ესტონეთის ძუძუმწოვრების სია

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია

ეს არის ესტონეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ძუძუმწოვრების სია. ესტონური ფაუნა ცენტრალურ და სამხრეთ ევროპასთან შედარებით ღარიბია. ესტონეთში არ არის ენდემური ჯიშის ძუძუმწოვრები.

სია[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სახელი ლათინური სახელი ტაქსონის ავტორი სტატუსი სურათი
რიგი: მტაცებლები
ოჯახი: ძაღლისებრნი
მგელი Canis lupus Linnaeus, 1758 LC
ენოტისმსგავსი ძაღლი Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 LC
ჩვეულებრივი მელა Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: კატისებრნი
ფოცხვერი Lynx lynx Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: კვერნისებრნი
სამურავი Gulo gulo Linnaeus, 1758 LC
წავი Lutra lutra Linnaeus, 1758 NT
თეთრყელა კვერნა Martes foina Erxleben, 1777 LC
ტყის კვერნა Martes martes Linnaeus, 1758 LC
მაჩვი Meles meles Linnaeus, 1758 LC
ყარყუმი Mustela erminea Linnaeus, 1758 LC
წაულა Mustela lutreola Linnaeus, 1761 CR
დედოფალა Mustela nivalis Linnaeus, 1766 LC
ქრცვინი Mustela putorius Linnaeus, 1758 LC
ამერიკული წაულა Neovison vison Schreber, 1777 LC
ოჯახი: ნამდვილი სელაპები
გრძელდრუნჩა სელაპი Halichoerus grypus Fabricius, 1791 LC
ჩვეულებრივი სელაპი Phoca vitulina Linnaeus, 1758 LC
Pusa hispida Pusa hispida Schreber, 1775 LC
ოჯახი: დათვისებრნი
მურა დათვი Ursus arctos Linnaeus, 1758 LC
რიგი: წყვილჩლიქოსნები
ოჯახი: ირმისებრნი
ლოსი Alces alces Linnaeus, 1758 LC
ევროპული შველი Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 LC
კეთილშობილი ირემი Cervus elaphus Linnaeus, 1758 LC
ირემლაღი Dama dama Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: დელფინისებრნი
ნაცრისფერი დელფინი Grampus griseus G. Cuvier, 1812 LC
ოჯახი: ზღვის ღორები
ზღვის ღორი Phocoena phocoena Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: ღორისებრნი
გარეული ღორი Sus scrofa Linnaeus, 1758 LC
რიგი: ხელფრთიანები
ოჯახი: ღამურასებრნი
Eptesicus nilssonii Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 LC
Myotis brandtii Myotis brandtii Eversmann, 1845 LC
Myotis dasycneme Myotis dasycneme Boie, 1825 NT
Myotis daubentonii Myotis daubentonii Kuhl, 1817 LC
Myotis mystacinus Myotis mystacinus Kuhl, 1817 LC
Myotis nattereri Myotis nattereri Kuhl, 1817 LC
Nyctalus noctula Nyctalus noctula Schreber, 1780 LC
Pipistrellus nathusii Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 LC
Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 LC
Pipistrellus pygmaeus Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 LC
Plecotus auritus Plecotus auritus Linnaeus, 1758 LC
Vespertilio murinus Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 LC
რიგი: მწერიჭამიები
ოჯახი: ზღარბისებრნი
ჩვეულებრივი ზღარბი Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 LC
Erinaceus roumanicus Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 LC
ოჯახი: ბიგასებრნი
წყლის ბიგა Neomys fodiens Pennant, 1771 LC
Sorex araneus Sorex araneus Linnaeus, 1758 LC
Sorex caecutiens Sorex caecutiens Laxmann, 1788 LC
Sorex minutissimus Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 LC
Sorex minutus Sorex minutus Linnaeus, 1766 LC
ოჯახი: თხუნელასებრნი
ევროპული თხუნელა Talpa europaea Linnaeus, 1758 LC
რიგი: ოთხმჭრელიანები
ოჯახი: კურდღლისებრნი
რუხი კურდღელი Lepus europaeus Pallas, 1778 LC
თეთრი კურდღელი Lepus timidus Linnaeus, 1758 LC
რიგი: მღრღნელები
ოჯახი: თახვები
თახვი Castor fiber Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: მემინდვრიები
წყლის მემინდვრია Arvicola amphibius Linnaeus, 1758 LC
მუქი მემინდვრია Microtus agrestis Linnaeus, 1761 LC
ჩვეულებრივი მემინდვრია Microtus arvalis Pallas, 1778 LC
აღმოსავლეთ ევროპული მემინდვრია Microtus levis Miller, 1908 LC
მემინდვრია-მნე Microtus oeconomus Pallas, 1776 LC
მიწისქვეშა მემინდვრია Microtus subterraneus de Selys-Longchamps, 1836 LC
მწითური მემინდვრია Myodes glareolus Schreber, 1780 LC
ონდატრა Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 LC
ოჯახი: მიწის კურდღლისებრნი
ტყის თაგვი Sicista betulina Pallas, 1779 LC
ოჯახი: ძილგუდასებრნი
ბაღის ძილისგუდა Eliomys quercinus Linnaeus, 1766 NT
ყავისფერი ძილისგუდა Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: თაგვისებრნი
მინდვრის თაგუნა Apodemus agrarius Pallas, 1771 LC
ყელყვიღთელა თაგვი Apodemus flavicollis Melchior, 1834 LC
ტყის თაგვი Apodemus uralensis Pallas, 1811 LC
თაგვი-ბავშვი Micromys minutus Pallas, 1771 LC
სახლის თაგვი Mus musculus Linnaeus, 1758 LC
ნაცრისფერი ვირთხა Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 LC
შვი ვირთხა Rattus rattus Linnaeus, 1758 LC
ოჯახი: ციყვისებრნი
ჩვეულებრივი მფრინავი ციყვი Pteromys volans Linnaeus, 1758 LC
ჩვეულებრივი ციყვი Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 LC

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]