განხილვა:Linux-ის დისტრიბუტივი

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

ar mgonia mizan sheconili ikos distroebze calke gverdis shekmna. tviteul distroze gverdi sheikmnas sheizleba, magram am saxit rom ert gverdze davickot distroebis chamotvla da arasruli damaxasieteba....200-ze meti distroa, ak mxolod 13. sxvebma ra daashaves. kvelaze ki rom davickot cera es gverdi usasrulo gamova. ase rom shemomak cinadadeba es gverdi gavaukmod da tviteul distroze calkeulad vrceli statiebi dadiceros. Linux-is mtavar gverdze sheizleba kvesataur "distroebi"-s kvesh vaxsenot saxit: kvelaze gavrcelebuli distroebi esa da es (5-10)da mravali sxva (da linkis micema sheizleba gare statiebze rogorc distrowatch.com magalitad). Carmovidginot rom ak bavshvebi sheizleba momavalshi movidnen rom pirdapir sitkvis mnishvnelobit ganatlebis resursi ixilon, akedan gamomdinare shevkmnat statiebi - profesionaluri, strukturuli, mshrali, neitraluri da rac mtavaria informatiuli. psycho_NIX 12:36, 14 აგვისტო 2007 (UTC)