შინაარსზე გადასვლა

თარგი:Bt-latgeo

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

თარგი Bt-latrus გამოიყენება ტაქსონების სახელწოდებების დასაფორმატებლად:

 • <ლათინური სახელწოდება>  <სახელწოდების ავტორი> <დამატებითი ტექსტი> — <ქართული სახელწოდება>, ან <ქართული სახელწოდება2> ... <ქართული სახელწოდება5>.

, ან

 • <ლათინური სახელწოდება> — <ქართული სახელწოდება>, ან <ქართული სახელწოდება2> ... <ქართული სახელწოდება5>.

, ან

 • <ქართული სახელწოდება>, ან <ქართული სახელწოდება2> ... <ქართული სახელწოდება5>.

, ან

 • <ლათინური სახელწოდება>  <სახელწოდების ავტორი>

თარგი გამოყენება შეიძლება ჯიშებისა და სახეობების სიებში ცხოველებისა და მცენარეების სახელწოდებების გამოსატანად.

მაგალითები

გამოყენება შედეგი
ტაქსონის ავტორის სახელი ფორმულირდება პარამეტრით 'aut', რომლის ჩასმაც თარგის ნებისმიერ ადგილასაა შესაძლებელი (პარამეტრის მნიშვნელობა გამოიცემა პატარა ასოებით)
დამატებითი აღმნიშვნელები გამოიცემა პარამეტრით 'txt', რომლის ჩასმაც აგრეთვე შესაძლებელია თარგის ნებისმიერ ადგილას (პარამეტრის მნიშვნელობა გამოიცემა ჩვეულებრივი შრიფტით)
{{Bt-latrus|Chloranthaceae|aut=[[R.Br.]] ex [[Sims]] (1820),|txt=[[nom. cons.]]|ქლორანტულები}}

Chloranthaceae R.Br. ex Sims (1820), nom. cons.ქლორანტულები

{{Bt-latrus|Anthurium|aut=[[Schott]]|ანთურიუმი}}

Anthurium Schottანთურიუმი

{{Bt-latrus|Anthurium|ანთურიუმი|aut=[[Schott]]}}

Anthurium Schottანთურიუმი

{{Bt-latrus|aut=[[Schott]]|Anthurium|ანთურიუმი}}

Anthurium Schottანთურიუმი

ან საერთოდ არ გამოიყენება
{{Bt-latrus|Anthurium|ანთურიუმი}}

Anthuriumანთურიუმი

მეორე პარამეტრი აუცილებელი არ არის:
{{Bt-latrus|Delphinium elatum}}

Delphinium elatum

{{Bt-latrus|Delphinium elatum|aut=[[L.]]}}

Delphinium elatum L.

ქართული სახელწოდებები შეიძლება იყოს რამდენიმე (არაუმეტეს 5-სა)
{{Bt-latrus|Trollius asiaticus|Купальница азиатская|Жарки|Огоньки}}

Trollius asiaticusКупальница азиатская, ან Жарки, ან Огоньки

{{bt-latrus|Polygonum persicaria|aut=[[L.]]|txt={{ბაზიონიმი}}|Горец почечуйный|Горкушник|почечуйная трава|блошная трава}}

Polygonum persicaria L. basionymГорец почечуйный, ან Горкушник, ან почечуйная трава, ან блошная трава

პირველი პარამეტრი შეიძლება იყოს ცარიელი
{{Bt-latrus||Живокость высокая|Дельфиниум высокий}}

Живокость высокая, ან Дельфиниум высокий

მაშინ დამატებითი პარამეტრები (ავტორი, ტექსტი) არ გამოიცემა
{{bt-latrus||aut=[[L.]]|txt={{ბაზიონიმი}}|Горец перечный|водяной перец}}

Горец перечный, ან водяной перец

Хитрости

 • Если есть необходимость сделать ссылку вида [[название статьи|название ссылки]], надо вместо символа «|» использовать {{!}}.
Использование Результат
{{Bt-latrus|Melursus ursinus|Губач{{!}}Медведь-губач}}

Melursus ursinusМедведь-губач

 • Аналогичным способом можно перенести латинское название в следующую строку:
Использование Результат
{{Bt-latrus|Elephantidae{{!}}Elephantidae<br />|Слоновые}}

Elephantidae
Слоновые

Дополнительные параметры

 • s (от ლათ. specialis «особый, специальный» и ლათ. synonymum «синоним») — дополнительный необязательный параметр. Если этот параметр задан, шаблон возвращает строку, в которой неименованные параметры не будут преобразованы в ссылки.
• При значении s=0 текст, записываемый с помощью шаблона, имеет обычный цвет. Параметр с таким значением может быть использован для записи тех таксонов, для которых не планируется создавать отдельные статьи.
• При значении s=1 текст имеет тускло-серый цвет. Параметр с таким значением может быть использован для записи таксономических синонимов.
• При значении s=2 перед текстом ставится пометка syn. — и текст вместе с пометкой помещается в одиночные квадратные скобки (цвет не меняется).
• При значении s=3 перед текстом ставится пометка syn., как и при параметре s=2; отличие — текст имеет тускло-серый цвет (#696969).
• При любых других значениях этого параметра текст имеет тот цвет, который задан с помощью этого параметра (при этом пометка syn. не ставится).
 • b (от ინგლ. bold «жирный») — дополнительный необязательный параметр. Если этот параметр задан (имеет любое значение), шаблон возвращает строку, в которой ссылка на научное название таксона будет выделена жирным. При наличии параметра s параметр b игнорируется.

Примеры использования дополнительных параметров

s=0

Поскольку не планируется создавать отдельных статей для видов рода Аир, в том разделе статьи про этот род, в котором описываются виды, может быть использован шаблон {{bt-latrus}} с параметром s, равным нулю:

 • Acorus gramineus Sol. ex Aiton — Аир злаковый, ან Аир злаковидный
{{bt-latrus|Acorus gramineus|aut=[[Sol.]] ex [[Aiton]]|Аир злаковый|Аир злаковидный|s=0}}

Вариант применения:

 • Acorus gramineus Sol. ex Aiton — Аир злаковый, ან Аир злаковидный
{{bt-latrus|'''Acorus gramineus'''|aut=[[Sol.]] ex [[Aiton]]|Аир злаковый|Аир злаковидный|s=0}}

Для синонима использован s=0, для правильного названия таксона использован шаблон без параметра s:

{{bt-latrus|Bubbia perrieri|Буббия Перье|s=0}} = {{bt-latrus|Takhtajania perrieri|Тахтаджяния Перье}}

s=1

Для синонима использован s=1, для правильного названия таксона использован шаблон без параметра s:

{{bt-latrus|Bubbia perrieri|Буббия Перье|s=1}} = {{bt-latrus|Takhtajania perrieri|Тахтаджяния Перье}}

s=2

Для правильного названия таксона параметр s опущен, для синонима задан s=2

{{bt-latrus|Takhtajania perrieri|Тахтаджяния Перье}} {{bt-latrus|Bubbia perrieri|txt={{Базионим}}|Буббия Перье|s=2}}

s=3

Для правильного названия таксона параметр s опущен, для синонима задан s=3

{{bt-latrus|Takhtajania perrieri|Тахтаджяния Перье}} {{bt-latrus|Bubbia perrieri|Буббия Перье|s=3}}

s=green

 • Pieris japonica — Пиерис японский
{{bt-latrus|'''Pieris japonica'''|Пиерис японский|s=green}}

b=+

{{bt-latrus|Pieris japonica|Пиерис японский|b=+}}