თარგი:სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული