კალკულუსის ფუნდამენტური თეორემები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

კალკულუსის ფუნდამენტური თეორემა – თეორემა, რომელიც აკავშირებს კალკულუსის ორ ძირითად ცნებას: წარმოებულსა და ინტეგრალს.

ერთი ცვლადის ფუნქციისთვის თეორემა ყალიბდება შემდეგნაირად:

თუ f და F [a, b] ინტერვალზე განსაზღვრული ფუნქციებია და . მაშინ

.

თუ f [a, b] ინტერვალზე განსაზღვრული უწყვეტი ფუნქციაა, ხოლო

მაშინ

.