თარგი:Samp

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

{{{1}}}

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

დანიშნულება

ეს თარგი განკუთვნილია მკაფიოდ იმის საჩვენებლად, რომ მასში მოთავსებული კონტენტი წარმოადგენს კომპიუტერული პროგრამის ან სხვა მანქანური სისტემის წყაროს გამომავალი მონაცემების ნიმუშს. იგი იყენებს [X]HTML ელემენტს <samp>...</samp> (ინგლ. sample output) რომელიც განკუთვნილია ამ მიზნისთვის, და ამატებს კონტეტზე გარკვეულ სტილს, კერძოდ,მკრთალად არუხებს მასში მოთავსებული ტექსტს რათა ვიზუალურად გარჩევადი იყოს იგი საწყოსი კოდისა და შეტანისაგან. საწყისად, <samp> ელემენტისთვის გამოიყენება მონოგანივი ფონტის სტილი. ვინაიდან თარგი იყენებს <samp>...</samp> კონტეინერს, ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ გამოიყენოს ვიზუალური სტილი, იგი სემანტიკური მონიშვნაა, რომელსაც გადააქვს მნივნელობა, და შემდგომ შესაძლებელია იგი დამუშავებულ იქნას მომხმარებლის აგენტის მიერ (მაგალითად, ლოკალური სტილების ცხრილით). ეს ტეგი სრულიად საპირისპიროა {{kbd}} თარგის, რომელიც განკუთვნილია კლავიატურიდან შესატანი მნიშვნელობებისთვის.

გამოყენება

თარგი პარამეტრად იღებს ერთ სავალდებულო პარამეტრს, მოსანიშნ კონტენტს. თუ კონტენტი შეიცავს ნიშანს „=“ (ტოლობის ნიშანი), პარამეტრი აუცილებლად უნდა უნდა ჩაიწეროს |1=, წინააღმდეგ შემთხვევაში თარგი არ იმუშავებს (ეს MediaWiki-ს პროგრამული უზრუნველყოფის შეზღუდვაა, და არა თარგის). ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, რომ გამოყენებულ იქნას |1= სინტაქსი. იგი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას კონტეინერის დანიშნულებით {{var}}, {{varserif}} ან <var>...</var> თარგებისთვის, როდესაც გამომავალი ნიმუში შეიცავს ან სრულად შედგება ცვლადისგან. ასევე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას {{code}}-თან (და არა შიგნით), ან <code>...</code>-თან ერთად (როგორც წესი, იგი არ უნდა იყოს გამოყენებული ამ უკანასკნელის შიგნით, რადგან გამომავალი მნიშვნელობა არ არაის საწყისი კოდის შემადგენელი, არამედ არის მისი შესრულების შედეგით თუმცა, შესაძლებელია ეს სტილი გამოყენებულ იქნას შერეული ტიპის კომპიუტერული დისპლეის ილუსტრირებისათვის, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ).

იმ შემთხვევებისთვის, სადაც გამოსადეგია ნაჩვენები იყოს ფერი, არსებობს ნებაყოფლობითი პარამეტრი |color= რომელიც იღებს ფერის HTML სახელს ან ფერის #nnnnnn კოდს (რომელშიც # სავალდებულოა)

ხელმისაწვდომობის პრინციპებიდან გამომდინარე, ფერი არასოდეს უნდა იყოს ერთადერთი განმასხვავებელი ფაქტორი, როგორც ეს foo და foo შემთხვევაშია, რადგან იგი შესაძლოა განურჩევადი იყოს დალტონიზმის მქონე მკითხველისთვის.

შეიძლება იყოს შემთხვევები, როდესაც გამომავალი მნიშვნელობის სხვა ასპექტების კვლავწარმოება იყოს აუცილებელი; |style= პარამეტრი იღებს ნებისმიერ CSS ოპერატორს, რომელიც მთავრდება წერტილ-მძიმით, მაგალითად: |style=font-variant:small-caps; font-style:italic;.

მაგალითები:

  • {{samp|1=[A]bort, [R]etry, [F]ail?}}: „მესიჯი [A]bort, [R]etry, [F]ail? აშკარად მითითებულია მომხმარებლისთვის არახელსაყრელად“
  • {{samp|%}} შემდეგთან {{kbd|1=ssh {{var|hostname}}}} ერთად: „მოთხოვნის % ნიშნის გამოსახვისას, მომხარებელმა უნდა შეიყვანოს ssh hostname“.
  • {{samp|Error|color=red}}, გამომავალი მნიშვნელობის ფერის ჩვენება: წარუმატებლობის შემთხვევაში, გამოისახება Error ფერი.
  • {{samp|Error|color=red|style=font-variant:small-caps;}}, უფრო მეტი მორგებულობისთვის: წარუმატებლობის შემთხვევაში, გამოისახება Error ფერი.

ზოგიერთი ზემოდ ნაჩვენები ნუმუში, შესაძლოა ოდნავ განსხვავებულად გამოჩნდეს დოკუმენტაციის გარედ, გვერდის ფონის საწყისი ფერი განსხვავდება გვერდების მიხედვით (სტატიები ქათქათა თეთრია, თარგის დოკუმენტაცია მკრთალი მწვანეა). სტატიის შემთხვევაში ზემოთმოყვანილი ნიმუშები გამოიყურება შემდეგნაირად:

  • {{samp|1=[A]bort, [R]etry, [F]ail?}}: „მესიჯი [A]bort, [R]etry, [F]ail? აშკარად მითითებულია მომხმარებლისთვის არახელსაყრელად“
  • {{samp|%}} შემდეგთან {{kbd|1=ssh {{var|hostname}}}} ერთად: „მოთხოვნის % ნიშნის გამოსახვისას, მომხარებელმა უნდა შეიყვანოს ssh hostname“.
  • {{samp|Error|color=red}}, გამომავალი მნიშვნელობის ფერის საჩვენებლად: „წარუმატებლობის შემთხვევაში, გამოისახება Error ფერი“.
  • {{samp|Error|color=red|style=font-variant:small-caps;}}, უფრო მეტი მორგებულობისთვის: წარუმატებლობის შემთხვევაში, გამოისახება Error ფერი.