ისრაელის თავდაცვის ძალების წოდებები

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ისრაელის თავდაცვის ძალებს უნიკალური წოდებრივი სისტემა გააჩნია. ვინაიდან ცაჰალში ინტეგრირებულია ყველა სახობის სამხედრო ძალა, წოდებებიც ყველა სახეობაში ერთნაირია. შესაბამისად, არ არსებობს განსხვავება სახმელეთო, საჰაერო, საზღვაო და სხვა სახეობის შეიარარებული ძალების წოდებებს შორის. წოდებები, რომლებიც გამოიყენება ცაჰალში, გადმოინაცვლა ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობამდელი გასამხედროებული ფორმირებიდან — ჰაგანადან, რომელიც მოქმედებდა ბრიტანული მანდატის დროს იშუვის დასაცავად.

კატეგორია წოდება,[1] წოდების ეკვივალენტი და ნატოს კოდი განმასხვავებელი ნიშანი
სახმელეთო ძალები საჰაერო ძალები საზღვაო ძალები
קציני מטה
შტაბის ოფიცრები
(רב-אלוף (רא"ל
რავ ალუფი (აკრონიმი: რა'ალ)

(გენერალური შტაბის უფროსი)
(გენერალ-ლეიტენანტი, შეესაბამება ნატოს OF-8)
(რავ ალუფი ნიშნავს "მთავარ ჩემპიონს" ან "ათასეულის უფროს მეთაურს")

אלוף
ალუფი

(არმიის სახეობის (სახმელეთო, საჰაერო ან საზღვაო) ან რეგიონალური სარდლობის სარდალი
(გენერალ-მაიორი,შეესაბამება ნატოს OF-7)
(ალუფი, ნიშნავს "ჩემპიონს" ან "ათასეულის მეთაურს")
(შენიშვნა: 1948 წლის ცაჰალის პირვანდელ წოდებრივ სტრუქტურაში ალუფი ითარგმნებოდა როგორც პოლკოვნიკი)

(תת-אלוף (תא"ל
ტატ ალუფი (აკრონიმი: ტა'ალ)

(საარმიო კორპუსის გენერალი ან დივიზიის მეთაური)
(ბრიგადის გენერალი, შეესაბამება ნატოს OF-6)
(ტატ ალუფი ითარგმნება როგორც "დაქვემდებარებული ჩემპიონი" ან "ათასეულის უმცროსი მეთაური")

קצינים בכירים
უფროსი ოფიცრები
ან
საველე ოფიცრები
(אלוף משנה (אל"מ
ალუფ მიშნე (აკრონიმი: ალამ)

([დივიზიის აღმასრულებელი ოფიცერი; ბრიგადის მეთაური)
(პოლკოვნიკი, შეესაბამება ნატოს OF-5)
(ალუფ მიშნე ითარგმნება როგორც "მეორე ჩემპიონი" ან "ათასეულის მეორე მეთაური")

(סגן-אלוף (סא"ל
სგან ალუფი (აკრონიმი: სა'ალ)

(ბრიგადის აღმასრულებელი ოფიცერი; ბატალიონის მეთაური)
(Lieutenant Colonel, equivalent to NATO OF-4)
(სგან ალუფი ითარგმნება როგორც "ჩემპიონის მოადგილე" ან "ათასეულის მეთაურის მოადგილე")
(შენიშვნა: 1948 წლის ცაჰალის პირვანდელ წოდებრივ სტრუქტურაში სგან ალუფი ითარგმნებოდა როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი)

(רב סרן (רס"ן
რავ სერენი (აკრონიმი: რასან)
(ბატალიონის აღმასრულებელი ოფიცერი)

(მაიორი, შეესაბამება ნატოს OF-3)
(რავ სერენი ითარგმნება როგორც "მთავარი სამხედრო მეთაური")

קצינים זוטרים
უმცროსი ოფიცრები
or
ასეულის დონის ოფიცრები
סרן
სერენი

(ასეულის / ბატარეის მეთაური)
(კაპიტანი, შეესაბამება ნატოს OF-2)
(სერენ, ნიშნავს "კაპიტანს", ითარგმნება როგორც "კაპიტანი" ან "სამხედრო მეთაური")

סגן
სეგენი — [1951-დან]

(1948-1951) סגן ראשון,סג"ר
სეგენ რიშონ (აკრონიმი: საგარ) [1948–51]
(ასეულის აღმასრულებელი ოფიცერი; ოცეულის მეთაური)
(უფროსი ლეიტენანტი, შეესაბამება ნატოს OF-1)
(სეგენ რიშონ ნიშნავს "პირველი კლასის ლეიტენანტს"; სეგენ სიტყვა-სიტყვით ითარგმნება როგორც "თანაშემწე")

(סגן-משנה (סג"מ
სეგენ მიშნე (აკრონიმი: საგამ) — [1951-დან]

(סגן)
სეგენ — [1948–51-დან]
(ოცეულის მეთაური)
(უმცროსი ლეიტენანტი, შეესაბამება ნატოს OF-1)
(სეგენ მიშნე, ნიშნავს "მეორე ლეიტენანტს"; სეგენ სიტყვა-სიტყვით ითარგმნება როგორც "თანაშემწე")

קצינים אקדמאים
კცინიმ აკადემაიმ
აკადემიური ოფიცრები
(קצין אקדמאי בכיר (קא"ב
კაცინ აკადემაი ბახირ (აკრონიმი: კა'აბ)

(პროფესიული პირველი კლასის ოფიცერი რეზერვში — შეესაბამება ბრევიტ-კაპიტანს)
(სამედიცინო მომსახურების ოფიცერი, სამედიცინო სტომატოლოგიური მომსახურების ოფიცერი, ვეტერინარული მომსახურების ოფიცერი, იურიდიული მომსახურების ოფიცერი, რელიგიური მომსახურების ოფიცერი)
(უფროსი აკადემიური ოფიცერი)

(קצין מקצועי אקדמאי (קמ"א
კაცინ მიკცოი აკადემაი (აკრონიმი: კამა)

(პროფესიული პირველი კლასის ოფიცერი რეზერვში — შეესაბამება ბრევიტ-უმცროს ლეიტენანტს)
(სამედიცინო მომსახურების ოფიცერი, სამედიცინო სტომატოლოგიური მომსახურების ოფიცერი, ვეტერინარული მომსახურების ოფიცერი, იურიდიული მომსახურების ოფიცერი, რელიგიური მომსახურების ოფიცერი)
(პროფესიული აკადემიური ოფიცერი)

נגדים
ნაგადიმ
უმცროს მეთაურთა შემადგენლობა
(רב-נגד (רנ"ג
რავ ნაგად (აკრონიმი: რანაგ)

(მთავარი ზემდეგი, ყველაზე მაღალი წოდების უფროსი სპეციალისტი, შეესაბამება ნატოს OR-9)
(ითარგმნება როგორც "მთავარი ზემდეგი" ან "მთავარი უმცროსი მეთაური")
[1993-დან]

[2](רב-נגד משנה (רנ"מ
რავ ნაგად მიშნე (აკრონიმი: რანამ)

(ზემდეგი, უფროსი სპეციალისტი, შეესაბამება ნატოს OR-8)
(ითარგმნება როგორც "უმცროსი მთავარი ზემდეგი" ან "მასტერ უმცროსი მეთაური")
[2011-დან]

(רב-סמל בכיר (רס"ב
რავ სამალ ბახირ (აკრონიმი: რასაბ)

(სარდლობის სერჟანტ-მაიორი, ბრიგადის ან რეგიმენტის/პოლკის მთავარი უმცროსი მეთაური, შეესაბამება ნატოს OR-8)
(ითარგმნება როგორც "უფროსი მთავარი სერჟანტი")

(רב-סמל מתקדם (רס"מ
რავ სამალ მიტკადემ (აკრონიმი: რასამ)

(სერჯანტ-მაიორი, ბატალიონის მთავარი უმცროსი მეთაური, შეესაბამება ნატოს OR-7)
(ითარგმნება როგორც "მოწინავე მთავარი სერჟანტი")

(רב-סמל ראשון (רס"ר
რავ სამალ რიშონ (კრონიმი: რასალ)

(მასტერ-სერჯანტი, ბატარეისმთავარი უმცროსი მეთაური, შეესაბამება ნატოს OR-6)
(ითარგმნება როგორც "პირველი კლასის მთავარი სერჯანტი")

(רב-סמל (רס"ל
რავ სამალ (აკრონიმი: რასალ)

(პირველი კლასის სერჟანტი, ოცეულის სერჟანტი, შეესაბამება ნატოს OR-5)
(ითარგმნება როგორც "მთავარი სერჟანტი")

חוגרים
Hogrim
რიგითები და კაპრალები
(סמל ראשון (סמ"ר
სამალ რიშონ (აკრონიმი: სამარ)

(შტაბის სერჯანტი, a ათეულის ხელმძღვანელი, შეესაბამება ნატოს OR-4
(ითარგმნება როგორც "პირველი კლასის სერჟანტი")

סמל
სამალ[3]

(სერჟანტი, a საცეცხლე ჯგუფის ხელმძღვანელი, შეესაბამება ნატოს OR-3)
(ითარგმნება როგორც "სერჟანტი".)

(רב טוראי (רב"ט
რავ ტურაი (აკრონიმი: რაბატ)

(კაპრალი, საცეცხლე ჯგუფის ხელმძღვანელი, შეესაბამება ნატოს OR-2)
(ითარგმნება როგორც "მთავარი რიგითი")

טוראי
ტურაი

(რიგითი, შეესაბამება ნატოს OR-1)
(ითარგმნება როგორც "რიგითი")

(არ არსებობს)

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

  1. IDF Ranks. IDF 2011. დაარქივებულია [http: //dover.idf.il/IDF/English/about/insignia/ranks.htm ორიგინალიდან] — 3 ნოემბერი 2011. ციტირების თარიღი: 19 October 2011.
  2. [http: //www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4085389,00.html Y Net], IL, http: //www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4085389,00.html.
  3. სიტყვა სამალ არის აკრონიმი და ნიშნავს ებრ. סגן מחוץ למנין სეგენ მი-ხუც ლა-მინიან (ითარგმნება როგორც "შტატგარეშე ლეიტენანტი"). დღეისთვის "სამალ" აღარ არის აკრონიმი, არამდე დამოუკიდებელი წოდებაა. იხილეთ აგრეთვე, აბრაამ აკავია, "მილონ ლე-მუნახეი ცავა" (1951), გვ. 220, 270; აბრაამ ევენ-შოშანი, "ჰა-მილონ ჰა-ხადაშ" (1967), ნაწ. 4., გვ. 1814 ; იაკობ ქნა'ანი, "ოცარ ჰა-ლაშონ ჰა-ივრიტ" (1972), გვ. 4078; ზეევ შიფი, ითან აბერი, "ლექსიკონ ლე-ბითხონ ეისრაელ" (1976), გვ. 114; "მილონ საპირ" (რედ. ეითან ავნიანი) (1998), ნაწ. 5, გვ. 2019; აბრაამ ევენ-შოშანი, "მილონ ევენ-შოშან ბე-შიშა კრახიმ" (2003), ISBN 965-517-059-4, ვოლ. 4, გვ. 1302; "ენციკლოპედია კარტა" (მე-5 გამოცემა, 2004), ISBN 965-220-534-6, გვ. 409; "მილონ არიელ" (რედ. პროფ. დანიელ სივანი და პროფ. მაია ფრუხტმანი) (2007), ISBN 978-965-515-009-4, გვ. 765.