თარგი:მოსახლეობის ისტორიული რაოდენობა

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია


დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

თარგი:მოსახლეობის ისტორიული რაოდენობა სტატიებში გამოიყენება იმისთვის, რათა აჩვენოს ყოველი აღრიცხვის თარიღი, მოსახლეობის რაოდენობა და ამ რაოდენობის პროცენტული მატება/კლება.

გამოყენება

ეს თარგი მოიცავს პარამეტრების სერიებს ამ სახით |თარიღი |მოსახლეობა |%-ული კლება/მატება. თარგი მოიცავს ჩამონათვაკს 0-დან 50-დე, ზედმეტი ინფორმაცია არ გამოჩნდება.

თარგი

{{მოსახლეობის ისტორიული რაოდენობა
|სათაური    = 
|type    = 
|align    = 
|width    = 
|state    = 
|ხაზგასმა  = 
|პროცენტები = 
|შენიშვნა  = 
|წყარო   = 
|თარიღი |მოსახლეობა
|თარიღი |მოსახლეობა
|თარიღი |მოსახლეობა
|თარიღი |მოსახლეობა
|თარიღი |მოსახლეობა
|თარიღი |მოსახლეობა
|თარიღი |მოსახლეობა
}}

პარამეტრები

პარამეტრი განმარტება
თარიღიn
მოსახლეობაn n რიგის მოსახლეობა. უნდა იყოს მთლიანი რიცხვი (მძიმეების ან წერტილების გარეშე).
სათაური აქ იწერება აღწერის სიის სახელი
 • მოსახლეობის ისტ. რაოდენობა (საწყისი)
type ეს არის არ დანიშნულება რათა აღნიშნით რეგიონის ან ინფორმაციის სახის ფუნქციონალური განსხვავებულობა. ამჟამად ერთადერთი მნიშვნელობა რომელიც ფუნქციონირებს არის US (ან USA).
 • none (საწყისი)
 • US
align თარგის მარჯვნივ ან მარცხნივ განსათავსებლად.
 • right (საწყისი)
 • left
width სიგანე. შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერი სიგანე, რა თქმა უნდა თუ სტატიასთან ვიზუალურ თანხვედრაში. (მაგ: 10em; ან 18em)
 • 15em(საწყისი)
state თარგის აკეცვა. მიუთითეთ collapsed რათა თარგი ზემოთ აკეცვადი გახდეს.
 • none (საწყისი)
 • collapsed
ხაზგასმა გამოიყენება იმისთვის, რათა გამოიყოს ყოველი ხუთწლედი. ეს ყველაზე საუკეთესოა დიდ სიებთან მუშაობისას მაგალითად როგორიცაა აშშ-ს აღწერა, რომელიც 200 წლის განმავლობაში ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ასევე შეიძლება მისი გამორთვა პატარა და არარეგულარული მონაცემებისას (მაგ: 10 მონაცემზე ნაკლები).
 • on (საწყისი)
 • off
პროცენტები ეს პარამეტრი შეიცავს მოსახლეობის მატების/კლების პროცენტების ავტომატურად გამოთვლელ ფუნქციას. მისი გამოყენება ყველაზე საუკეთესოა საუკუნოვანი ან უფრო მეტი აღწერის სიისათვის (მაგ: 1900, 1910, 1920, და ა.შ.). ასევე შეგიძლიათ მიუთოთ "pagr" რათა აჩვენოთ ყოველწლიური მატების ან კლების პროცენტული რაოდენობა.
 • on (საწყისი)
 • pagr
 • off
წყარო აქ შეგიძლიან მიუთითოდ გამოყენებული წყარო. ყველა ცხრილი უნდა შეიცავდეს მონაცემების წყაროს.
შენიშვნა აქ შეგიძლიათ მიუთითოთ წყაროსთან დაკავშირებული გარკვეული შენიშვნები.

მაგალითები

აშშ

მოსახლეობის ისტ. რაოდენობა
წელი მოს. ±%
1890 1 046 964
1900 1 293 697 +23.6%
1910 1 549 008 +19.7%
1920 1 823 779 +17.7%
1930 1 950 961 +7.0%
1940 1 931 334 −1.0%
1950 2 071 605 +7.3%
1960 2 002 512 −3.3%
1970 1 948 609 −2.7%
1980 1 688 210 −13.4%
1990 1 585 577 −6.1%
2000 1 517 550 −4.3%
2006 (est.) 1 448 394 −4.6%
წყარო: American FactFinder. აშშ-ის სტატისტიკური აღწერის ბიურო.
{{მოსახლეობის ისტორიული რაოდენობა
|type = US
|წყარო = {{subst:Historical populations/USCensusRef}}
|1890 |1046964
|1900 |1293697
|1910 |1549008
|1920 |1823779
|1930 |1950961
|1940 |1931334
|1950 |2071605
|1960 |2002512
|1970 |1948609
|1980 |1688210
|1990 |1585577
|2000 |1517550
|2006 (est.)
   |1448394
}}

მცირე ადგილიანი

მოსახლეობის ისტ. რაოდენობა
წელი მოს.
1845 749
1951 6 717
1960 6 984
1970 31 752
1980 34 758
1990 35 888
2000 39 317
Sandefjord and Sandar were merged in 1970.
წყარო: SSB


{{მოსახლეობის ისტორიული რაოდენობა
|width = 10em
|ხაზგასმა = off
|პროცენტები = off
|1845 |749
|1951 |6717
|1960 |6984
|1970 |31752
|1980 |34758
|1990 |35888
|2000 |39317
|შენიშვნა=: Sandefjord and [[Sandar]] were merged in 1970.
|წყარო = [http://www.ssb.no/ SSB]
}}

არარეგულარული თარიღების ჩამონათვალი

მოსახლეობის აღწერა
წელი მოს. ±% ყ.მ.რ.
1903 219 928
1960 1 138 611 2.88%
1970 1 330 788 1.56%
1975 1 479 116 2.11%
1980 1 630 485 1.95%
1990 1 601 234 -0.18%
1995 1 654 761 0.66%
2000 1 581 082 -0.91%
2007 1 660 714 0.7%
2010 1 652 171 -0.17%


არარეგულარულ თარიღიან ჩამონათვალთათვის გამოიყენეთ percentages=pagr რაღა აჩვენოტ წლიური ზრდის რაოდენობა პროცენტებში.

{{მოსახლეობის ისტორიული რაოდენობა
| სათაური= მოსახლეობის აღწერა
| პროცენტები = pagr
| 1903 |219928
| 1960 |1138611
| 1970 |1330788
| 1975 |1479116
| 1980 |1630485
| 1990 |1601234
| 1995 |1654761
| 2000 |1581082
| 2007 |1660714
| 2010 |1652171
}}