შინაარსზე გადასვლა

აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტრო

მასალა ვიკიპედიიდან — თავისუფალი ენციკლოპედია
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
უწყების შესახებ
შეიქმნა 2006 წ, 30 იანვარი
მთავარი სამმართველო აზერბაიჯანის მინისტრთა კაბინეტი


მინისტრი აბულფაზ ყარაევი
ზემდგომი უწყება აზერბაიჯანის პრეზიდენტი
საიტი
mct.gov.az

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო (აზერ. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi) —  აზერბაიჯანის აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო, რომლის მიზანია კულტურის, ხელოვნების, ისტორიისა და კულტურული ძეგლების, პრესისა და კინემატოგრაფიის შენარჩუნების სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.

სამინისტრო შეიქმნა 2006 წლის 30 იანვარს კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროების საფუძველზე. სამინისტროს მუშაობა რეგლამენტირებულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 2006 წლის 18 აპრილის #393 ბრძანებით.

2018 წლის 20 აპრილს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად, კულტურისა და ტურიზმის სფეროში საჯარო ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიზნით, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო გაუქმდა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო და აზერბაიჯანის ტურიზმის სახელმწიფო სააგენტო დაფუძნდა[1].

აზერბაიჯანის კულტურის მინისტრია აბულფაზ ყარაევი.

სტრუქტურა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სამინისტროს სტრუქტურაში შედის სამინისტროს აპარატი და ადგილობრივი და სხვა ორგანოები, რომლებიც ქმნიან აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროს ერთიან სისტემას. სამინისტრო ახორციელებს თავის საქმიანობას პირდაპირ და ამ ინსტიტუტების მეშვეობით.

სამინისტროს სტრუქტურა დამტკიცებულია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ. სამინისტროს ხელმძღვანელობს თანამდებობაზე დანიშნული მინისტრი და ათავისუფლებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. მინისტრი პირადად პასუხისმგებელია სამინისტროში დაკისრებული ამოცანებისა და უფლებების განხორციელებაზე.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ასევე ნიშნავს და ათავისუფლებს თანამდებობიდან ოთხ მოადგილეს. მინისტრის მოადგილეები ასრულებენ მინისტრის მიერ დაკისრებულ მოვალეობებს და პირადად არიან პასუხისმგებელნი[2].

სამინისტროს აპარატი[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • იურიდიული სექტორი
 • რეგიონალური სექტორი
 • ხელოვნების დეპარტამენტი

თეატრალური სექტორი

მუსიკის ხელოვნების სექტორი

სახვითი და დეკორატიული ხელოვნების სექტორი

ეროვნული მნიშვნელობის მოვლენებისდა შემოქმედ ახალგაზრდებთან მუშაობის სექტორი

 • კულტურის პოლიტიკის დეპარტამენტი

მუზეუმის სამუშაო სექტორი

ბიბლიოთეკის სექტორი

კლუბებთან და პარკებთან მუშაობის სექტორისათვის, ხალხური ხელოვნების პროპაგანდისა და ეროვნული სამზარეულოს სექტორი

 • კინემატოგრაფიის დეპარტამენტი

ეროვნული კინოპროდუქციის სექტორი

ეროვნული ფილმების ექსპლუატაციისა და პროპაგანდის სექტორში

სახელმწიფო ფილმის რეესტრის სექტორი

 • კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი

ძეგლთა დაცვის სექტორი

რესტავრაციის, დიზაინისა და ექსპერტიზის სექტორი

კულტურული ქონების სექტორი (რეზერვები)

 • მეცნიერება და განათლება

განათლების სექტორი

სამეცნიერო და მეთოდოლოგიური სექტორი

 • საერთაშორისო კავშირებისა და კულტურის პროგრამების დეპარტამენტი

საერთაშორისო კომუნიკაციებისა და პროტოკოლის სექტორი

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სექტორი

 • ადამიანური რესურსების განყოფილება
 • ეკონომიკური დეპარტამენტი

საბიუჯეტო სექტორი

ხელფასის სექტორი

 • ფინანსთა და საბუღალტრო აღრიცხვა
 • საინვესტიციო და ტექნიკური პროგრამების განყოფილება

მშენებლობისა და აღდგენის პროექტების მართვის სექტორრი

საინვესტიციო პროგნოზირების და კულტურისა და ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარების სექტორი

ტექნიკური კონტროლის სექტორი

 • ანალიტიკური პროგრამული ანალიზის დეპარტამენტი
 • გენერალური დეპარტამენტი
 • საქმისწარმოების განყოფილება

სამინისტროს პასუხისმგებლობა[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • შესაბამისი კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს ნორმების შესაბამისად, განახორციელონ კანონმდებლობაში ნორმატიული რეგლამენტი სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებისა და განვითარების  უზრუნველსაყოფად მათი კონცეფციის ფარგლებში;
 • მონაწილეობა მიიღოს შესაბამის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების პროექტში;
 • კოორდინირება სხვა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის შესაბამის სფეროში, ისევე როგორც შესაბამისი ორგანოებისა და ასოციაციების საქმიანობის;
 • უზრუნველყოს საერთაშორისო შეთანხმებების განხორციელება, რომელთა მხარეც არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკა;
 • უზრუნველყოს სპეციალური ნებართვა (ლიცენზია), ასევე იურიდიული დოკუმენტები კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კულტურის, ისტორიის, კინემატოგრაფიისა და ტურიზმის სფეროში;
 • უზრუნველყოს ადამიანისა და სამოქალაქო უფლებებისა და თავისუფლებების განხორციელება კანონით დადგენილი წესით და მათი დარღვევის თავიდან აცილება;
 • უზრუნველყოს შესაბამისი სფეროს ანალიზი და კვლევა და გამოიყენოს იგი პრაქტიკაში;
 • მიიღოს შესაბამისი ღონისძიებები მშენებლობის, რეაბილიტაციის, კულტურული ობიექტების რეკონსტრუქციის, ტექნიკური აღჭურვილობის მოდერნიზაციის, მიმდინარე და კაპიტალის რემონტის კანონმდებლობის შესაბამისად;
 • ისტორიული და კულტურული ძეგლების დაცვის უზრუნველსაყოფად, ახლად აღმოჩენილი ძეგლების სახელმწიფო დაცვის განსახორციელებლად წინადადებების მომზადება[3].

სამინისტროს უფლებები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • მოამზადოს პროექტები და კანონები, რომლებიც დაკავშირებულია შესაბამის დარგთან;
 • გამოიჩინოს ინიციატივა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მხარდასაჭერად შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით;
 • მოითხოვოს ინფორმაცია სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და იურიდიული პირებისგან შესაბამისი დარგში და მიიღოს ინფორმაცია;
 • უცხო ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოების (დეპარტამენტების) კანონით დადგენილი წესით;
 • ანალიზებისა და რეფერატების მომზადება, ანალიტიკური მასალის მომზადება, შესაბამისი დარგის კვლევა წინადადებების მომზადების მიზნით;
 • მიიღონ ზომები სპეციალისტების მომზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე შესაბამის სფეროში;
 • ანალიზებისა და რეფერატების მომზადება, ანალიტიკური მასალის მომზადება, შესაბამისი დარგის კვლევა წინადადებების მომზადების მიზნით;
 • მიიღონ ზომები სპეციალისტების მომზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე შესაბამის სფეროში;
 • მონიტორინგი შესაბამის სფეროში;
 • განახორციელოს შესაბამისი დარგის ძირითადი სფეროების დეტალური ანალიზი და პროგნოზირება, ამ სფეროში ინვესტირებისათვის წინადადებების მომზადება შესაბამის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად;
 • განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სხვა უფლებები მათი საქმიანობის შესაბამისად[4].

ბეჭდვითი ორგანოები[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

 • გაზეთი „აზერბაიჯანის ტურისტული ამბები“
 • გაზეთი „კულტურა“
 • გაზეთი „აზერბაიჯანის პანორამა“
 • ჟურნალი „კულტურული განმანათლებლობა“
 • ჟურნალი „ფანჯარა“

რესურსები ინტერნეტში[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]

სქოლიო[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]