ალბათური განაწილება

თავისუფალი ქართულენოვანი ენციკლოპედია ვიკიპედიიდან
გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ სტატისტიკაში ალბათური განაწილება უსაბამებს ალბათობებს შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობებს, თუ შემთხვევითი სიდიდე დისკრეტულია და განსაზღვრავს მნიშვნელობის გარკვეული ინტერვალიდან მოსვლის ალბათობას, თუ შემთხვევითი სიდიდე უწყვეტია. დისკრეტულ შემთხვევაში ალბათურ განაწილებას ცხრილის სახე აქვს, უწყვეტ შემთხვევაში კი, როგორც წესი, ანალიზური სახით მოიცემა.

განსაზღვრება[რედაქტირება]

დავუშვათ, მოცემულია ალბათური სივრცე (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) მასზე განსაზღვრული შემთხვევითი სიდიდით X:\Omega \to \mathbb{R}. ანუ, \displaystyle X ზომადი სივრცეს (\Omega, \mathcal{F}) ასახავს ზომად სივრცეში (\mathbb{R},\mathcal{B}(\mathbb{R})), სადაც \mathcal{B}(\mathbb{R}) წარმოადგენს ბორელის სიგმა-ალგებრას ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე \mathbb{R}.

\displaystyle X წარმოშობს ინდუცირებულ ალბათურ ზომას \mathbb{P}_X, რომელიც განისაზღვრება შემდეგნაირად:

\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)),\; \forall B\in \mathcal{B}(\mathbb{R}).

სხვანაირად

\mathbb{P}_X(B)=\mathbb{P}(X\in B); \forall B\in \mathcal{B}(\mathbb{R}).

\mathbb{P}_X-ს ეწოდება \displaystyle X შემთხვევითი სიდიდის განაწილება. \mathbb{P}_X ადგენს ალბათობას იმისა, რომ შემთხვევითი სიდიდე მიიღებს მნიშვნელობას ნამდვილ რიცხვთა ღერძის რომელიმე ინტერვალიდან.

განაწილების მოცემის ხერხები[რედაქტირება]

ალბათური განაწილების ფუნქცია[რედაქტირება]

ალბათური განაწილების სიმკვრივე[რედაქტირება]


wikistub ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.


იხილეთ აგრეთვე[რედაქტირება]