შინაარსზე გადასვლა

მიზნის გარემოება

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

მიზნის გარემოება გამოხატავს მოქმედები მიზანს. მოგვიგებს კითხვებზე: რისთვის? რა მიზნით?. იგი ახლავს ზმნა–შემასმენელს ან სახელზმნით გადმოცემულ წევრს.

მიზნის გარემოების გადმოსაცემადგამოყენებულია ორი ბრუნვა: ნათესაობითი და ვითარებითი. არსებითი სახელისა და ნათესაობითის ფორმის ფორმას მიზნის გარემოების გადმოსაცემად დაერთვის თვის თანდებული, იშვიათად — გულისთვის.

მიზნის გარემოება უფრო ხშირად გადმოიცემა მომავალი დროის მიმღეობის ვითარებითში დასმითა და სა–ო თავსართ-ბოლოსართით ნაწარმოები სახელის იმავე ვითარებითი ბრუნვის ფორმით.