ვიკიპედია:ანბანური საძიებელი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
0-9
მოკლე გადამისამართება - მალსახმობი
ვპ:ასაძ
ანბანური საძიებელი საშუალებას იძლევა მოიძებნოს სტატია მისი სათაურის პირველი ორი ასოთი.
  -ა -ბ -გ -დ -ე -ვ -ზ -თ -ი -კ -ლ -მ -ნ' -ო -პ -ჟ -რ -ს -ტ -უ -ფ -ქ -ც -ღ -ყ -შ -წ -ჭ -ყ -ძ -ხ -ჯ -ჰ
აა აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აი აკ ალ ამ ან აო აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აც აჩ აღ აყ აშ აწ აჭ ახ აძ აჯ აჰ
ბა ბბ ბგ ბდ ბე ბვ ბზ ბთ ბი ბკ ბლ ბმ ბნ ბო ბპ ბჟ ბრ ბს ბტ ბუ ბფ ბქ ბც ბჩ ბღ ბყ ბშ ბწ ბჭ ბხ ბძ ბჯ ბჰ
გა გბ გგ გდ გე გვ გზ გთ გი გკ გლ გმ გნ გო გპ გჟ გრ გს გტ გუ გფ გქ გც გჩ გღ გყ გშ გწ გჭ გხ გძ გჯ გჰ
და დბ დგ დდ დე დვ დზ დთ დი დკ დლ დმ დნ დო დპ დჟ დრ დს დტ დუ დფ დქ დც დჩ დღ დყ დშ დწ დჭ დხ დძ დჯ დჰ
ეა ებ ეგ ედ ეე ევ ეზ ეთ ეი ეკ ელ ემ ენ ეო ეპ ეჟ ერ ეს ეტ ეუ ეფ ექ ეც ეჩ ეღ ეყ ეშ ეწ ეჭ ეხ ეძ ეჯ ეჰ
ვა ვბ ვგ ვდ ვე ვვ ვზ ვთ ვი ვკ ვლ ვმ ვნ ვო ვპ ვჟ ვრ ვს ვტ ვუ ვფ ვქ ვც ვჩ ვღ ვყ ვშ ვწ ვჭ ვხ ვძ ვჯ ვჰ
ზა ზბ ზგ ზდ ზე ზვ ზზ ზთ ზი ზკ ზლ ზმ ზნ ზო ზპ ზჟ ზრ ზს ზტ ზუ ზფ ზქ ზც ზჩ ზღ ზყ ზშ ზწ ზჭ ზხ ზძ ზჯ ზჰ
თა თბ თგ თდ თე თვ თზ თთ თი თკ თლ თმ თნ თო თპ თჟ თრ თს თტ თუ თფ თქ თც თჩ თღ თყ თშ თწ თჭ თხ თძ თჯ თჰ
ია იბ იგ იდ იე ივ იზ ით იი იკ ილ იმ ინ იო იპ იჟ ირ ის იტ იუ იფ იქ იც იჩ იღ იყ იშ იწ იჭ იხ იძ იჯ იჰ
კა კბ კგ კდ კე კვ კზ კთ კი კკ კლ კმ კნ კო კპ კჟ კრ კს კტ კუ კფ კქ კც კჩ კღ კყ კშ კწ კჭ კხ კძ კჯ კჰ
ლა ლბ ლგ ლდ ლე ლვ ლზ ლთ ლი ლკ ლლ ლმ ლნ ლო ლპ ლჟ ლრ ლს ლტ ლუ ლფ ლქ ლც ლჩ ლღ ლყ ლშ ლწ ლჭ ლხ ლძ ლჯ ლჰ
მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მკ მლ მმ მნ მო მპ მჟ მრ მს მტ მუ მფ მქ მც მჩ მღ მყ მშ მწ მჭ მხ მძ მჯ მჰ
ნა ნბ ნგ ნდ ნე ნვ ნზ ნთ ნი ნკ ნლ ნმ ნნ ნო ნპ ნჟ ნრ ნს ნტ ნუ ნფ ნქ ნც ნჩ ნღ ნყ ნშ ნწ ნჭ ნხ ნძ ნჯ ნჰ
ოა ობ ოგ ოდ ოე ოვ ოზ ოთ ოი ოკ ოლ ომ ონ ოო ოპ ოჟ ორ ოს ოტ ოუ ოფ ოქ ოც ოჩ ოღ ოყ ოშ ოწ ოჭ ოხ ოძ ოჯ ოჰ
პა პბ პგ პდ პე პვ პზ პთ პი პკ პლ პმ პნ პო პპ პჟ პრ პს პტ პუ პფ პქ პც პჩ პღ პყ პშ პწ პჭ პხ პძ პჯ პჰ
ჟა ჟბ ჟგ ჟდ ჟე ჟვ ჟზ ჟთ ჟი ჟკ ჟლ ჟმ ჟნ ჟო ჟპ ჟჟ ჟრ ჟს ჟტ ჟუ ჟფ ჟქ ჟც ჟჩ ჟღ ჟყ ჟშ ჟწ ჟჭ ჟხ ჟძ ჟჯ ჟჰ
რა რბ რგ რდ რე რვ რზ რთ რი რკ რლ რმ რნ რო რპ რჟ რრ რს რტ რუ რფ რქ რც რჩ რღ რყ რშ რწ რჭ რხ რძ რჯ რჰ
სა სბ სგ სდ სე სვ სზ სთ სი სკ სლ სმ სნ სო სპ სჟ სრ სს სტ სუ სფ სქ სც სჩ სღ სყ სშ სწ სჭ სხ სძ სჯ სჰ
ტა ტბ ტგ ტდ ტე ტვ ტზ ტთ ტი ტკ ტლ ტმ ტნ ტო ტპ ტჟ ტრ ტს ტტ ტუ ტფ ტქ ტც ტჩ ტღ ტყ ტშ ტწ ტჭ ტხ ტძ ტჯ ტჰ
უა უბ უგ უდ უე უვ უზ უთ უი უკ ულ უმ უნ უო უპ უჟ ურ უს უტ უუ უფ უქ უც უჩ უღ უყ უშ უწ უჭ უხ უძ უჯ უჰ
ფა ფბ ფგ ფდ ფე ფვ ფზ ფთ ფი ფკ ფლ ფმ ფნ ფო ფპ ფჟ ფრ ფს ფტ ფუ ფფ ფქ ფც ფჩ ფღ ფყ ფშ ფწ ფჭ ფხ ფძ ფჯ ფჰ
ქა ქბ ქგ ქდ ქე ქვ ქზ ქთ ქი ქკ ქლ ქმ ქნ ქო ქპ ქჟ ქრ ქს ქტ ქუ ქფ ქქ ქც ქჩ ქღ ქყ ქშ ქწ ქჭ ქხ ქძ ქჯ ქჰ
ცა ცბ ცგ ცდ ცე ცვ ცზ ცთ ცი ცკ ცლ ცმ ცნ ცო ცპ ცჟ ცრ ცს ცტ ცუ ცფ ცქ ცც ცჩ ცღ ცყ ცშ ცწ ცჭ ცხ ცძ ცჯ ცჰ
ღა ღბ ღგ ღდ ღე ღვ ღზ ღთ ღი ღკ ღლ ღმ ღნ ღო ღპ ღჟ ღრ ღს ღტ ღუ ღფ ღქ ღც ღჩ ღღ ღყ ღშ ღწ ღჭ ღხ ღძ ღჯ ღჰ
ყა ყბ ყგ ყდ ყე ყვ ყზ ყთ ყი ყკ ყლ ყმ ყნ ყო ყპ ყჟ ყრ ყს ყტ ყუ ყფ ყქ ყც ყჩ ყღ ყყ ყშ ყწ ყჭ ყხ ყძ ყჯ ყჰ
შა შბ შგ შდ შე შვ შზ შთ ში შკ შლ შმ შნ შო შპ შჟ შრ შს შტ შუ შფ შქ შც შჩ შღ შყ შშ შწ შჭ შხ შძ შჯ შჰ
წა წბ წგ წდ წე წვ წზ წთ წი წკ წლ წმ წნ წო წპ წჟ წრ წს წტ წუ წფ წქ წც წჩ წღ წყ წშ წწ წჭ წხ წძ წჯ წჰ
ჭა ჭბ ჭგ ჭდ ჭე ჭვ ჭზ ჭთ ჭი ჭკ ჭლ ჭმ ჭნ ჭო ჭპ ჭჟ ჭრ ჭს ჭტ ჭუ ჭფ ჭქ ჭც ჭჩ ჭღ ჭყ ჭშ ჭწ ჭჭ ჭხ ჭძ ჭჯ ჭჰ
ყა ყბ ყგ ყდ ყე ყვ ყზ ყთ ყი ყკ ყლ ყმ ყნ ყო ყპ ყჟ ყრ ყს ყტ ყუ ყფ ყქ ყც ყჩ ყღ ყყ ყშ ყწ ყჭ ყხ ყძ ყჯ ყჰ
ძა ძბ ძგ ძდ ძე ძვ ძზ ძთ ძი ძკ ძლ ძმ ძნ ძო ძპ ძჟ ძრ ძს ძტ ძუ ძფ ძქ ძც ძჩ ძღ ძყ ძშ ძწ ძჭ ძხ ძძ ძჯ ძჰ
ხა ხბ ხგ ხდ ხე ხვ ხზ ხთ ხი ხკ ხლ ხმ ხნ ხო ხპ ხჟ ხრ ხს ხტ ხუ ხფ ხქ ხც ხჩ ხღ ხყ ხშ ხწ ხჭ ხხ ხძ ხჯ ხჰ
ჯა ჯბ ჯგ ჯდ ჯე ჯვ ჯზ ჯთ ჯი ჯკ ჯლ ჯმ ჯნ ჯო ჯპ ჯჟ ჯრ ჯს ჯტ ჯუ ჯფ ჯქ ჯც ჯჩ ჯღ ჯყ ჯშ ჯწ ჯჭ ჯხ ჯძ ჯჯ ჯჰ
ჰა ჰბ ჰგ ჰდ ჰე ჰვ ჰზ ჰთ ჰი ჰკ ჰლ ჰმ ჰნ ჰო ჰპ ჰჟ ჰრ ჰს ჰტ ჰუ ჰფ ჰქ ჰც ჰჩ ჰღ ჰყ ჰშ ჰწ ჰჭ ჰხ ჰძ ჰჯ ჰჰ