)dates *[|}]',		-- 1
	'{{ *[Uu]se +(DMY) *[|}]',			-- 0
	'{{ *([Mm]DY) *[|}]',				-- 0
	}

local function get_date_format ()
	local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent() or '';				-- get the content of the article or ''; new pages edited w/ve do not have 'content' until saved; ve does not preview; phab:T221625
	for _, pattern in ipairs (df_template_patterns) do							-- loop through the patterns looking for {{Use dmy dates}} or {{Use mdy dates}} or any of their redirects
		local start, _, match = content:find(pattern);							-- match is the three letters indicating desired date format
		if match then
			content = content:match ('%b{}', start);							-- get the whole template
			if content:match ('| *cs1%-dates *= *[lsy][sy]?') then				-- look for |cs1-dates=publication date length access-/archive-date length
				return match:lower() .. '-' .. content:match ('| *cs1%-dates *= *([lsy][sy]?)');
			else
				return match:lower() .. '-all';									-- no |cs1-dates= k/v pair; return value appropriate for use in |df=
			end
		end
	end
end

local global_df = get_date_format ();


--[[--------------------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >----------------------------------------

These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'podcast'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}


--[[--------------------------< K E Y W O R D S >--------------------------------------------------------------

These tables hold keywords for those parameters that have defined sets of acceptable keywords.

]]

--[[--------------------------< K E Y W O R D S  T A B L E >--------------------------------------------------

this is a list of keywords; each key in the list is associated with a table of synonymous keywords possibly from
different languages.

for I18N: add local-language keywords to value table; do not change the key. For example, adding the German keyword 'ja':
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'ja'},

Because CS1|2 templates from en.wiki articles are often copied to other local wikis, it is recommended that the English
keywords remain in these tables.

]]

local keywords = {
	['amp'] = {'&', 'amp', 'ampersand'}, 															-- |name-list-style=
	['and'] = {'and', 'serial'},															-- |name-list-style=
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'},										-- |ignore-isbn-error=, |last-author-amp=, |no-tracking=, |no-pp= -- Used by InternetArchiveBot
	['afterword'] = {'afterword'},												-- |contribution=
	['bot: unknown'] = {'bot: unknown'},										-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['cs1'] = {'cs1'},															-- |mode=
	['cs2'] = {'cs2'},															-- |mode=
	['dead'] = {'dead'},														-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['dmy'] = {'dmy'},															-- |df=
	['dmy-all'] = {'dmy-all'},													-- |df=
	['foreword'] = {'foreword'},												-- |contribution=
	['free'] = {'free'},														-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['introduction'] = {'introduction'},										-- |contribution=
	['limited'] = {'limited'},													-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['live'] = {'live'},														-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['mdy'] = {'mdy'},															-- |df=
	['mdy-all'] = {'mdy-all'},													-- |df=
	['none'] = {'none'},														-- |postscript=, |ref=, |title=, |type= -- Used by InternetArchiveBot
	['off'] = {'off'},															-- |title= (potentially also: |title-link=, |postscript=, |ref=, |type=)
	['preface'] = {'preface'},													-- |contribution=
	['registration'] = {'registration'},										-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['subscription'] = {'subscription'},										-- |url-access= -- Used by InternetArchiveBot
	['unfit'] = {'unfit'},														-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['usurped'] = {'usurped'},													-- |url-status= -- Used by InternetArchiveBot
	['vanc'] = {'vanc'},														-- |name-list-style=
	['ymd'] = {'ymd'},															-- |df=
	['ymd-all'] = {'ymd-all'},													-- |df=
--	['yMd'] = {'yMd'},															-- |df=; not supported at en.wiki
--	['yMd-all'] = {'yMd-all'},													-- |df=; not supported at en.wiki
	}


--[[--------------------------< X L A T E _ K E Y W O R D S >--------------------------------------------------

this function builds a list, keywords_xlate{}, of the keywords found in keywords{} where the values from keywords{}
become the keys in keywords_xlate{} and the keys from keywords{} become the values in keywords_xlate{}:
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'},		-- in keywords{}
becomes
	['yes'] = 'affirmative',					-- in keywords_xlate{}
	['true'] = 'affirmative',
	['y'] = 'affirmative',

the purpose of this function is to act as a translator between a non-English keyword and its English equivalent
that may be used in other modules of this suite

]]

local function xlate_keywords ()
	local out_table = {};														-- output goes here
	for k, keywords_t in pairs (keywords) do									-- spin through the keywords table
		for _, keyword in ipairs (keywords_t) do								-- for each keyword
			out_table[keyword] = k;												-- create an entry in the output table where keyword is the key
		end
	end
	
	return out_table;
end

local keywords_xlate = xlate_keywords ();										-- the list of translated keywords


--[[--------------------------< M A K E _ K E Y W O R D S _ L I S T >------------------------------------------

this function assembles, for parameter-value validation, the list of keywords appropriate to that parameter.

keywords_lists{}, is a table of tables from keywords{}

]]

local function make_keywords_list (keywords_lists)
	local out_table = {};														-- output goes here
	
	for _, keyword_list in ipairs (keywords_lists) do							-- spin through keywords_lists{} and get a table of keywords
		for _, keyword in ipairs (keyword_list) do								-- spin through keyword_list{} and add each keyword, ...
			table.insert (out_table, keyword);									-- ... as plain text, to the output list
		end
	end
	return out_table;
end


--[[--------------------------< K E Y W O R D S _ L I S T S >--------------------------------------------------

this is a list of lists of valid keywords for the various parameters in [key]. Generally the keys in this table
are the canonical en.wiki parameter names though some are contrived because of use in multiple differently named
parameters: ['yes_true_y'], ['id-access'].

The function make_keywords_list() extracts the individual keywords from the appropriate list in keywords{}.

The lists in this table are used to validate the keyword assignment for the parameters named in this table's keys.

]]

local keywords_lists = {
	['yes_true_y'] = make_keywords_list ({keywords.affirmative}),
	['contribution'] = make_keywords_list ({keywords.afterword, keywords.foreword, keywords.introduction, keywords.preface}),
	['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all']}),
--	['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all'], keywords.yMd, keywords['yMd-all']}),	-- not supported at en.wiki
	['mode'] = make_keywords_list ({keywords.cs1, keywords.cs2}),
	['name-list-style'] = make_keywords_list ({keywords.amp, keywords['and'], keywords.vanc}),
	['url-access'] = make_keywords_list ({keywords.subscription, keywords.limited, keywords.registration}),
	['url-status'] = make_keywords_list ({keywords.dead, keywords.live, keywords.unfit, keywords.usurped, keywords['bot: unknown']}),
	['id-access'] = make_keywords_list ({keywords.free}),
	}


--[[--------------------------< S T R I P M A R K E R S >------------------------------------------------------

Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go hunting for them if (when)
MediaWiki changes their form.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- capture returns name of stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[--------------------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >--------------------------------------

This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or by Unicode group. Values are decimal
representations of UTF-8 codes. The table is organized as a table of tables because the Lua pairs keyword returns
table data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom because the entries at
the top of the table are also found in the ranges specified by the entries at the bottom of the table.

Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the delete characters. The nowiki
stripmarker is not an error but some others are because the parameter values that include them become part of the
template's metadata before stripmarker replacement.

]]

local invisible_chars = {
	{'replacement', '\239\191\189'},											-- U+FFFD, EF BF BD
	{'zero width joiner', '\226\128\141'},										-- U+200D, E2 80 8D
	{'zero width space', '\226\128\139'},										-- U+200B, E2 80 8B
	{'hair space', '\226\128\138'},												-- U+200A, E2 80 8A
	{'soft hyphen', '\194\173'},												-- U+00AD, C2 AD
	{'horizontal tab', '\009'},													-- U+0009 (HT), 09
	{'line feed', '\010'},														-- U+000A (LF), 0A
	{'no-break space', '\194\160'},												-- U+00A0 (NBSP), C2 A0
	{'carriage return', '\013'},												-- U+000D (CR), 0D
	{'stripmarker', stripmarkers.any},											-- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
	{'delete', '\127'},															-- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test
	{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},								-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'},										-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},								-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},						-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
	}

--[[
Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj characters must be left in. This
pattern covers all of the unicode characters for these languages:
	Devanagari					0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
		Devanagari extended		A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
	Bengali						0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
	Gurmukhi					0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
	Gujarati					0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
	Oriya						0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
	Tamil						0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
	Telugu						0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
	Kannada						0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
	Malayalam					0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
plus the not-necessarily Indic scripts for Sinhala and Burmese:
	Sinhala						0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
	Myanmar						1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
		Myanmar extended A		AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
		Myanmar extended B		A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()
TODO: find a better place for this?
]]

local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';
--[[--------------------------< L A N G U A G E  S U P P O R T >----------------------------------------------

These tables and constants support various language-specific functionality.

]]

local this_wiki_code = mw.getContentLanguage():getCode();						-- get this wiki's language code
	if string.match (mw.site.server, 'wikidata') then
		this_wiki_code = mw.getCurrentFrame():preprocess('{{int:lang}}');		-- on Wikidata so use interface language setting instead
	end

local languages = mw.language.fetchLanguageNames (this_wiki_code, 'all');		-- get a list of language names known to Wikimedia; used for |language= and interwiki tests

local inter_wiki_map = {};														-- map of inter-wiki prefixes that are language-code prefixes
	for k, v in pairs (mw.site.interwikiMap ('local')) do						-- spin through the base inter-wiki map (limited to local)
		if languages[v["prefix"]] then											-- if the prefix matches a known language code
			inter_wiki_map[v["prefix"]] = true;									-- add it to our local map
		end
	end

local local_lang_cat_enable = false;											-- set to true to categorize pages where |language=<local wiki's language>


--[[--------------------------< S C R I P T _ L A N G _ C O D E S >--------------------------------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character and ISO 639-3 three-character language codes that apply only
to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {
	'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bo', 'bs', 'dv', 'dz', 'el', 'fa',
	'gu', 'he', 'hi', 'hy', 'ja', 'ka', 'kk', 'km', 'kn', 'ko', 'ku',
	'lo', 'mk', 'ml', 'mn', 'mr', 'my', 'ne', 'or', 'ota', 'ps', 'ru',
	'sd', 'si', 'sr', 'ta', 'tg', 'th', 'ug', 'uk', 'ur', 'uz', 'yi', 'zh'
	};


--[[--------------------------< L A N G U A G E  R E M A P P I N G >------------------------------------------

These tables hold language information that is different (correct) from MediaWiki's definitions

For each ['code'] = 'language name' in lang_code_remap{} there must be a matching ['language name'] = {'language name', 'code'} in lang_name_remap{}

lang_code_remap{}:
	key is always lowercase ISO 639-1, -2, -3 language code or a valid lowercase IETF language tag
	value is properly spelled and capitalized language name associated with key
	only one language name per key;
	key/value pair must have matching entry in lang_name_remap{}

lang_name_remap{}:
	key is always lowercase language name
	value is a table the holds correctly spelled and capitalized language name [1] and associated code [2] (code must match a code key in lang_code_remap{})
	may have multiple keys referring to a common preferred name and code; For example:
		['kolsch'] and ['kölsch'] both refer to 'Kölsch' and 'ksh'

]]

local lang_code_remap = {														-- used for |language= and |script-title= / |script-chapter=
	['als'] = 'Tosk Albanian',													-- MediaWiki returns Alemannisch 
	['bh'] = 'Bihari',															-- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
	['bla'] = 'Blackfoot',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
	['bn'] = 'Bengali',															-- MediaWiki returns Bangla
	['ca-valencia'] = 'Valencian',												-- IETF variant of Catalan
	['crh'] = 'Crimean Tatar',													-- synonymous with Crimean Turkish (return value from {{#language:crh|en}})
	['ilo'] = 'Ilocano',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
	['ksh'] = 'Kölsch',															-- MediaWiki: Colognian; use IANA/ISO 639 preferred name
	['ksh-x-colog'] = 'Colognian',												-- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Colognian; IETF private code created at Module:Lang/data
	['mis-x-ripuar'] = 'Ripuarian',												-- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Ripuarian; IETF private code created at Module:Lang/data
	['nan-tw'] = 'Taiwanese Hokkien',											-- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese and support en.wiki preferred name
	}

local lang_name_remap = {														-- used for |language=
	['alemannisch'] = {'Swiss German', 'gsw'},									-- not an ISO or IANA language name; MediaWiki uses 'als' as a subdomain name for Alemannic Wikipedia: als.wikipedia.org
	['bangla'] = {'Bengali', 'bn'},												-- MediaWiki returns Bangla (the endonym) but we want Bengali (the exonym); here we remap
	['bengali'] = {'Bengali', 'bn'},											-- MediaWiki doesn't use exonym so here we provide correct language name and 639-1 code
	['bhojpuri'] = {'Bhojpuri', 'bho'},											-- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
	['bihari'] = {'Bihari', 'bh'},												-- MediaWiki replaces 'Bihari' with 'Bhojpuri' so 'Bihari' cannot be found
	['blackfoot'] = {'Blackfoot', 'bla'},										-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
	['colognian'] = {'Colognian', 'ksh-x-colog'},								-- MediaWiki preferred name for ksh
	['crimean tatar'] = {'Crimean Tatar', 'crh'},								-- MediaWiki uses 'crh' as a subdomain name for Crimean Tatar Wikipedia: crh.wikipedia.org
	['ilocano'] = {'Ilocano', 'ilo'},											-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
	['kolsch'] = {'Kölsch', 'ksh'},												-- use IANA/ISO 639 preferred name (use non-diacritical o instead of umlaut ö)
	['kölsch'] = {'Kölsch', 'ksh'},												-- use IANA/ISO 639 preferred name
	['ripuarian'] = {'Ripuarian', 'mis-x-ripuar'},								-- group of dialects; no code in MediaWiki or in IANA/ISO 639
--	['siksika'] = {'Siksika', 'bla'},											-- MediaWiki/IANA/ISO 639 preferred name: Siksika
	['taiwanese hokkien'] = {'Taiwanese Hokkien', 'nan-TW'},					-- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese 
	['tosk albanian'] = {'Tosk Albanian', 'als'},								-- MediaWiki replaces 'Tosk Albanian' with 'Alemannisch' so 'Tosk Albanian' cannot be found
	['valencian'] = {'Valencian', 'ca'},										-- variant of Catalan; categorizes as Catalan
	}


--[[--------------------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >------------------------------------

Here we name properties categories

]]

local prop_cats = {																-- მოცემული კატეგორიები ამოღებულია ქართულთან შეუსაბამობის გამო
	['foreign_lang_source'] = '',--CS1 $1-language sources ($2)					-- |language= categories; $1 is foreign-language name, $2 is ISO639-1 code
	['foreign_lang_source_2'] = '',--CS1 foreign language sources (ISO 639-2)|$1-- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code used as a sort key
	['local_lang_source'] = '',--CS1 $1-language sources ($2)					-- |language= categories; $1 is local-language name, $2 is ISO639-1 code; not emitted when local_lang_cat_enable is false
	['location test'] = 'CS1 location test',--CS1 location test
	['script'] = '',--CS1 uses foreign language script							-- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
	['script_with_name'] = '',--CS1 uses $1-language script ($2)				-- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['jul_greg_uncertainty'] = '',--CS1: Julian–Gregorian uncertainty			-- probably temporary cat to identify scope of template with dates 1 October 1582 – 1 January 1926
	['long_vol'] = '',--CS1: long volume value									-- probably temporary cat to identify scope of |volume= values longer than 4 charachters
	['year_range_abbreviated'] = '',--CS1: abbreviated year range				-- probably temporary cat to identify scope of |date=, |year= values using YYYY–YY form
	}


--[[--------------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------------------------------

Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'Media notes',
	['interview'] = 'ინტერვიუ',
	['mailinglist'] = 'Mailing list',
	['map'] = 'რუკა',
	['podcast'] = 'პოდკასტი',
	['pressrelease'] = 'პრეს-რელიზი',
	['report'] = 'ანგარიში',
	['techreport'] = 'ტექნიკური ანგარიში',
	['thesis'] = 'Thesis',
	}


--[[=========================<< E R R O R  M E S S A G I N G >>===============================================
]]

--[[--------------------------< E R R O R  M E S S A G E  S U P P L I M E N T S >----------------------------

I18N for those messages that are supplemented with additional specific text that describes the reason for
the error

TODO: merge this with special_case_translations{}?
]]

local err_msg_supl = {
	['char'] = 'არასწორი ასო',													-- |isbn=, |sbn=
	['check'] = 'საკონტროლო ჯამი',		--Checksum								-- |isbn=, |sbn=
	['flag'] = 'დროშა',															-- |archive-url=
	['form'] = 'არასწორი ფორმა',												-- |isbn=, |sbn=
	['group'] = 'ჯგუფის არასწორი იდენტიფიკატორი',							 -- |isbn=
	['initials'] = 'ინიციალები',												-- Vancouver
	['journal'] = 'ჟურნალი',													-- |bibcode=
	['length'] = 'სიგრძე',														-- |isbn=, |bibcode=, |sbn=
	['liveweb'] = 'liveweb',													-- |archive-url=
	['missing comma'] = 'მძიმე აკლია',											-- Vancouver
	['name'] = 'სახელი',														-- Vancouver
	['non-Latin char'] = 'არალათინური ასო',									  -- Vancouver
	['path'] = 'გზა',			--path											-- |archive-url=
	['prefix'] = 'არასწორი თავსართი',											-- |isbn=
	['punctuation'] = 'პუნქტუაცია',												-- Vancouver
	['save'] = 'შენახვის ბრძანება',												-- |archive-url=
	['suffix'] = 'სუფიქსი',														-- Vancouver
	['timestamp'] = 'დროის ნიშანი',												-- |archive-url=
	['value'] = 'მნიშვნელობა',													-- |bibcode=
	['year'] = 'წელი',															-- |bibcode=
	}


--[[--------------------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >----------------------------------------------

Error condition table. This table has two sections: errors at the top, maintenance at the bottom. Maint 'messaging'
does not have a 'message' (message=nil)

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the code. For each ID, we specify a
text message to display, an error category to include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors

TODO: rename error_conditions{} to something more generic; create separate error and maint tables inside that?

]]

local error_conditions = {
	err_accessdate_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;access-date=</code> საჭიროებს მიეთითოს აგრეთვე <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'გვერდები დამოწმებებით, სადაც მითითებულია წაკითხვის თარიღი, თუმცა არ არის ბმული',
		hidden = false
 		},
	err_apostrophe_markup = {
		message = 'დახრილი (კურსივი) ან მუქი ტექსტი არ არის დაშვებული <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ში',-- $1 is parameter name
		anchor = 'apostrophe_markup',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: მონიშვნა',
		hidden = false
 		},
	err_archive_missing_date = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;archive-date=</code>-ის მითითებას',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'გვერდები დამოწმების არქივის ბმულის შეცდომებით',
		hidden = false
		},
	err_archive_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;url=</code>-ის მითითებას',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'გვერდები დამოწმების არქივის ბმულის შეცდომებით',
		hidden = false
		},
	err_archive_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code>-ში არასწორადაა: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'archive_url',
		category = 'გვერდები დამოწმების არქივის ბმულის შეცდომებით',
		hidden = false
		},
	err_arxiv_missing = {
		message = 'საჭიროა მიეთითოს <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_bad_arxiv = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: arXiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='CS1-ის შეცდომები: ASIN',
		hidden = false
		},
	err_bad_bibcode = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;bibcode=</code> $1',		-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: bibcode',
		hidden = false
		},
	err_bad_biorxiv = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: bioRxiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_citeseerx = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: citeseerx',
		hidden = false
		},
	err_bad_date = {															-- ამოღებულია ქართულ ენასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო
--		message = 'Check date values in: <code class="cs1-code">$1</code>',		-- $1 is parameter name [ამოღებული იყო მანამდეც]
		message = 'შეამოწმეთ თარიღის პარამეტრი $1-ში',							-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_date',
--		category = 'CS1-ის შეცდომები: dates',
		hidden = true															-- ფუნქციის გასააქტიურებლად, ჩაწერეთ „false“
		},
	err_bad_doi = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: DOI',
		hidden = false
		},
	err_bad_hdl = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;hdl=</code>',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: HDL',
		hidden = false
		},
	err_bad_isbn = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;isbn=</code>: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ISBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ismn = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;ismn=</code>',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ISMN',
		hidden = false
		},
	err_bad_issn = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;$1issn=</code>',	-- $1 is 'e' or '' for eissn or issn
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ISSN',
		hidden = false
		},
	err_bad_jfm = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;jfm=</code>',
		anchor = 'bad_jfm',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: JFM',
		hidden = false
		},
	err_bad_lccn = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;lccn=</code>',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: LCCN',
		hidden = false
		},
	err_bad_mr = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;mr=</code>',
		anchor = 'bad_mr',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: MR',
		hidden = false
		},
	err_bad_ol = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;ol=</code>',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: OL',
		hidden = false
		},
	err_bad_paramlink = {														-- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: პარამეტრის ბმული',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmc = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: PMC',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmid = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;pmid=</code>',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: PMID',
		hidden = false
		},
	err_bad_oclc = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;oclc=</code>',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: OCLC',
		hidden = false
		},
	bad_s2cid_err = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;s2cid=</code>',
		anchor = 'bad_s2cid',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: S2CID',
		hidden = false
		},
	err_bad_sbn = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;sbn=</code>: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_sbn',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: SBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ssrn = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: SSRN',
		hidden = false
		},
	err_bad_url = {
		message = 'შეამოწმეთ $1-ის მნიშვნელობა',												-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_url',
		category = 'გვერდები ბმულის შეცდომებით',
		hidden = false
		},
	err_bad_usenet_id = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;message-id=</code>',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: message-id',
		hidden = false
		},
	err_bad_zbl = {
		message = 'შეამოწმეთ პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;zbl=</code>',
		anchor = 'bad_zbl',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ZBL',
		hidden = false
		},
	err_bare_url_missing_title = {
		message = '$1-ს აკლია პარამეტრი',											-- $1 is parameter name
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'გვერდები დამოწმებებით, სადაც გამოყენებულია ბმული წარწერის გარეშე',
		hidden = false
		},
	err_biorxiv_missing = {
		message = 'საჭიროა <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'biorxiv_missing',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: bioRxiv',										-- same as bad bioRxiv
		hidden = false
		},
	err_chapter_ignored = {
		message = 'დაიგნორებულია <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: იგნორირებულია თავი',
		hidden = false
		},
	err_citation_missing_title = {
		message = 'აკლია ან იგნორირებულია <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'გვერდები დამოწმებებით, რომელსაც აკლია სათაური',
		hidden = false
		},
	err_citeseerx_missing = {
		message = 'საჭიროა <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'citeseerx_missing',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: citeseerx',										-- same as bad citeseerx
		hidden = false
		},
	err_cite_web_url = {														-- this error applies to cite web and to cite podcast
		message = 'აკლია ან ცარიელია <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'გვერდები ინტერნეტდამოწმებებით, რომლებსაც აკლიათ ბმული',
		hidden = false
		},
	err_class_ignored = {
		message = 'იგნორირებულია <code class="cs1-code">&#124;class=</code>',
		anchor = 'class_ignored',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: class',
		hidden = false
		},
	err_contributor_ignored = {
		message = 'იგნორირებულია <code class="cs1-code">&#124;contributor=</code>',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: contributor',
		hidden = false
		},
	err_contributor_missing_required_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;contributor=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ს',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: contributor',
		hidden = false
		},
	err_deprecated_params = {
		message = 'დამოწმება იყენებს მოძველებულ პარამეტრს <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: მოძველებული პარამეტრები',
		hidden = false
		},
	err_disp_name = {
		message = 'არასწორი <code class="cs1-code">&#124;display-$1=$2</code>',	-- $1 is 'authors', 'contributors', 'editors', 'interviewers', 'translators'; gets value from special_case_translation table
		anchor = 'disp_name',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: display-names',
		hidden = false,
		},
	err_doibroken_missing_doi = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>-ს',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'doibroken_missing_doi',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: DOI',
		hidden = false
		},
	err_empty_citation = {
		message = 'ცარიელი დამოწმება',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'გვერდები ცარიელი დამოწმებებით',
		hidden = false
		},
	err_etal = {
		message = '<i>et al.</i>-ის დაწვრილებითი გამოყენება <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ში',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'explicit_et_al',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: et al.-ის დაწვრილებითი გამოყენება',
		hidden = false
		},
	err_first_missing_last = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ს აკლია <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is first alias, $2 is matching last alias
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: აკლია სახელი',									-- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_format_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>-ს',	-- $1 is format parameter $2 is url parameter
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'გვერდები დამოწმებებით, რომლებშიც მითითებულია ფორმატი და არ არის ბმული',
		hidden = false
		},
	err_generic_title = {
		message = 'დამოწმებები იყენებენ საერთო სათაურს',
		anchor = 'generic_title',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: საერთო სათაური',
		hidden = false,
		},
	err_invalid_param_val = {
		message = 'არასწორი <code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code>',			-- $1 is parameter name $2 is parameter value
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: პარამეტრის არასწორი მნიშვნელობები',
		hidden = false
		},
	err_invisible_char = {
		message = '$1 არის $2-ში №$3 პოზიციაზე',									-- $1 is invisible char $2 is parameter name $3 is position number
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: უხილავი ასოები',
		hidden = false
		},
	err_missing_name = {
		message = 'აკლია <code class="cs1-code">&#124;$1$2=</code>',			-- $1 is modified NameList; $2 is enumerator
		anchor = 'missing_name',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: აკლია სახელი',									-- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_missing_periodical = {
		message = 'დამოწმება $1 საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>-ს',	-- $1 is cs1 template name; $2 is canonical periodical parameter name for cite $1
		anchor = 'missing_periodical',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: აკლია პერიოდული გამოცემა',
		hidden = true
		},
	err_missing_pipe = {
		message = 'ვერტიკალური ხაზი: (<code>|</code>) აკლია<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ში',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'missing_pipe',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ვერტიკალური ხაზი აკლია',
		hidden = false
		},
	err_param_access_requires_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1-access=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ს',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: param-access',
		hidden = false
		},
	err_param_has_ext_link = {
		message = '<code class="cs1-code">$1</code>-ში არის გარე ბმული',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: გარე ბმულები',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored = {
		message = 'უცნობი პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> იგნორირებულია',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'გვერდები, სადაც დამოწმებებში გამოყენებულია უცნობი პარამეტრები',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored_suggest = {
		message = 'უცნობი პარამეტრი <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> იგნორირებულია (შემოთავაზებულია <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>)',	-- $1 is unknown parameter $2 is suggested parameter name
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'გვერდები, სადაც დამოწმებებში გამოყენებულია უცნობი პარამეტრები',
		hidden = false
		},
	err_redundant_parameters = {
		message = 'მითითებულია ერთზე მეტი $1',								-- $1 is error message detail
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'გვერდები, სადაც გამოწმებაში გამოყენებულია ზედმეტი პარამეტრები',
		hidden = false
		},
	err_script_parameter = {
		message = 'არასწორი <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>: $2',		-- $1 is parameter name $2 is script language code or error detail
		anchor = 'script_parameter',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: შრიფტის პარამეტრები',
		hidden = false
		},
	err_ssrn_missing = {
		message = 'საჭიროა <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'ssrn_missing',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: SSRN',											-- same as bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_text_ignored = {
		message = 'ტექსტი „$1“ იგნორირებულია',											-- $1 is ignored text
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'გვერდები დამოწმებებით, სადაც გამოყენებულია უსახელო პარამეტრები',
		hidden = false
		},
	err_trans_missing_title = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;trans-$1=</code> საჭიროებს <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>-ს ან <code class="cs1-code">&#124;script-$1=</code>-ს',	-- $1 is base parameter name
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: გადათარგმნილი სათაური',
		hidden = false
		},
	err_param_unknown_empty = {
		message = 'დამოწმებას აქვს ცარიელი უცნობი პარამეტრ(ებ)ი: $2',						-- $1 is 's' or empty space; $2 is emty unknown param list
		anchor = 'param_unknown_empty',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ცარიელი უცნობი პარამეტრები',
		hidden = true
		},
	err_vancouver = {
		message = 'ვანკუვერის სტილის შეცდომა: $1',									-- $1 is error detail
		anchor = 'vancouver',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: ვანკუვერის სტილი',
		hidden = false
		},
	err_wikilink_in_url = {
		message = 'URL–ვიკიბმულის კონფლიქტი',										-- uses ndash
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'CS1-ის შეცდომები: URL–ვიკიბმულის კონფლიქტი',							-- uses ndash
		hidden = false
		},


--[[--------------------------< M A I N T >--------------------------------------------------------------------

maint messages do not have a message (message = nil); otherwise the structure is the same as error messages

]]

	maint_asin = {
		message = nil,
		anchor = 'ASIN',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: ASIN იყენებს ISBN-ს',
		hidden = true,
		},
	maint_archived_copy = {
		message = nil,
		anchor = 'archived_copy',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: დაარქივებული ასლი სათაურად',
		hidden = true,
		},
	maint_authors = {
		message = nil,
		anchor = 'authors',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: იყენებს ავტორის პარამეტრს',
		hidden = true,
		},
	maint_bot_unknown = {
		message = nil,
		anchor = 'bot:_unknown',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: BOT: original-url-ის სტატუსი უცნობია',
		hidden = true,
		},
	maint_date_format = {
		message = nil,
		anchor = 'date_format',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: თარიღის ფორმატი',
		hidden = true,
		},
	maint_date_year = {
		message = nil,
		anchor = 'date_year',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: თარიღი და წელი',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_ignore',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: იგნორირებული DOI-ის შეცდომები',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_inactive = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: არააქტიური DOI',
		hidden = true,
		},
	maint_doi_inactive_dated = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive_dated',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: არააქტიური DOI',						-- $1 is year, $2 is month-name or empty string, $3 is space or empty string
		hidden = true,
		},
	maint_extra_punct = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_punct',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: დამატებითი პუნქტუაცია',
		hidden = true,
		},
	maint_extra_text = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_text',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: დამატებითი ტექსტი',
		hidden = true,
		},
	maint_extra_text_names = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_text_names',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: დამატებითი ტექსტი: $1',									-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = true,
		},
	maint_isbn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_isbn_err',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: ISBN-ის იგნორირებული შეცდომები',
		hidden = true,
		},
	maint_issn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_issn',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: ISSN-ის იგნორირებული შეცდომები',
		hidden = true,
		},
	maint_jfm_format = {
		message = nil,
		anchor = 'jfm_format',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: JFM-ფორმატი',
		hidden = true,
		},
	maint_location = {
		message = nil,
		anchor = 'location',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: ადგილი',
		hidden = true,
		},
	maint_mr_format = {
		message = nil,
		anchor = 'mr_format',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: MR-ფორმატი',
		hidden = true,
		},
	maint_mult_names = {
		message = nil,
		anchor = 'mult_names',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: მრავალი სახელი: $1',								-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = true,
		},
	maint_nocat = {
		message = nil,
		anchor = 'maint_nocat',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: nocat',
		hidden = true,
		},
	maint_numeric_names = {
		message = nil,
		anchor = 'numeric_names',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: რიცხვითი სახელები: $1',								-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = true,
		},
	maint_others = {
		message = nil,
		anchor = 'others',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: others',
		hidden = true,
		},
	maint_pmc_embargo = {
		message = nil,
		anchor = 'embargo',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: PMC-ის ემბარგო დასრულდა',
		hidden = true,
		},
	maint_pmc_format = {
		message = nil,
		anchor = 'pmc_format',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: PMC-ფორმატი',
		hidden = true,
		},
	maint_ref_harv = {
		message = nil,
		anchor = 'ref_harv',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: ref=harv',
		hidden = true,
		},
	maint_unfit = {
		message = nil,
		anchor = 'unfit',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: უვარგისი ბმული',
		hidden = true,
		},
	maint_unknown_lang = {
		message = 'ჩაანაცვლეთ ენის სახელი ენის კოდით (მაგ., ka – ქართულისათვის)',
		anchor = 'unknown_lang',
--		category = "CS1-ის მხარდაჭერა: ამოუცნობი ენა",							
		hidden = true,
		},
	maint_untitled = {
		message = nil,
		anchor = 'untitled',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: უსახელო პერიოდული გამოცემა',
		hidden = true,
		},
	maint_zbl = {
		message = nil,
		anchor = 'zbl',
		category = 'CS1-ის მხარდაჭერა: ZBL',
		hidden = true,
		},
	}


--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

The following contains a list of values for various defined identifiers. For each identifier we specify a
variety of information necessary to properly render the identifier in the citation.

	parameters: a list of parameter aliases for this identifier; first in the list is the canonical form
	link: Wikipedia article name
	redirect: a local redirect to a local Wikipedia article name; at en.wiki, 'ISBN (identifier)' is a redirect to 'International Standard Book Number'
	q: wikidata q number for the identifier
	label: the label preceeding the identifier; label is linked to a wikipedia article (in this order):
		redirect from id_handlers['<id>'].redirect when use_identifier_redirects is true
		wikidata-supplied article name for the local wiki from id_handlers['<id>'].q
		local article name from id_handlers['<id>'].link
	mode: 	'manual' when there is a specific function in the code to handle the identifier;
			'external' for identifiers that link outside of Wikipedia;
	prefix: the first part of a url that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
	suffix: optional third part to be added after the identifier
	encode: true if uri should be percent encoded; otherwise false
	COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
		for identifiers registered at info-uri.info use: info:....
		for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		for others make a url using the value in prefix, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info' or 'rft' works here)
		set to nil to leave the identifier out of the COinS
	separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
	id_limit: for those identifiers with established limits, this property holds the upper limit
	access: use this parameter to set the access level for all instances of this identifier.
			the value must be a valid access level for an identifier (see ['id-access'] in this file).
	custom_access: to enable custom access level for an identifier, set this parameter
			to the parameter that should control it (normally 'id-access')
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'eprint'},
		link = 'arXiv',
		redirect = 'arXiv',
		q = 'Q118398',
		label = 'arXiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- protocol relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },
		link = 'Amazon Standard Identification Number',
		redirect = 'ASIN',
		q = 'Q1753278',
		label = 'ASIN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because |asin-tld=)
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
		},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode'},
		link = 'Bibcode',
		redirect = 'Bibcode',
		q = 'Q25754',
		label = 'Bibcode',
		mode = 'manual',
		prefix = 'https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access',
		},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv'},
		link = 'bioRxiv',
		redirect = 'bioRxiv',
		q = 'Q19835482',
		label = 'bioRxiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx'},
		link = 'CiteSeerX',
		redirect = 'CiteSeerX',
		q = 'Q2715061',
		label = 'CiteSeerX',
		mode = 'manual',														-- manual for custom validation of the "doi"
		prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['DOI'] = {																	-- Used by InternetArchiveBot
		parameters = { 'doi', 'DOI'},
		link = 'ობიექტის ციფრული იდენტიფიკატორი',
		redirect = 'doi',
		q = 'Q25670',
		label = 'doi',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access',
		},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'},
		link = 'ISSN#ელექტრონული_ISSN',
		redirect = 'eISSN',
		q = 'Q46339674',
		label = 'eISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		redirect = 'hdl',
		q = 'Q3126718',
		label = 'hdl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access',
		},
	['ISBN'] = {																-- Used by InternetArchiveBot
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'International Standard Book Number',
		redirect = 'ISBN',
		q = 'Q33057',
		label = 'ISBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Special:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'},
		link = 'International Standard Music Number',
		redirect = 'ISMN',
		q = 'Q1666938',
		label = 'ISMN',
		mode = 'manual',
		prefix = '',															-- not currently used;
		COinS = 'nil',															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'ISSN',
		redirect = 'ISSN',
		q = 'Q131276',
		label = 'ISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		redirect = 'JFM',
		q = '',
		label = 'JFM',
		mode = 'manual',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		redirect = 'JSTOR',
		q = 'Q1420342',
		label = 'JSTOR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 									-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access',
		},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'lccn', 'LCCN'},
		link = 'Library of Congress Control Number',
		redirect = 'LCCN',
		q = 'Q620946',
		label = 'LCCN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 											-- protocol relative tested 2015-12-28
		COinS = 'info:lccn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['MR'] = {
		parameters = {'mr', 'MR'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		redirect = 'MR',
		q = 'Q211172',
		label = 'MR',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'oclc', 'OCLC'},
		link = 'OCLC',
		redirect = 'OCLC',
		q = 'Q190593',
		label = 'OCLC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		redirect = 'OL',
		q = 'Q1201876',
		label = 'OL',
		mode = 'manual',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because /authors/books/works/OL)
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access',
		},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'osti', 'OSTI'},
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		redirect = 'OSTI',
		q = 'Q2015776',
		label = 'OSTI',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.osti.gov/biblio/',										-- protocol relative tested 2018-09-12
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'osti-access',
		},
	['PMC'] = {
		parameters = {'pmc', 'PMC'},
		link = 'PubMed Central',
		redirect = 'PMC',
		q = 'Q229883',
		label = 'PMC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = " ",
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 8900000,
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['PMID'] = {
		parameters = {'pmid', 'PMID'},
		link = 'PMID',
		redirect = 'PMID',
		q = '',
		label = 'PMID',
		mode = 'manual',
		prefix = '//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 35400000,
		},
	['RFC'] = {
		parameters = {'rfc', 'RFC'},
		link = 'RFC',
		redirect = 'RFC',
		q = 'Q212971',
		label = 'RFC',
		mode = 'external',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['SBN'] = {
		parameters = {'sbn', 'SBN'},
		link = 'Standard Book Number',											-- redirect to International_Standard_Book_Number#History
		redirect = 'SBN',
		label = 'SBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Special:BookSources/0-',										-- prefix has leading zero necessary to make 9-digit sbn a 10-digit isbn
		COinS = nil,															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'ssrn', 'SSRN'},
		link = 'Social Science Research Network',
		redirect = 'SSRN',
		q = 'Q7550801',
		label = 'SSRN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 4000000,
		access = 'free',														-- always free to read
		},
	['S2CID'] = {
		parameters = {'s2cid', 'S2CID'},
		link = 'Semantic Scholar',
		redirect = 'S2CID',
		q = 'Q22908627',
		label = 'S2CID',
		mode = 'manual',
		prefix = 'https://api.semanticscholar.org/CorpusID:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 250000000,
		custom_access = 's2cid-access',
		},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		redirect = 'Usenet',
		q = 'Q193162',
		label = 'Usenet:',
		mode = 'manual',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'zbl', 'ZBL' },
		link = 'Zentralblatt MATH',
		redirect = 'Zbl',
		q = 'Q190269',
		label = 'Zbl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	}


--[[--------------------------< E X P O R T S >----------------------------------------------------------------
]]

return 	{
	use_identifier_redirects = true,											-- when true use redirect name for identifier label links

	aliases = aliases,
	special_case_translation = special_case_translation,
	date_names = date_names,
	err_msg_supl = err_msg_supl,
	error_conditions = error_conditions,
	editor_markup_patterns = editor_markup_patterns,
	et_al_patterns = et_al_patterns,
	global_df = global_df,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords_lists = keywords_lists,
	keywords_xlate = keywords_xlate,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	indic_script = indic_script,
	local_lang_cat_enable = local_lang_cat_enable,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	punct_skip = punct_skip,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	lang_code_remap = lang_code_remap,
	lang_name_remap = lang_name_remap,
	this_wiki_code = this_wiki_code,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	
	inter_wiki_map = inter_wiki_map,
	languages = languages,
	}