შინაარსზე გადასვლა

ლიეტუვის დემოგრაფია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ლიეტუვის დემოგრაფია — შეისწავლის ლიეტუვის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დემოგრაფიას, მათ შორის, მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, ეთნიკურობას, განათლების დონეს, მოსახლეობაში ჯანმრთელობის დონეს, ეკონომიკურ სტატუსსა და მოსახლეობის სხვადასხვა დემოგრაფიულ ასპექტებს.

ინგლისურენოვანი[მკვდარი ბმული] რუკა, რომელიც გვიჩვენებს ლიეტუვური ენის გავრცელების არეალს მე-16 საუკუნეში
ინგლისურენოვანი[მკვდარი ბმული] რუკა, რომელიც გვიჩვენებს ლიეტუვის ტერიტორიის ცვლილებებს მე-13 საუკუნიდან დღემდე

ეთნიკური ჯგუფები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ლიეტუვის მოსახლეობა 1923/1925 წლების აღწერით
ეთნიკური

ჯგუფი

1923 წლის ლიეტუვის აღწერით 1925 წლის აღწერით კლაიპედის მხარის აღწერით
Number % Number %
ლიეტუველები 1,701,863 89.3 37,626 26.6
ებრაელები 153,743 7.6 578 0.4
გერმანელები 29,231 1.4 59,337 41.9
პოლონელები 65,599 3.2 29 0.0
რუსები 50,460 2.5 267 0.2
ლატვიელები 14,883 0.7 47 0.0
ბელარუსები 4,421 0.2 - -
თათრები 973 0.0
ბოშები 284 0.0
კარაიტი ებრაელები 141 0.0
ესტონელები 46 0.0
უკრაინელები 43 0.0
დანარჩენი 7,284 0.2 9,424 6.7
Total 2,028,971 141,645
პოლონელების რაოდენობა ლიეტუვაში
ლიეტუვის მოსახლეობა 1959-2011 წლების აღწერით
ეთნიკური

ჯგუფი

1959 1970 1979 1989 2001 2011
რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა % რაოდენობა %
ლიეტუველები 2,150,767 79.3 2,506,751 80.1 2,712,233 80.0 2,924,251 79.6 2,907,293 83.4 2,561,314 84.2
პოლონელები 230,107 8.5 240,203 7.7 247,022 7.3 257,994 7.0 234,989 6.7 200,317 6.6
რუსები 231,014 8.5 267,989 8.6 303,493 8.9 344,455 9.4 219,789 6.3 176,913 5.8
ბელარუსები 30,256 1.1 45,412 1.5 57,584 1.7 63,169 1.7 42,866 1.2 36,227 1.2
უკრაინელები 17,692 0.7 25,099 0.8 31,982 0.9 44,789 1.2 22,488 0.6 16,423 0.5
ებრაელები 24,667 0.9 23,538 0.8 14,691 0.4 12,390 0.3 4,007 0.1 3,050 0.1
თათრები 3,020 0.1 3,454 0.1 3,984 0.1 5,135 0.1 3,235 0.1 2,793 0.1
გერმანელები 11,166 0.4 1,904 0.1 2,616 0.1 2,058 0.1 3,243 0.1 2,418 0.1
ბოშები 1,238 0.1 1,880 0.1 2,306 0.1 2,718 0.1 2,571 0.1 2,115 0.1
ლატვიელები 6,318 0.2 5,063 0.2 4,354 0.1 4,229 0.1 2,955 0.1 2,025 0.1
ესტონელები 352 0.0 551 0.0 546 0.0 598 0.0 400 0.0 314 0.0
კარაიტი ებრაელები 423 0.0 388 0.0 352 0.0 289 0.0 273 0.0 241 0.0
დანარჩენი 4,425 0.2 6,004 0.2 10,327 0.3 12,727 0.3 40,136 1.2 39,279 1.3
Total 2,711,445 3,128,236 3,391,490 3,674,802 3,483,972 3,043,429

CIA World Factbook-ის დემოგრაფიული სტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

ასაკობრივი სტრუქტურა 2009 წლის მონაცემებით:

მოსახლეობის[მკვდარი ბმული] სიმჭიდროვე ლიეტუვაში

0–14 წელი: 14.2% (მამრობითი 258,423/მდედრობითი 245,115)

15–64 წელი: 69.6% (მამრობითი 1,214,743/მდედრობითი 1,261,413)

65 წელი და მეტი: 16.2% (მამრობითი 198,714/მდედრობითი 376,771) (2009 est.)

მოსახლეობის ზრდის კოეფიციენტი 2009 წელს: −0.28%

მიგრაცია 2009 წელს: −0.72 მიგრანტი/1,000 მცხ.

სქესობრივი სტატისტიკა 2009 წლის მონაცემებით:

ახალდაბადებული: 1.06 მამრობითი/მდედრობითი

15 წლამდე: 1.05 მამრობითი/მდედრობითი

15–64 წლის: 0.96 მამრობითი/მდედრობითი

65 წლის და მეტი: 0.53 მამრობითი/მდედრობითი

მთლიანი მოსახლეობა: 0.89 მამრობითი/მდედრობითი

ახალშობილთა სიკვდილიანობის სტატისტიკა 2009 წელს: ჯამში: 6.47 გარდაცვლილი/1,000 ჯანმრთელი

მამრობითი: 7.73 გარდაცვლილი/1,000 ჯანმრთელი

მდედრობითი: 5.13 გარდაცვლილი/1,000 ჯანმრთელი

სიცოცხლის საშალო ხანგრძლივობა 2009 წელს:

ზოგადად: 74.9 წელი

მამრობითი: 69.98 წელი

მდედრობითი: 80.1 წელი

თვითმკვლელობა 2009 წელს: 31.5 თვითმკვლელობა ყოველ 100,000 ადამიანზე

ვიტალური სტატისტიკა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

1915-1939 წლები:

წელი მოსახლეობა (x 1000) შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი

ცვლილება

შობადობის კოეფიციენტი (1000 მცხ.) გარდაცვალების კოეფიციენტი

(1000 მცხ.)

კანონზომიერი ცვლილება

(1000 მცხ.)

1915 2 137 38 722 43 596 −4 874 18.1 20.4 −2.3
1916 2 137 35 565 31 512 4 053 16.6 14.7 1.9
1917 2 134 32 266 43 047 −10 781 15.1 20.2 −5.1
1918 2 121 33 176 47 522 −14 346 15.6 22.4 −6.8
1919 2 108 41 095 51 930 −10 835 19.5 24.6 −5.1
1920 2 104 47 642 44 487 3 155 22.6 21.1 1.5
1921 2 116 51 864 31 915 19 949 24.5 15.1 9.4
1922 2 136 58 064 37 598 20 466 27.2 17.6 9.6
1923 2 161 60 869 32 432 28 437 28.2 15.0 13.2
1924 2 189 63 864 35 493 28 371 29.2 16.2 13.0
1925 2 217 63 743 37 179 26 564 28.8 16.8 12.0
1926 2 245 63 655 34 380 29 275 28.4 15.3 13.0
1927 2 273 66 114 38 897 27 217 29.1 17.1 12.0
1928 2 301 65 945 35 698 27 116 28.7 15.5 11.8
1929 2 328 63 083 39 669 23 414 27.1 17.0 10.1
1930 2 354 64 164 37 151 27 013 27.3 15.8 11.5
1931 2 380 63 419 37 478 25 941 26.6 15.7 10.9
1932 2 407 65 371 36 577 28 794 27.2 15.2 12.0
1933 2 436 62 145 32 749 29 396 25.5 13.4 12.1
1934 2 464 60 770 35 789 24 981 24.7 14.5 10.1
1935 2 488 57 970 34 595 23 375 23.3 13.9 9.4
1936 2 513 60 446 33 440 25 939 24.1 13.3 10.3
1937 2 538 56 393 33 260 22 433 22.2 13.1 8.8
1938 2 563 57 951 32 256 24 562 22.6 12.6 9.6
19391 2 432 54 184 32 983 21 201 22.3 13.6 8.7

1945-2015 წლები:

წელი მოსახლეობა

(x 1000)

შობადობა გარდაცვალება კანონზომიერი

ცვლილება

შობადობის კოეფიციენტი (1000 მცხ.) გარდაცვალების კოეფიციენტი (1000 მცხ.) კანონზომიერი ცვლილება

(1000 მცხ.)

ნაყოფიერების კოეფიციენტი
1945 2 520 60 392 35 201 25 191 24.0 14.0 10.0
1946 2 530 58 399 37 688 20 711 23.1 14.9 8.2
1947 2 540 59 680 39 716 19 964 23.5 15.6 7.9
1948 2 550 58 780 35 137 23 643 23.1 13.8 9.3
1949 2 560 63 034 32 049 30 985 24.6 12.5 12.1
1950 2 567 60 719 30 870 29 849 23.7 12.0 11.6
1951 2 569 58 504 29 693 28 811 22.8 11.6 11.2
1952 2 576 56 944 28 166 28 778 22.1 10.9 11.2
1953 2 590 52 610 27 118 25 492 20.3 10.5 9.8
1954 2 607 54 229 25 559 28 670 20.8 9.8 11.0
1955 2 629 55 525 24 138 31 387 21.1 9.2 11.9
1956 2 653 53 741 21 869 31 872 20.3 8.2 12.0
1957 2 681 56 223 23 361 32 862 21.0 8.7 12.3
1958 2 711 61 190 22 103 39 087 22.6 8.2 14.4
1959 2 744 62 241 24 688 37 553 22.7 9.0 13.7 2,63
1960 2 782 62 485 21 611 40 874 22.5 7.8 14.7 2,59
1961 2 828 62 775 23 365 39 410 22.2 8.3 13.9 2,57
1962 2 865 59 728 24 925 34 803 20.8 8.7 12.1 2,64
1963 2 893 57 024 23 112 33 912 19.7 8.0 11.7 2,45
1964 2 928 55 856 21 830 34 026 19.1 7.5 11.6 2,31
1965 2 967 53 818 23 467 30 351 18.1 7.9 10.2 2,21
1966 3 006 54 275 23 799 30 476 18.1 7.9 10.1 2,34
1967 3 045 53 806 24 571 29 235 17.7 8.1 9.6 2,27
1968 3 083 54 258 25 725 28 533 17.6 8.3 9.3 2,25
1969 3 115 54 263 27 156 27 107 17.4 8.7 8.7 2,29
1970 3 144 55 519 28 048 27 471 17.7 8.9 8.7 2,40
1971 3 179 56 044 26 972 29 072 17.6 8.5 9.1 2,41
1972 3 214 54 616 29 252 25 364 17.0 9.1 7.9 2,35
1973 3 244 51 944 29 160 22 784 16.0 9.0 7.0 2,22
1974 3 274 51 941 29 612 22 329 15.9 9.0 6.8 2,21
1975 3 302 51 766 31 265 20 501 15.7 9.5 6.2 2,18
1976 3 329 52 296 31 972 20 324 15.7 9.6 6.1 2,18
1977 3 355 52 166 32 932 19 234 15.5 9.8 5.7 2,14
1978 3 379 51 821 34 008 17 813 15.3 10.1 5.3 2,09
1979 3 398 51 937 34 897 17 040 15.3 10.3 5.0 2,05
1980 3 413 51 765 35 871 15 894 15.2 10.5 4.7 1,99
1981 3 433 52 249 35 579 16 670 15.2 10.4 4.9 1,98
1982 3 457 53 141 35 040 18 101 15.4 10.1 5.2 1,97
1983 3 485 57 589 36 451 21 138 16.5 10.5 6.1 2,10
1984 3 514 57 576 38 666 18 910 16.4 11.0 5.4 2,07
1985 3 545 58 454 39 169 19 285 16.5 11.0 5.4 2,09
1986 3 579 59 705 35 788 23 917 16.7 10.0 6.7 2,12
1987 3 616 59 360 36 917 22 443 16.4 10.2 6.2 2,11
1988 3 655 56 727 37 649 19 078 15.5 10.3 5.2 2,02
1989 3 684 55 782 38 150 17 632 15.1 10.3 4.8 1,98
1990 3 698 56 868 39 760 17 108 15.3 10.7 4.6 2,02
1991 3 704 56 219 41 013 15 206 15.2 11.1 4.1 2,00
1992 3 700 53 617 41 455 12 162 14.5 11.2 3.3 1,94
1993 3 683 47 464 46 107 1 357 12.9 12.5 0.4 1,74
1994 3 657 42 376 46 486 −4 110 11.6 12.7 −1.1 1,57
1995 3 629 41 195 45 306 −4 111 11.4 12.5 −1.1 1,55
1996 3 602 39 066 42 896 −3 830 10.8 11.9 −1.1 1,49
1997 3 575 37 812 41 143 −3 331 10.6 11.5 −0.9 1,47
1998 3 549 37 508 40 793 −3 285 10.6 11.5 −0.9 1,46
1999 3 524 36 415 40 003 −3 588 10.3 11.4 −1.1 1,46
2000 3 500 34 149 38 919 −4 770 9.8 11.1 −1.3 1,39
2001 3 471 31 185 40 399 −8 853 9.0 11.6 −2.5 1,29
2002 3 443 29 541 41 072 −11 058 8.6 11.9 −3.2 1,23
2003 3 415 29 977 40 990 −11 013 8.8 12.0 −3.0 1,26
2004 3 377 29 769 41 340 −11 571 8.8 12.2 −3.2 1,27
2005 3 323 29 510 43 799 −14 289 8.9 13.2 −3.9 1,29
2006 3 270 29 606 44 813 −15 207 9.1 13.7 −4.1 1,33
2007 3 231 30 020 45 624 −15 064 9.3 14.1 −4.1 1,36
2008 3 198 31 536 43 832 −12 296 9.9 13.7 −2.7 1,45
2009 3 163 32 165 42 032 −9 867 10.2 13.3 −1.7 1,50
2010 3 097 30 676 42 120 −11 444 9.9 13.6 −2.1 1,50
2011 3 028 30 268 41 037 −10 769 10.0 13.6 −2.2 1,55
2012 2 988 30 459 40 938 −10 479 10.2 13.7 −3.5 1,60
2013 2 944 29 885 41 511 −11 626 10.1 14.0 −3.6 1,63
2014 2 907 30 369 40 252 −9 883 10.3 13.7 −3.4 1,67
2015 2 878 31 968 41 802 −9 834 11.1 14.5 -3.4

- ახალშობილთა რაოდენობა, იანვარი-ივნისი 2013 წ. = 14,692

- ახალშობილთა რაოდენობა, იანვარი-ივნისი 2014 წ. = 14,592

- გარდაცვლილთა რაოდენობა, იანვარი-თებერვალი 2013 წ. = 7886

- გარდაცვლილთა რაოდენობა, იანვარი-თებერვალი 2014 წ. = 6781

2014 წლის იანვარ-თებერვალში კანონზომიერი ცვლილება იყო:

კანონზომიერი ცვლილება, იანვარი-თებერვალი 2013 წ. = - 3361

კანონზომიერი ცვლილება, იანვარი-თებერვალი 2014 წ. = - 2185

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]