დახმარება:ზოგიერთი უცხოენოვანი ბგერის გადმოცემა ქართულში

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
(გადამისამართდა გვერდიდან დ:უბგქ)
მალხმობა:
დ:უბგქ

შედგენილია „ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი კომისიის“ მიერ. გადმოწერილია „უცხოურ პირთა სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონიდან“, თბ. 1989. თურქულისა და აზერბაიჯანულის გარდა. თურქული (აგრეთვე სხვა ენებიც შესადარებლად) მოწოდებულია ამ კომისიის ერთ-ერთი წევრის მიერ 2007 წელს. სია არასრულია და მასში არ არის ნახსენები გამონაკილისი შემთხვევები.

ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: ბმული, რომელიც მომზადებულია საქპატენტის მიერ.

აზერბაიჯანული

 • Аа — ა: Araflı — ფლო, Bayramov — ბირმოვი;
 • Bb — ბ: Bağçalar — აღჩალარი, Rahib — რაჰი, Babayev — აევი;
 • Cc — ჯ: Cəfərli — აფარლო, Qızılhacılı — ყიზილაილო, Ceyhun — ეიჰუნი, Cəmilə — ამილა;
 • Çç — ჩ: Çingiz — ინგიზი, Çinarə — ინარა, Çobanov — ობანოვი, Çənlibel — ანლიბელი;
 • Dd — დ: Darbaz — არბაზი, Ağammədli — აღმამელი, Dilarə — ილარა, Dursunov — ურსუნოვი;
 • Ee — ე: Elxan — ლხანი, Veysalova — ვისალოვა, Elman — ლმანი;
 • Əə — ა: Cəfərli — ჯრლი, Nəzərli — ნრლო, Kəpənəkçi — ქქჩი, Nərgiz — ნრგიზი, Səfər — სრი, Bəşir — ბშირი, Kəngərli — ქნგრლი, Bəhram — ბხრამ, Mənzər — მნზრ, Sinə — სინ
  • სიტყვის დასაწყისში: Ələkbər — ლაქბერი, Əliyev — ლიევი, Əskərov — სკეროვი, Əlimərdan — ლიმარდანი;
  • l-სა და z-ს თანხმოვნების შემდეგ პოზიციაში: mbəli — ლამბალო, rifə — ზარიფა, fər — ზაფერი, La — ლალა, Güvər — გულავარი, Tülr — თულარი, Dəlr — დალარი (გამონაკლისი: Ləman — ლმანი/ლიამანი, Lənkəran — ლნქრანი);
 • Əə — ე: სხვა თანხმოვნის შემდეგ პოზიციაში გადმოდის როგორც ა ან ე: Bəytərəfçi — ბითარაფჩი, Bəzəkli — ბზაქლო, Əngirəvan — ანგრვანი, Təzəkəndi — თაზაქნდი, Babək — ბაბქი, Bəhruz — ბჰრუზი, Şahanə — შაჰან, Nanə — ნან;
 • Ff — ფ: Cəfərli — ჯაარლი, Fatimə — ატიმა, Fərhad — არჰადი;
 • Gg — გ: Güləvər — ულავერი, Gözəl — ოზალ, Gülçöhrə — ულჩოჰრა;
 • Ğğ — ღ: Gödəkdağ — გედაგდაი, Ağammədli — ამამედლი, Koroğlu — ქოროლი, Ağtəhlə — ათაქლა;
 • Hh — ჰ: Hamamlı — ამამლო, Səhət — საათი, Hüseynov — უსეინოვი, Həsən — ასანი, Təhminə — თამინა (გამონაკლისი: Şahniyar — შანიარ, Şahanə — შაანე, Rəhşan — რაშანი, Rəhim — რაიმი; რეკომენდაცია: უნდა იყოს ჰ და არა ხ ან გ);
 • Xx — ხ: Xəlil — ალილი, Bəxtiyar — ბათიარ, Ataxəlilova — ატაალილოვა, Xanzadayeva — ანზადაევა;
 • Iı — ი: ფუძეში ძირითადად გადადის როგორც ი: Aydın — აიდნი, Bağırzadə — ბაღრზადე, Qızılacılı — ყლაჯლო (გამონაკლისი: Qasımlı — გასმლო, Kazımov — ქაზმოვი, Qasımov — გასმოვი);
 • Iı — ო:
  • სუფიქსი - lı გეოგრაფიულ საკუთარ სახელბში გადმოდის როგორც: - ლო: Qasım — გასუმლო, Şahmar — შახმარლო, Hamam — ჰამომლო, Qızılacı — ყიზილაჯილო;
  • თუ კუთვნილების სუფიქსი - lı შედის გვარის შემადგენლობაში მაშინ გადმოდის როგორც - ლი: Babaş — ბაბაშლი; Hacı — ჰაჯილი; Eyvaz — ეივაზლი; Darğal — დარღალი;
 • İi — ი: İlqar — ლგარი, İlhamə — ლჰამა, Vasif — ვასფი, İsmayılov — სმაილოვი, Asif — ასფი, İskəndərliსკანდარლ;
 • Jj — ჟ: Jalə — ალე;
 • Kk — ქ: Kəpənəkçi — აფანაჩი, Kamran — ამრანი, Kosalı — ესალო, Keşəli — ეშალო, Kamalə — ამალე;
 • Qq — გ: სიტყვის შუაში გადადის გ-ში: İlqar — ილარი, Dilqam — დილამი, Yaqub — იაუბი;
 • Qq — ყ: Qızılhacılı — იზილაჯლო, Qarakilsə — არაქლისი, Qaracalar — არაჯალარ, Yaqublu — იაუბლო, Qarapilə — არაფილა;
 • Qq — კ: ტრადიციით შენარჩუნებულ ფორმებში: Qasımov — ასუმოვი, Qazlar — აზლარ, Qara Qarayev — არა არაევი, Qasımlı — ასუმლო, Quliyev — ულიევი;
 • Ll — ლ: Lökcandar — ოქჯანდარი, Adıgözəlov — ადიგოზაოვი, Ləmbəli — ამბაო, Şamil — შამიი;
 • Mm — მ: Məsmə — ასა, Mustafa — უსტაფა, Mamedov / Məmmədov — ედოვი, Mingəçevir — ინგეჩაური;
 • Nn — ნ: Nərgiz — არგიზი, Nurlana — ურლაა, Ayşən — აიშე, Novruzova — ოვრუზოვა, Novxanı — ოვხაი;
 • Oo — ო: Orxan — რხან, Osman — სმანი, Ordubad — რდუბადი;
 • Öö — ო: Lökcandar — ლქჯანდარი, Adıgözəlov — ადიგზალოვი, Gödəkdağ — გდაქდაღი, Göyçay — გქჩაი;
 • Pp — ფ: Topçubaşov — თოშუბაშოვი, Pərviz — არვიზი, Pənah — ანახი, Piriyeva — ირიევა;
 • Pp — პ: ტრადიციით შენარჩუნებულ ფორმებში: Pəri — არი, Pərvanə — არვანა;
 • Rr — რ: Rəna — ენა, Rüstəm — უსტამი, Orxan — ოხან, Ramazanov — ამაზანოვი;
 • Ss — ს: Səbinə — აბინა, Sevda — ევდა, Salamməlik — ალამალეიქი, Sumqayıt — უმგაითი;
 • Şş — შ: Şamil — ამილ, Şərifov — არიფოვი, Şəki — აქი, Şəmkir — ამქორი, Şamaxı — ემახა;
 • Tt — თ: Təzəkənd — აზაქენდი, Təhminə — აჰმინა, Tüllər — ულარი;
 • Tt — ტ: ტრადიციით შენარჩუნებულ ფორმებში: Tanrıverdiyev — ანრივერდიევი, Tofiq — ოფიკ, Aytən — აიან;
 • Uu — უ: Uğur — რი, Ulduz — ლდზი, Umnisə — მნისე;
 • Uu — ო: უ გადადის ო-ში თუ - lu გეოგრაფიული სუფიქსის ნაწილია: Yaqublu — იაქუბლო;
 • Üü — უ: სიტყვის თავში: Füzuli — ფზული, Ülviyə — ლვია, Düzəyrəm — დზაგრამა, Tüllər — თლარი (გამონაკლისი: Füzuli — ფზული (პოეტი));
 • Üü — იუ: საკუთარ სახელებში პირველ მარცვალში ძირითადად G-ს შემდეგ პოზიციაში: Günay — გიუნაი, Gülşan — გიულშანი, Gümrü — გიუმრი;
 • Vv — ვ: Vəfa — აფა, Sevil — სეილი, Sevinc — სეინჯი;
 • Yy — ი: სიტყვის თავში: Aydın — ადინი, Aytəkin — ათექინი, Aynaz — ანაზი, Aysel — ასელი, Bəylər — ბალარი; Yasəmən — ასამანი, Yenikənd — ენიკენდი/ენიქენდი, Yaqublu — აყუბლო;
 • Yy — Ø: სიტყვის შუაში ორ ხმოვანს შორის: Bəxtiyar — ბახთიარი, Niyaməddin — ნიამედინი;
 • Zz — ზ: Zərifə — არიფა, Zairə — აირე, Zülfüqar — ულფიგარი, Almaz — ალმაი;

გერმანული

 • aa — აა (და არა ა): Aachen — აახენ-ი.
 • ä ან ae — ე: Gräbner — გრებნერ-ი, Graebe — გრებე, Güldenstaedt — გიულდენშტედტ-ი.
 • ch — ხ (და არა ჰ): Zürich — ციურიხ-ი, Buchenwald — ბუხენვალდ-ი, Bochum — ბოხუმ-ი.
 • ch — კ (და არა ქ): Christoph — კრისტოფ-ი, Christian — კრისტიან-ი.
 • ck — კ: Dick — დიკ-ი, Becker — ბეკერ-ი.
 • dt — დტ: Schmidt — შმიდტ-ი, Brandt — ბრანდტ-ი.
 • ee — ეე (და არა ე): Bodensee — ბოდენზეე.
 • ei და ey — აი: Einstein — აინშტაინ-ი, Braunschweig — ბრაუნშვაიგ-ი, Heinrich — ჰაინრიხ-ი, Beyer — ბაიერ-ი, Weydemeyer — ვაიდემაიერ-ი.
 • eu — ოი: Bleuler — ბლოილერ-ი, Feuerbach — ფოიერბახ-ი, Eugen — ოიგენ-ი, მაგრამ (ტრადიციის გამო) Euler — ეილერ-ი.
 • h — ჰ: Hamburg — ჰამბურგ-ი, Hermann Hesse — ჰერმან ჰესე.
 • h (არ გამოითქმის):
  • სიტყვის ბოლოს: Neuloh — ნოილო.
  • r-ს შემდეგ: Rhowolt — როვოლტ-ი.
  • ხმოვნის შემდეგ, როდესაც მას მოსდევს თანხმოვანი: Behling — ბელინგ-ი, Behrendt — ბერენდტ-ი.
  • ხმოვნის შემდეგ, როდესაც მას მოსდევს e: Hohenzollern — ჰოენცოლერნ-ი.
 • ie — ი: Dietrich — დიტრიხ-ი, Grisbach — გრისბახ-ი.
 • ö ან oe — ე (და არა იო ან ო): Köln — კელნი (და არა კიოლნი ან კოლნი), Schönberg — შენბერგ-ი (და არა შონბერგი), Röntgen — რენტგენი, Wilamowitz-Moellendorf — ვილამოვიც-მელენდორფი, Ötztaler Alpen — ეცტალის ალპები.
 • ph — ფ: Philipp — ფილიპ-ი, Gryphius — გრიფიუს-ი.
 • q — კ (და არა ქ): Quedenfeldt — კვედენფელდტ-ი (და არა ქვედენფელდტ-ი).
 • s (ხმოვნის წინ) — ზ: Sommerfeld — ზომერფელდ-ი, Salzburg — ზალცბურგ-ი, Saarbrüken — ზაარბრიუკენ-ი.
 • ss და ß — ს: Lessing — ლესინგ-ი, Fluss ან Fluß — ფლუს-ი.
 • st — სტ (სიტყვის თავში — შტ): Stephan — შტეფან-ი, Steiner — შტაინერ-ი.
 • th — თ: Lothar — ლოთარ-ი, Abendroth — აბენდროთ-ი, Thüringen — თიურინგია, მაგრამ (ტრადიციის გამო) ტ: Thälmann — ტელმანი.
 • tz — ც: Fritz — ფრიც-ი, Moritz — მორიც-ი, Leisewitz — ლაიზევიც-ი.
 • u — უ: Ludwig ლუდვიგ-ი, Gluck — გლუკ-ი.
 • ü — იუ: Büchner — ბიუხნერ-ი, Lübeck — ლიუბეკ-ი.
 • v (გერმანულ სახელებში) — ფ: Bremerhaven — ბრემერჰაფენ-ი, Vogt — ფოგტ-ი, Vogel — ფოგელ-ი.
 • v (უცხო წარმოშობის სახელებში) — ვ: Crivitz — კრივიც-ი.
 • x — ქს: Axel — აქსელ-ი, Alex — ალექს-ი.
 • y — ი: Ryck — რიკ-ი.
 • z — ც: Salzburg — ზალცბურგ-ი, Zimmerwald — ციმერვალდ-ი.

დანიური

 • ch — კ: Christopher — კრისტოფერ-ი, Christian — კრისტიან-ი (და არა: ქრისტოფერ-ი, ქრისტიან-ი).
 • d (ზოგჯერ არ იკითხება): Richard — რიჩარ-ი, Nordskov — ნორსკოვ-ი, Gunhild — გუნჰილ-ი.
 • eg — აი: Hegn — ჰაინ-ი.
 • hj — ი: Hjalf იალფ-ი.
 • nd — ნ: Hjortlund — იორტლუნ-ი, Linderstrøm-Lang — ლინერსტრემ-ლანგ-ი.
 • s — ს: Ågesen — ოგესენ-ი.
 • sj — შ: Sjaellander — შელანერ-ი.
 • ø ან ö — ე: Brøndal — ბრენდალ-ი, Ørsted — ერსტედ-ი, Bergstrøm — ბერგსტრემ-ი.
 • å ან aa — ო: Ålborg — ოლბორგ-ი.

ესპანური

 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Cesar — სესარ-ი, Andalucia — ანდალუსია, Algeciras — ალხესირას-ი, Asuncion — ასუნსიონ-ი.
 • c (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოში) — კ: Jalisco — ხალისკო, Costa Rica — კოსტა-რიკა, Cuba — კუბა.
 • ch — ჩ: Echeverria — ეჩევერია, Chinchilla — ჩინჩილია.
 • g (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ) — გ: Ygnacio — იგნასიო, Guernica — გერნიკა.
 • g (e, i-ს წინ) — ხ: Angel — ანხელ-ი, Algeciras — ალხესირას-ი, San Jorge — სან-ხორხე, Lago Argentino — ლაგო-არხენტინო.
 • gu (e, i-ს წინ) — გ: Guernica — გერნიკა, Miguel — მიგელ-ი, Guillen — გილიენ-ი.
 • gu — გვ: Guadalajara — გვადალახარა, Guatemala — გვატემალა, Paraguay — პარაგვაი.
 • h (არ გამოითქმის): Héctor — ექტორი-ი, Huelva — უელვა, Halen — ალენ-ი. გამონაკლისია Honduras — ჰონდურას-ი, Haiti — ჰაიტი, La Habana — ჰავანა.
 • j — ხ: Juan — ხუანი, Jorge — ხორხე, José — ხოსე, Guadalajara — გვადალახარა, Jimenes — ხიმენეს-ი.
 • lla — ლია: Antilla — ანტილია, Sevilla — სევილია, Valladolid — ვალიადოლიდ-ი.
 • lle — ლიე: Rio Gallegos — რიო-გალიეგოს-ი, Alle — ალიე, Valle del Cauca — ვაილიე-დელ-კაუკა.
 • llo — ლიო: Hermosillo — ერმოსილიო, Trujillo — ტრუხილიო.
 • llu — ლიუ: Caballuco — კაბალიუკო.
 • ña — ნია: Cataluña — კატალონია.
 • ño — ნიო: Marañón — მარანიონ-ი.
 • ñu — ნიუ: Bañusca — ბანიუსკა.
 • que — კე: Enrique — ენრიკე, Siqueiros — სიკეიროს-ი.
 • qui — კი: Quintana — კინტინა, Quito — კიტო.
 • s — ს: Santa Rosa — სანტა-როსა, Formosa — ფორმოსა, Rosario — როსარიო.
 • x — ს: Extremadura — ესტრემადურა.
 • z — ს: Juan Fernandez — ხუან-ფერნანდეს-ი, Fortaleza — ფორტალესა, Zaragoza — სარაგოსა, Cadiz — კადის-ი, Guzman — გუსმან-ი.

თურქული

თანამედროვე თურქული ანბანი ლათინური გრაფიკის საფუძველზე მიიღეს 1928 წელს ათათურქის მიერ დაწყებული თურქული ენის რეფორმის ფარგლებში.

 • a — A [a] ა
 • b — B [b] ბ
 • c — C [ʤ] ჯ
 • ç — Ç [ʧ] ჩ
 • d — D [d] დ
 • e — E [e] ე
 • f — F [f] ფ
 • g — G [g] გ
 • ğ — Ğ
  • ასო Ğ (yumuşak ge) წინამავალი ხმოვნების შემდეგ და ორ ხმოვანს შორის პოზიციაში ზოგჯერ იკითხება, როგორც [j], უკანა რიგის თანხმოვნებში აღნიშნავს წინა ხმოვნის დაგრძელებას. სიტყვის თავკიდურ პოზიციაში არ გვხვდება.
 • h — H [h] ჰ
 • ı — I [ɯ] ი
 • i — İ [i] ი
 • j — J [ʒ] ჟ
 • k — K [k], [kʲ] ქ
 • l — L [l], [lʲ] ლ
 • m — M [m] მ
 • n — N [n] ნ
 • o — O [o] ო
 • ö — Ö [ø] იო
 • p — P [p] ფ
 • r — R [r] რ
 • s — S [s] ს
 • ş — Ş [ʃ] შ
 • t — T [t] თ
 • u — U [u] უ
 • ü — Ü [y] იუ
 • v — V [v] ვ
 • y — Y [j] ი
 • z — Z [z] ზ

იაპონური

მალხმობა:
ვპ:იაპ

ინგლისური

 • a — ა: Aberystwyth — აბერისტუით-ი, Adams — ადამს-ი, Franklin — ფრანკლინ-ი, Cardiff — კარდიფ-ი.
 • a — ეი: David — დეივიდ-ი, Davis — დეივის-ი, Graves — გრეივზ-ი.
 • a — ო: Galsworthy — გოლზუორთი.
 • a — ე: Birmingham — ბირმინგემ-ი, Jackson — ჯექსონ-ი, Mary — მერ-ი.
 • ae — ი: Aegis — იჯის-ი, Caesar — სიზარ-ი.
 • ai და ay — ეი: Clay — კლეი, Medway — მედუეი, Gray — გრეი.
 • ai — ე : Cairns — კერნზ-ი.
 • au და aw — ო: Austin — ოსტინ-ი, Pauling — პოლინგ-ი, Shaw — შო.
 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Cecil — სესილი, Cinderford — სინდერფორდი.
 • c (სხვა შემთხვევებში) — კ (და არა ქ): Catherine — კათრინი (და არა ქეთრინ-ი), Caistor — კეისტორი, Corwen — კორუენ-ი, Atlantic City — ატლანტიკ-სიტი.
 • ch — ჩ: Chichester — ჩიჩესტერ-ი, Churchil — ჩერჩილი.
 • ch (ბერძნული და, აგრეთვე, გერმანული წარმოშობის სახელებში) — კ: Christina — კრისტინა, Christopher — კრისტოფერ-ი (და არა: ქრისტინა, ქრისტოფერ-ი), Ulrich — ულრიკ-ი.
 • ck — კ (და არა ქ): Pocklington — პოკლინგტონ-ი, Cockermouth — კოკერმუთ-ი.
 • dg — ჯ: Bridgetown — ბრიჯტაუნ-ი.
 • e — ი: Beresford — ბერისფორდ-ი, Eden — იდენ-ი, Exeter — ექსიტერ-ი.
 • e — ე: Reston — რესტონ-ი, Manchester — მანჩესტერ-ი.
 • ea — ი: Beadnell — ბიდნელ-ი, Dreanston — დინსტონ-ი, Seaborg — სიბორგ-ი, Dearborn — დირბორნ-ი.
 • ea — ეი: Breakspear — ბრეიქსპირი.
 • ee — ი: Green გრინ-ი, Lee — ლი, Peekskill — პიქსელ-ი, Seebom — სიმობ-ი.
 • ei — ი: O Neill — ო ნილ-ი, Keith — კით-ი.
 • ei — აი: Steinbeck — სტაინბეკ-ი.
 • eu და ew — იუ: Metthews — მათიუზ-ი, Dewsbury — დიუზბერ-ი.
 • ew — უ: Andrew — ენდრუ (და არა ენდროუ).
 • ew — უი: Lewis — ლუის-ი.
 • ey — ი: Sidney — სიდნ-ი.
 • g (a, o, u-ს წინ და სიტყვის ბოლოში) — გ: Donegal — დონეგოლ-ი, Dolgarog — დოლგაროგ-ი.
 • g (e, i, y —ის წინ) — ჯ: George — ჯორჯ-ი, Gerald — ჯერალ-ი, Rogerrs — როჯერზ-ი.
  • ზოგჯერ ამ პოზიციაში გამოითქმის როგორც გ: Gertrude — გერტრდ-ი, Gilbert — გილბერტ-ი.
 • gh — გ: Birmingham — ბირმინგემ-ი.
 • h — ჰ: Hilary — ჰილარი, Hubert — ჰიუბერტ-ი, Harrisson — ჰარისნ-ი.
 • i — აი: Caroline — კაროლაინ-ი, Whitehead — უაიტჰედ-ი, Dwight — დუაიტ-ი, Brierly Hill — ბრაიერლი-ჰილ-ი.
 • i — ი: Brighouse — ბრიგჰაუზ-ი, Littleton — ლიტლტონ-ი.
 • i — ე: Firth — ფერთ-ი.
 • k — კ (და არა ქ) : Katherine — კათრინ-ი (და არა ქეთრინ-ი), Keats — კიტს-ი, Kevin — კევინ-ი.
 • o და oa — ოუ: Cope — კოუპ-ი, Sevenoaks — სევენოუქს-ი.
 • o — ო: Gordon — გორდონ-ი, Rogers — როჯერზ-ი, Coventry — კოვენტრი.
 • oe — ოუ: Sillitoe — სილიტოუ.
 • oo — უ: Moor — მურ-ი, Goodman — გუდმენ-ი, Blackpool — ბლაკპულ-ი.
 • ou და ow — აუ: Grout — გრაუტ-ი, Brownville — ბრაუნვილ-ი, Bower — ბაუერ-ი.
 • ou — უ: Coupar Augus — კუპარ-ანგუს-ი, Bournemouth — ბორნმუთ-ი.
 • ou — ა: Douglas — დაგლას-ი.
 • ow — ოუ: Lowell — ლოუელ-ი.
 • p — პ (და არა ფ): Portia — პორშია, Parker — პარკერ-ი.
 • ph — ფ: Josephine — ჯოზეფინ-ი, Philip — ფილიპ-ი.
 • qu — კუ (და არა ქუ): Quine — კუაინ-ი, Quincy — კუინსი.
 • s — ს: Burns — ბერნს-ი, Bakersfield — ბეიკერსფილდ-ი.
 • s — ზ: James — ჯეიმზ-ი, Charles — ჩარლზ-ი, Brisbane — ბრიზბენ-ი, Graves — გრეივზ-ი.
 • s (ზოგჯერ არ გამოითქმის) : Long Island — ლონგ-აილენდ-ი.
 • sh — შ: Shakespeare — შექსპირ-ი.
 • ss — ს: Furness — ფერნეს-ი.
 • t — ტ (და არა თ): Coventy — კოვენტრი, Hubert — ჰიუბერტ-ი.
 • t (ზოგჯერ არ გამოითქმის): Christmas — კრისმას-ი, Whistler — უისლერ-ი.
 • tch — ჩ (t არ გამოითქმის): Fletcher — ფლეჩერ-ი, Dutch-Harbour — დაჩ-ჰარბორ-ი.
 • th — თ: Arthur — ართურ-ი, Elizabeth — ელიზაბეთ-ი, Jonathan — ჯონათან-ი, Macbeth — მეკბეთ-ი, Catherine — კათრინ-ი, Thornton — თორნტონ-ი, Thackeray — თეკერეი, Plymouth — პლიმუთ-ი.
 • th — დ: Sutherland — სადერლენდ-ი.
 • th — ზ: Rutherfold — რეზერფორდ-ი.
 • th (რამდენიმე სახელში) — ტ: Anthony — ანტონი, Thomas — ტომას-ი, Thames — ტემზა, Theresa — ტერეზა.
 • tz — ც: Fitzgerald — ფიცჯერალდ-ი.
 • u — უ: Arthur — ართურ-ი, Julian — ჯულიან-ი.
 • u — იუ: Canute — კანიუტ-ი, Hubert — ჰიუბერტ-ი, Dunkerque — დიუნკერკ-ი, Butte — ბიუტ-ი.
 • u — ა: Butler — ბატლერ-ი, Russell — რასელ-ი, Sullivan — სალივან-ი, Sumner — სამნერ-ი.
 • u — ე: Churchill — ჩერჩილ-ი, Ogburn — ოგბერნ-ი, Burbank — ბერბანკ-ი.
 • w — უ: William — უილიამ-ი, Wellington — უელინგტონ-ი, Warren — უორენ-ი, Windsor — უინძორ-ი.
 • w — ვ: Washington — ვაშინგტონ-ი, Darwin — დარვინ-ი.
 • x — ქს: Oxford — ოქსფორდ-ი.
 • x — გზ: Alexander — ალეგზანდერ-ი.
 • y — აი: Dyson — დაისონ-ი, Agryll — არგაილ-ი, Bryce Canyon — ბრაის-კანიონ-ი.
 • y — ე: Byrd — ბერდ-ი, Byrne — ბერნ-ი.
 • z — ზ: Elizabeth — ელიზაბეთ-ი.

იტალიური

 • c (a, o, u-ს და თანხმოვნის წინ) — კ: Cadore — კადორე, Cursolo — კურსოლო, Macchi — მაკი.
 • c (e, i-ს წინ) — ჩ: Cesare — ჩეზარე, Cimarosa — ჩიმაროზა.
 • cc — კ: Dallapiccola — დალაპიკოლა.
 • cc — ჩ: Boccaccio — ბოკაჩო, Vespucci — ვესპუჩი, Contucci — კონტუჩი.
 • ch — კ: Cherubini — კერუბინი, Michele — მიკელე, Schipa — სკიპა, Chiuro — კიურო, მაგრამ Michelangelo — მიქელანჯელო, Archangelo — არქინჯელო.
 • cch — კ: Zecchi — ცეკი, Verrocchio — ვეროკიო, Sacchetti — საკეტი.
 • g (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ) — გ: Guttuso — გუტუზო, Grana — გრანა.
 • g (e, i-ს წინ) — ჯ: Agira — აჯირა, Germanetto — ჯერმანეტო.
 • gh — გ: Alighieri — ალიგიერი, Quarenghi — კვარენგი.
 • gia — ჯა, gio — ჯო: Giacomo — ჯაკომო, Giorgione — ჯორჯონე.
 • gna — ნია : Agnana — ანიანა.
 • gno — ნიო: Vignola — ვინიოლა.
 • gu — გუ: Guasila — გუაზილა, Guerrazi — გუერაც-ი.
 • gu — გვ: Guarneri — გვარნერი.
 • i (უმახვილო) — c-ს შემდეგ არ გამოითქმის: Maggio — მაჯო, Riccioli — რიჩოლი.
 • qu — კვ: Quassimodo — კვაზიმოდო, Quercia — კვერჩა.
 • s — ს : Secchi — სეკი, Chiusdino — კიუსდინო, De Amicis — დე ამიჩის-ი.
 • s — ზ: Ysola — იზოლა, Cimarosa — ჩიმაროზა, Smeraldi — ზმერალდი, Della Casa — დელა კაზა.
 • sc (a, o, u-ს წინ) — სკ: Bosco — ბოსკო.
 • sc (e, i-ს წინ) — შ: Scicolone — შიკოლონე, Scisciaro — შიშარო.
 • z და zz — ც: Zacconi — ცაკონი, Zappa — ცაპა, Bozzole — ბოცოლე.
 • z და zz — ძ: Mazzini — მაძინი, Lazzari ლაძარი (ლაცარი), Verzone — ვერძონე.

ნორვეგიული

 • aa — ო: Vesaas — ვესოს-ი.
 • au — ეუ: Aursand — ეურსან-ი, Haugesund — ჰეუგესუნ-ი.
 • g — გ: Sigurd — სიგურდ-ი.
 • g — ი: Egner — ეინერ-ი.
 • g (ზოგჯერ არ იკითხება): Gjaerder — იერდერ-ი.
 • ie — ი: Grieg — გრიგ-ი.
 • k — კ: Kommandantvold — კომანდანტვულ-ი.
 • ki და kj — ხი: Kielland — ხიელან-ი, Kiestadli — ხიელსტადლი.
 • ld — ლ: Kommandantvold — კომანდანტვულ-ი.
 • nd — ნ: Øverland — ევერლან-ი.
 • o — ო: Oslo — ოსლო.
 • o — უ: Kommandantvold — კომანდანტვულ-ი, Evensmo — ევენსმუ.
 • sch — სკ: Schou — სკოუ.
 • sj — შ: Sjøberg — შებერგ-ი.
 • sk — სკ: Skouen — სკოუენ-ი, Skre — სკრე.
 • ski, skj — შ: Skien — შიენ-ი, Skjerper — შერპერ-ი, Werenskiold — ვერენშიოლ-ი.
 • tj — ხ: Tjølling — ხელინგ-ი.
 • å — ო: Istgård — ისტგორდ-ი.
 • ø — ე: Bodø — ბუდე, Bømlo — ბემლო, Grønland — გრენლანდია.

პოლონური

 • ą — ომ: Dąbrovska — დომბროვსკა.
 • ą — ონ: Kątski — კონტსკი.
 • c — (ყველა შემთხვევაში) — ც: Cetner — ცეტნერ-ი, Stobiecki — სტობიეცკი, Solec — სოლეც-ი.
 • ch — ხ: Chamiec — ხამიეც-ი.
 • cz — ჩ: Czerniatowicz — ჩერნიატოვიჩ-ი, Leszczynski — ლეშჩინსკი.
 • drz — ჯ: Andrzey — ანჯეი.
 • o — უ: Jelenia Gora — ელენია-გურა.
 • rz — შ: Przybyszewski — ფშიბიშევსკი.
 • rz — ჟ: Brzeg — ბჟეგ-ი, Kazimierz — კაზიმიეჟ-ი, Rzytka — ჟიტკა, Bobrzynski — ბობჟინსკი.
 • sz — შ: Leszczynski — ლეშჩინსკი, Szymon — შიმონ-ი, Lukasz — ლუკაშ-ი, Szymanowski — შიმანოვსკი, Warszawa — ვარშავა.
 • z — ზ: Zbigniew — ზბიგნიევ-ი, Zielona Góra — ზიელონა-გურა.
 • ż — ჟ: Żulawski — ჟულავსკი.

პორტუგალიური

 • ã — ან: Meã — მეან-ი.
 • ão — ან: Tristão — ტრისტან-ი, Garção — გარსან-ი, São Paulo — სან-პაულუ.
 • c (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ, b, d, p, t-ს გარდა) — კ: Cabral — კაბრალ-ი, Curral — კურალ-ი.
 • c (e, i-ს წინ) — ს: Celso — სელსუ, Cidadela — სიდადელა.
 • c (b, d, p, t-ს წინ) არ გამოითქმის: Octavio — ოტავიუ, Victoria — ვიტორია.
 • e — ე: Hernâni — ერნანი, Peneda — პენედა.
 • e — ი: Belo Horizonte — ბელუ-ორიზონტი, Flores — ფლორიშ-ი, Jorge — ჟორჟი.
 • g (a, o, u-ს წინ) — გ: Gastão — გაშტან-ი, Gustavo — გუშტავუ.
 • g (e, i-ს წინ) — ჟ: Gilberto — ჟილბერტუ, Lagedo — ლაჟედუ.
 • h — (არ იკითხება): Belo Horizonte — ბელუ-ორიზონტი, Hernâni — ერნან-ი.
 • j — ჟ: Baixo Alentejo — ბაიშუ-ალენტეჟუ, Jorge — ჟორჟი.
 • lhe — ლიე: Guilherme — გილიერმი.
 • lho — ლიუ: Fialho — ფიალიუ.
 • m — მ: Menton — მენტონ-ი, Humberto — უმბერტო.
 • m — ნ: Bonfim — ბონფინ-ი, Joaquim — ჟუაკინ-ი, Belém — ბელენ-ი.
 • nha — ნია: Saldanha — სალდანია.
 • nhu — ნიუ: Garanhuns — გარანიუნშ-ი, Curralinho — კურალინიუ.
 • o — ო: Orlando — ორლანდუ.
 • o — უ: Joaquim — ჟუაკინ-ი, Soares — სუარეშ-ი, Ricardo — რიკარდუ, Amado — ამადუ.
 • õe — ოინ: Simões — სიმოინშ-ი.
 • qu — კ: Queluz — კელუშ-ი, Joaquim — ჟუაკინ-ი.
 • s — ს: Sales — სალიშ-ი, Monserrate — მონსერატი.
 • s (ორ ხმოვანს შორის) — ზ: Aloísio — ალოიზიუ, Trancoso — ტრანკოზუ, Isabel — იზაბელ-ი.
 • s — შ (ბრაზილიურ სახელებში — ს): Cristini — კრიშტინუ (ბრაზილ.: კრისტინუ), Vasco — ვაშკუ (ბრაზილ.: ვასკუ).
 • s — ჟ (ბრაზილიურ სახელებში — ს): Caldas Novas — კალდაჟ-ნოვას-ი, (ბრაზილ.: კალდას-ნოვას-ი), Três Lagoas — ტრეჟ-ლაგოაშ-ი (ბრაზილ.: ტრეს-ლაგოას-ი).
 • th — თ: Theo — თეუ, Ruth — რუთ-ი, Catharina — კათარინა.
 • x — ზ: Exalte — ეზალტი.
 • x — შ: Xavier — შავიერ-ი, Maximiano — მაშიმიანუ, Porto Alexandre — პორტუ-ალეშანდრი.
 • z — ზ: Ezalte — ეზალტი, Belo Horizonte — ბელუ-ორიზონტი.
 • z — შ (ბრაზილიურ სახელებში — ს): Luizburgo — ლუიშბურგუ (ბრაზილ.: ლუისბურგუ), Queluz — კელუშ-ი (ბრაზილ.: კელუს-ი).

რუმინული

 • ă — ე: Bistrița-Năsăud — ბისტრიცა-ნესეუდ-ი, Vlahuță — ვლაპუცე, Bacău — ბაკეუ.
 • c (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოს) — კ: Camil — კამილ-ი, Nicoleta — ნიკოლეტა.
 • c (e, i-ს წინ) — ჩ: Cezar — ჩეზარ-ი, Donici — დონიჩი.
 • ch — კ: Michaela — მიკაელა, Chira — კირა, Costache — კოსტაკე, Nichita — ნიკიტა.
 • cea და cia — ჩა: Suceava — სუჩავა, Marcian — მარჩან-ი
 • ciu — ჩუ: Viniciu — ვინიჩუ.
 • g (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოს) — გ: Grigore — გრიგორე.
 • g (e, i-ს წინ) — ჯ: Argeș — არჯეშ-ი, Virginia — ვირჯინია.
 • gh (e, i-ს წინ) — გ: Gheorghe — გეორგე, Harghita — ჰარგიტა.
 • h — ჰ: Mihai — მიჰაი.
 • h (ზოგჯერ არ გამოითქმის): Băile Herculane — ბეილე-ერკულანე.
 • ii (სიტყვის ბოლოში) — ი: Cocoreștii-Colţ — კოკორეშტი-კოლცი, Ploeștii — პლოეშტი.
 • j — ჟ: Cujmir — კუჟმირ-ი, Lugoj — ლუგოჟ-ი, Dolj — დოლჟ-ი.
 • s — ს: Sanda — სანდა, Constantin — კონსტანტინ-ი.
 • ș — შ: Argeș — არჯეშ-ი, Brașov — ბრაშოვ-ი, Ploeștii — პლოეშტი.
 • t — ტ: Timișoara — ტიმიშოარა.
 • ţ — ც: Bistrița — ბისტრიცა, Constanţa — კონსტანცა, Jalomița — იალომიცა.
 • th — თ: Theodor — თეოდორ-ი.
 • z — ზ: Zoe — ზოე, Suzana — სუზანა.

სპარსული

სპარსული ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

უნგრული

 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Francis — ფრანსის-ი, Marcel — მარსელ-ი.
 • c (ყველა შემთხვევაში) — ც: Cuca — ცუცა, Vönöck — ვენეცკ-ი.
 • ch — შ: Charles — შარლ-ი, Richard — რიშარ-ი.
 • ch — კ: Christiane — კრისტიან-ი (და არა: ქრისტიან-ი).
 • cs — ჩ: Gyurkovics — დიურკოვიჩ-ი, Békéscsaba — ბეკეშჩაბა, Lukács — ლუკაჩ-ი.
 • d — დ (ფრანგული სახელების ბოლოში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Fernand — ფერნან-ი, Gounod — გუნო, Roland — როლან-ი, Gerard — ჟერარ-ი; მაგრამ: David — დავიდ-ი, Alfred — ალფრედ-ი, Sand — სანდ-ი.
 • e — ე (სიტყვის ბოლოში, ზოგჯერ კი სიტყვის შუაშიც არ გამოითქმის, თუ არა აქვს რაიმე დიაკრიტული ნიშანი): Emile — ემილ-ი, Gustave — გიუსტავ-ი, Diderot — დიდრო, Baudelaire — ბოდლერ-ი, Rabelais — რაბლე; მაგრამ: Litré — ლიტრე.
 • eö — ე: Eötvös — ეტვეშ-ი.
 • gy — დი: Gyula — დიულა, Gyurkovics — დიურკოვიჩ-ი, Megyer — მედიერ-ი, Nagykörös — ნადიკერეშ-ი.
 • ly — ი: Károly — კაროი, Mihaly — მიჰაი.
 • ö — ე: Petöfi — პეტეფი, Öttömös — ეტემეშ-ი, Mezöföld — მეზეფელდ-ი.
 • s და ss — შ: Békés — ბეკეშ-ი, Sopron — შოპრონ-ი, Lajos — ლაიოშ-ი, Kossuth — კოშუტ-ი.
 • sz — ს: Szeged — სეგედ-ი, Tisza — ტისა, Laszlo — ლასლო, Szabó — საბო.
 • th — ტ: Horthy — ჰორტ-ი, Horvath — ჰორვატ-ი, Kossuth — კოშუტ-ი.
 • ts — ჩ: Derkovits — დერკოვიჩ-ი.
 • ü — იუ: Balatonfüred — ბალატონფიურედ-ი.
 • z — ზ: Lázár — ლაზარ-ი, Zoltan — ზოლტან-ი.
 • zs — ჟ: Jozsef — იოჟეფ-ი, Zsuzsa — ჟუჟა, Nagykanizsa — ნადიკანიჟა.

ფრანგული

 • ai და ay — ე: Romaine — რომენ-ი, Du Bellay — დიუბელე, La Fontaine — ლაფონტენ-ი.
 • au — ო: Paul — პოლ-ი, Gaulle — გოლ-ი, Daudet — დოდე, Perrault — პერო.
 • auld და ault — ო: La Rochefoucauld — ლაროშფუკო, Boussingault — ბუსენგო, Perrault — პერო.
 • ay — აი: Raymond — რაიმონ-ი.
 • ay — ეი: Raynal — რეინალ-ი.
 • c (a, o, u-ს წინ, თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოში) — კ: Claude — კლოდ-ი, Pascal — პასკალ-ი, Jeanne d’Arc — ჟან დ’არკ-ი.
 • eau — ო: Bordeau — ბორდო, Rousseau — რუსო, Chateaubriand — შატობრიან-ი, Beaumarches — ბომარშე.
 • ei და ey — ე: Beine — ბენ-ი, Montmirey — მონმირე.
 • ei და ey — ეი: Reynaud — რეინო.
 • em — ამ: Montalembert — მონტალამბერ-ი, Sembat — სამბა.
 • en — ან, ენ: Henri — ანრი, Noulens — ნულანს-ი, Senderans — სანდერან-ი, d’Entrecasteau — დ’ანტრკასტო.
 • eu — ე: Eugéne — ეჟენ-ი, Babeuf — ბაბეფ-ი, Pasteur — პასტერ-ი, Montesquieu — მონტესკიე, Richelieu — რიშელიე.
 • g (a, o, u-ს და თანხმოვნების წინ) — გ: Auguste — ოგიუსტ-ი, Gaston — გასტონ-ი.
 • g (e, I, y-ს წინ) — ჟ: Germain — ჟერმენ-ი, Georges — ჟორჟ-ი.
 • g (სიტყვის ბოლოს ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Cherbourg — შერბურ-ი.
 • geo — ჟო: Geoffroy — ჟოფრუა.
 • gn (ჩვეულებრივ სიტყვის შუაში ხმოვნის წინ) — ნი: Avignon — ავინიონ-ი, Cognac — კონიაკ-ი, Du Vigneaud — დიუ ვინი.
 • gne (სიტყვის ბოლოში) — ნ: Bretagne — ბრეტან-ი, Boulogne — ბულონ-ი, Bourgogne — ბურგონ-ი, Charlemagne — შარლემან-ი.
 • gh — გ: Le Burghet — ლე-ბიურგე.
 • gu (ხმოვნის წინ) — გ: Guy — გი, Pégue — პეგ-ი..
 • gu (თანხმოვნების წინ და სიტყვის ბოლოს) — გიუ: Gustave — გიუსტავ-ი, Auguste — ოგიუსტ-ი.
 • h (ფრანგულში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Héléne — ელენ-ი, Henri — ანრ-ი, Cahen — კაენ-ი, Hector — ექტორ-ი; მაგრამ: Hugo — ჰიუგო, Havre — ჰავრ-ი.
 • il და ill (ხმოვნის შემდეგ) — ი: Excideuil — ექსიდეი, Aureille — ორეი, Rambouillet — რამბუიე.
 • ill (თანხმოვნის შემდეგ) — იი: Guillaume — გიიომ-ი; მაგრამ: Grandville — გრანვილ-ი.
 • in — ენ: Dullin — დიულენ-ი, Vincent — ვერსან-ი, Rodin — როდენ-ი, Chardin — შარდენ-ი, Cachin — კაშენ-ი.
 • j — ჟ: Jules — ჟიულ-ი, Anjou — ანჟუ.
 • la — ლა: Abelard — აბელარ-ი, Labourbe — ლაბურბ-ი.
 • lu — ლუ: Lully — ლული, Eluard — ელუარ-ი, Blume — ბლუმ-ი.
 • m — მ: Ampére — ამპერ-ი, d’Alambert — დ’ალამბერ-ი.
 • m — ნ: Comte — კონტ-ი, Amfreville — ანფრევილ-ი.
 • mb — ნ: Coulomb — კულონ-ი.
 • oe (œ) და oeu (œu) (სირტვის თავში და ხმოვნის შემდეგ) — ე: Œrlicon — ერლიკონ-ი, Œutrange — ეტრანჟ-ი, Sacré-Cœur — საკრე-კერ-ი.
 • oi — უა: Antoine — ანტუან-ი, Dubois — დიუბუა, Grégoire — გრეგუარ-ი, Loire — ლუარა, Lavoisier — ლავუაზიე.
 • ou — უ: Decour — დეკურ-ი, Pompadour — პომპადურ-ი.
 • ph — ფ: Philippe — ფილიპ-ი, Joseph — ჟოზეფ-ი.
 • que — კ: Loire-Atlantique — ლუარ-ატლანტიკ-ი.
 • r — რ (სიტყვის ბოლოში ხან გამოითქმის ხან — არა): Renoir — რენუარ-ი, Victor — ვიქტორ-ი; Berger — ბერჟე, Roger — როჟე, Beranger — ბერანჟე, Granger — გრანჟე.
 • s (სიტყვის თავში და თანხმოვნის წინ) — ს: Serge — სერჟ-ი, Justine — ჟიუსტინ-ი.
 • s (ორ ხმოვანს შორის) — ზ: Josephine — ჟოზეფინ-ი.
 • s (ფრანგული სახელების ბოლოში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Dumas — დიუმა, Louis — ლუი, Charles — შარლ-ი, Arles — არლ-ი, Artois — არტუა; მაგრამ: Jaurés — ჟორეს-ი, Saint-Saëns — სენ-სანს-ი.
 • s — ს (l, m, n-ის წინ, სიტყვის შუაში, ხშირად არ გამოითქმის): Isle-Jourdain — ილ-ჟურდენ-ი, Rouget de Lisle — რუჟე დე ლილ-ი, Lebesgue — ლებეგ-ი.
 • t — ტ: Tristan — ტრისტან-ი, Gautier — გოტიე.
 • t (სიტყვის ბოლოში ჩვეულებრივ არ გამოითქმის): Belfort — ბელფორ-ი, Goncourt — გონკერ-ი, Daudet — დოდე, Bleriot — ბლერიო, Duguit — დიუგ-ი; მაგრამ: Brest — ბრესტ-ი, Marat — მარატ-ი.
 • th — ტ: Arthur — არტიურ-ი, Barthou — ბარტუ, Thores — ტორეზ-ი, Thibaud — ტიბო; მაგრამ: Bertholet — ბერთოლე, Théophile — თეოფილ-ი, Théodor — თეოდორ-ი.
 • tz (სიტყვის ბოლოში ხშირად არ გამოითქმის): Beaumetz — ბომე.
 • tz (სიტყვის ბოლოში ხშირად) — ს: Retz — რეს-ი, Jametz — ჟამეს-ი.
 • u — იუ: Dumas — დიუმა, Camus — კამიუ, Duvalier — დიუვალიე, Dubois — დიუბუა.
 • un — ენ: Lebrun — ლებრენ-ი.
 • x — ქს: Xavier — ქსავიე, Luxembourg — ლუქსემბურგ-ი.
 • x — გზ: Saint-Exupéry — სენტ-ეგზიუპერი.
 • x — ს: Xertigny — სერტინი, Auxerre — ოსერ-ი.
 • x (სიტყვის ბოლოში არ გამოითქმის): Delacroix — დელაკრუა.
 • z — ზ: Zola — ზოლა.
 • z (ფრანგული სიტყვების ბოლოში ზოგჯერ არ გამოითქმის): Valdonnez — ვალდონე, Odomez — ოდომე.

შვედური

 • ah — ა: Siegbahn — სიგბან-ი, Svahnström — სვანსტრემ-ი.
 • ch — კ: Erich — ერიკ-ი.
 • dj (სიტყვის თავში) — ი: Djurberg — იურბერგ-ი.
 • gi — იი: Gidlung — იიდლუნგ-ი.
 • gä — ე: Gällivare — ელივარე, Gärdstam — ერდსტამ-ი.
 • gö — იე: Götherström — იეთერსტრემ-ი.
 • gy — იუ: Gyllensten — იულენსტენ-ი.
 • h — ჰ: Hylander — ჰიულანდერ-ი.
 • hj — ი: Hjälmaren — იელმარენ-ი, Hjorth — იორთ-ი.
 • ie — ი: Siegbahn — სიგბან-ი.
 • k — კ: Kaling — კალინგ-ი.
 • k — ჩ: Kjellberg — ჩელბერგ-ი.
 • o — (ზოგჯერ) უ: Borås — ბუროს-ი, Örebro — ერებრუ, Lo-Johansson — ლუ-იუჰანსონ-ი.
 • s — ს: Siegbahn — სიგბან-ი.
 • sk — შ: Skjöld — შელდ-ი
 • y — ი: Ylander — ილანდერ-ი.
 • y (თანხმოვნის შემდეგ) — იუ: Hylander — ჰიულანდერ-ი, Almeby — ელმებიუ, Byskeälv — ბიუსკეელვ-ი.
 • å — ო: Borås — ბუროს-ი, Västerås — ვესტეროს-ი, Skellefteå — შელეფტეო.
 • ä — ე: Älmeby — ელმებიუ, Borlänge — ბურლენგე, Västerås — ვესტეროს-ი.
 • ö — ე (და არა: იო): Göteborg — გეტებორგ-ი, Malmö — მალმე, Еngström — ონგსტრემ-ი.

ჩეხური

 • c — ც: Ciprova — ციპროვა, Třeblicki — ტრშებლიცკი.
 • č — ჩ: Kabiček — კაბიჩეკ-ი, Poláček — პოლაჩეკ-ი.
 • ch — ხ: Mudroch — მუდროხ-ი, Pichlik — პიხლიკ-ი.
 • h — ჰ: Kohout — კოჰოუტ-ი, Hašek — ჰაშეკ-ი, Mahačkova — მაჰაჩკოვა.
 • r — რ: Ciprova — ციპროვა, Zaruba — ზარუბა.
 • ř — რჟ: Řada — რჟადა, Řezáč — რჟეზაჩ-ი.
 • ř (ყრუ თანხმოვნების შემდეგ) — რშ: Třeblicki — ტრშებლიცკი.
 • s — ს: Kozusky — კოზუსკი.
 • š — შ: Aleš — ალეშ-ი, Ambruš — ამბრუშ-ი.
 • z — ზ: Zaruba — ზარუბა, Zazvorka — ზაზვორკა.
 • ž — ჟ: Žižka — ჟიჟკა, Domažlice — დომაჟლიცე.

ჩინური

მალხმობა:
ვპ:ჩინ

ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესების სანახავად, იხ. ვიკიპედია:ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის წესები.

ჰოლანდიური (ნიდერლანდური)

 • aa — ა: Breebaart — ბრებარტ-ი.
 • ae — ა: Aerstens — არსტენს-ი, Bogaerts — ბოგარტს-ი.
 • c (e, i, y-ს წინ) — ს: Arcen — არსენ-ი.
 • c (ყველა სხვა შემთხვევაში) — კ: Coolen — კოლენ-ი.
 • ch — ხ: Schildpad — სხილდპად-ი, Schidam — სხიდამ-ი.
 • ck — კ: Jonckheere — იონკჰერე, Jackijst — იაკეისტ-ი.
 • ckx — ქს: Amelinckx — ამელინქს-ი, Blockx — ბლოქს-ი.
 • ee — ე: Breebaart — ბრებარტ-ი. Eeden — ედენ-ი.
 • eu — ე: Beunke — ბენკე, Beuzemaker — ბეზემაკერ-ი.
 • eu — ეი: Euwe — ეივე.
 • h — ჰ: Haasse — ჰასე.
 • ie — ი: Rogier van der Weyden — როგირ ვან დერ ვეიდენ-ი.
 • ij — ეი: Burkij-Bartelink — ბიურკეი-ბარტელინკ-ი, Bevervijk — ბევერვეიკ-ი.
 • oe — უ: Goes — გუსი.
 • oo — ო: Coolen — კოლენ-ი, Amersfoort — ამერსფორტ-ი.
 • th — თ: Beth — ბეთ-ი.
 • tius — ციუს: Grotius — გროციუს-ი.
 • u — იუ: Buntinx — ბიუნტინქს-ი, Hilversum — ჰილვერსიუმ-ი.
 • ui — ეი: Buiskool — ბეისკოლ-ი, Kruissink — კრეისინკ-ი.
  • ui-ს ალტერნატიული მოძველებული ფორმებია uij და uy, რომლებიც დღეს მხოლოდ საკუთარ სახელებში გვხვდება.
 • z — ზ: Dozy — დოზ-ი.

გაითვალისწინეთ!

რიგ შემთხვევაში, უცხოური საკუთარი სახელების ქართული დაწერილობა და წარმოთქმა ტრადიციითაა განპირობებული. მაგ; ფრანგ. Paris - პარიზი (და არა პარი), Hugo - ჰიუგო (და არა: იუგო), Marat - მარატი (და არა: მარა), ინგლ. Darwin - (და არა: დარუინი), Shakespeare - შექსპირი (და არა: შეიქსპირი ან შეიქსპიარი), Washington - ვაშინგტონი (და არა: უოშინგტონი) და ა.შ.

უცხო ენებიდან ქართულად გადმოდის: x (cs, ks) - ქს, ps - ფს, ct - ქტ, (და არა: კს, კტ) უცხო წარმოშობის სიტყვებში ასევეა: ქშ, ფშ, ფჩ, ფც (და არა: კშ, პშ, კჩ, პჩ, პც): ინგლ. Jorkshire - იორქშირ-ი, New Hampshire - ნიუ-ჰემფშირ-ი, პოლონ. Przybyszewski - ფშიბიშევსკი, Lapczinski - ლაფჩინსკი, Krzysztof - ქშიშტოფ-ი, Leipzig - ლაიფციგ-ი და ა.შ.

განმტკიცებული ტრადიციის მიხედვით დავას აღარ იწვევს ის, რომ სიტყვა (და, კერძოდ, საკუთარი სახელი), რომელშიც გაორმაგებული თანხმოვანია, ქართულში გადმოდის ერთი თანხმოვნით: ll - ლ, mm - მ, nn - ნ, rr - რ, tt - ტ და ა.შ.

ფრანგ. Apollinnaire - აპოლინერ-ი, Cézanne - სეზან-ი, Massenet - მასნე, ინგლ. Sierra-Nevada - სიერა-ნევადა, გერმ. Wassermann - ვასერმან-ი, Zimmerwald - ციმერვალდ-ი, Lübeck - ლიუბეკ-ი, იტალ. Dallapiccola - დალაპიკოლა და ა.შ.