ადამიანთა სოციალური ერთობა

From ვიკიპედია
Jump to navigation Jump to search

ადამიანთა სოციალური ერთობაადამიანთა სოციალური ერთობა, სოციალური ურთიერთობის სხეადასხვა სფეროების ერთობლიობა, საზოგადოების შინაგანი სტრუქტურული ადნაგობის ფორმა, წესი. ადამიანთა სოციალური ერთობა გამოხატავს საზოგადოების ცხოერების შედარებით მთლიამობას, რომელიც ყალიბდება ადამიანთა ნება-სურვილისგან დამოუკიდებლად და რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს ადამიანების ყოველდდიური ცხოვრება. ადამიანთა სოციალური ერთობა აუცილებელია საზ. ცხოვრების განვითარებისათვის. მის ხასიათს განსაზდვრაეს საზოგადოების შინაგანი სტრუქტურა. ამიტომ სოციალურად ერთ-გვაროეან საზოგადოებათა ერთობის ფორმები განსხეაედება კლასობრივ-ანტაგონისტურ საზაზოგადოებათა ერთობისაგან, რომელიც კლასთა შინაგან დაპირისპირებას შეესაბამება. ადამიანთა სოციალური ერთობის ფორმებია გვარი, ტომი, ეროვნება, ერი, ადამიანთა პარტიული ერთობა.

იხილეთ აგრეთვე[edit | edit source]

ლიტერატურა[edit | edit source]